Partiet foreslår at Norge bruker 5 milliarder kroner på bistand til Ukrainas naboland, samt at personell fra Politiets utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratet skal bli sendt til grenseområdene, for eksempel i Polen.

Det vil sikre både bedre grensekontroll slik at myndighetene har kontroll over hvem som slippes inn, samt beskytte flyktninger mot overgrep fra menneskesmuglere eller andre, mener Frp.

– De kan bistå med registrering av flyktninger. I dag er det mange folk med uærlige hensikter som henter flyktninger langs grensen, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Erlend Wiborg til NTB.

Bekymret politidirektør

Wiborg mener norsk personell på grensa kan bidra til å gjøre det vanskeligere for menneskesmuglere å frakte folk uten å bli tatt.

Han viser blant annet til politidirektør Benedicte Bjørnlands uttalelser i Dagbladet. Der uttrykker hun bekymring for at ukrainske flyktninger blir utsatt for menneskehandel.

Siste nytt om situasjonen i Ukraina her

– Vi mener det er en økt risiko for det. Uten å gå i detalj, så vet vi at kvinner og jenter vil være sårbare for utnyttelse, både i arbeidslivet, som for eksempel i renholdsyrker og matproduksjon, men også tigging og prostitusjon, sier Bjørnland til Dagbladet.

Bjørnland sier politiet nå følger nøye med på nettsider hvor det selges sex i Norge. I tillegg er informasjonsinnhentingen trappet opp som følge av krigen.

– Må ta umiddelbare grep

Wiborg mener regjeringen må ta grep.

– Jeg deler bekymringene til politidirektøren og nå må regjeringen ta umiddelbare grep og stoppe de kaotiske tilstandene vi ser. Regjeringen må slutte å vurdere tiltak, nå er det på tide med faktisk handling, sier Frp-politikeren.

– Registreringen i Norge må gå vesentlig raskere. Dette løses ved at man bør kunne registrere seg ved alle landets politistasjoner, men også ved at alle ukrainere med biometrisk pass automatisk får oppholds og arbeidstillatelse, sier Wiborg.

Høyre: Viktig å bidra

Høyres innvandringspolitiske talsperson, Mari Holm Lønseth, sier at det er regjeringen som er best egnet til å vurdere behov og forutsetninger for hva Norge kan bidra med i krisen.

– Det er viktig at Norge bidrar for å unngå menneskehandel og utnyttelse av mennesker i sårbare situasjoner, både her hjemme og ved grensene, sier Lønseth til NTB.

– Jeg forutsetter at regjeringen løpende vurderer ulike tiltak for å bekjempe menneskehandel, for eksempel ved å sende politi eller representanter fra utlendingsmyndighetene, sier Lønseth.

Hun sier det i så fall må veies opp mot at politiet og utlendingsmyndighetene må ha ressurser nok her hjemme.

NTB har ikke klart å få en kommentar til saken fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).