- Mens resten av landet stiller opp i solidarisk dugnad, bedriver kriminelle ungdomsgjenger en kynisk utnyttelse av krisesituasjonen. Dette kan ikke fortsette, sier FrPs justispolitiske talsmann Per-Willy Amundsen.

- Kriminelle skal ikke få herje fritt i hovedstaden. Vi må slå hardt ned på de som utnytter en krise til å begå opportunistisk kriminalitet, sier toppkandidat i Oslo FrP, Aina Stenersen.

Nå ønsker Frp at politi og påtalemyndighet skal få bedre verktøy til å fjerne kriminelle fra gatene under koronakrisen.

Få med deg siste nytt om koronapandemien her i Nettavisens nyhetsstudio.

Bakgrunnen er en rekke hendelser på Grønland i Oslo. Oslo politidistrikt meldte tirsdag at de har økt tilstedeværelse i området Tøyen/ Grønland etter flere voldshendelser blant unge menn i området. Ingen har så langt blitt alvorlig skadd, men politiet forsøker å finne gjerningspersonene og se om de mange voldshendelsene har en sammenheng.

Leder av Enhet sentrum i Oslo politidistrikt, Tore Soldal, sier til Dagbladet at politiet frykter at den økte volden har med koronakrisen å gjøre, men at dette ennå ikke er sikkert.

Sikkerhetssjef i Proff Security, Kaisar Ali, sier til avisen at det har blitt flere ungdomsgjenger og mer hærverk de siste dagene, og at vekterne ikke tør å stoppe ungdommene av frykt for å bli smittet.

– Kriminalitetsbildet har endret seg helt (...) Når alle er redde for å bli smittet er det fritt fram å stjele, sier han.

- Det er helt ute av kontroll, sier vektere til Dagbladet fredag, og forteller om knivstikking inne i Deli de Luca midt på Grønland.

Les også fra dagens pressekonferanse: Erna Solberg: - Det vil bli verre før det blir bedre

Forslagene

Nå vil Frp at politi og påtalemyndighet skal få lovhjemmel til å slå hardere ned på kriminaliteten. De foreslår:

  • Midlertidig økning av bøter for mindre vold, narkotika, ikke etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg etc.
  • Null toleranse for vold mot offentlig tjenestemann. Reaksjon: Obligatorisk hurtig pådømming og fengsel.
  • Økt bruk av bortvisning og besøksforbud. Særlig mot yngre og/eller gjengangere.
  • Straffene for såkalt smitteterror må skjerpes, f. eks. ved bruk av isolasjon av den pådømte.

- Effektivt og målrettet

Frp ber også om økte bevillinger til tingretten, slik at den raskt kan behandle de forelegg som ikke blir vedtatt og reaksjoner på besøksforbud og bortvisninger som ikke blir fulgt, og i ytterste konsekvens varetektsfengsle de det gjelder.

- Politiet har mer enn nok å gjøre, særlig nå som de er blitt satt til enda flere oppgaver og samtidig blir presset for ressurser når mannskap settes i karantene. Derfor er politiet nødt til å få tydelig lovhjemler å jobbe ut ifra under koronakrisen, slik at de kan få gjengene bort fra gatene raskt og effektivt, sier FrPs justispolitiske talsmann Per-Willy Amundsen.

- Verktøyet politiet trenger nå må være effektive og målrettede, for å kunne beskytte både seg selv og samfunnet på best mulig måte, sier han.

Les også: Raymond Johansen med kraftig korona-advarsel til skjenkestedene i Oslo: - Dere får én advarsel

Hurtigere testing av politi

- Man erfarer i dag at personer bevisst spytter på tjenestemenn og sier de har korona nettopp i den hensikt å fremkalle frykt hos tjenestemannen for at han eller henne skal avstå fra sine tjenestehandlinger. Dette er straffbart. Politiet mangler i dag klar hjemmel for å teste personer som utsetter politiet for smitte, herunder korona, sier Aina Stenersen.

Frp vil også at tjenestemenn som blir utsatt for smitterisiko i dag må sikres, på lik linje med helsepersonell, umiddelbar koronatesting, og at de som utsetter politiet for smitterisiko, blir testet.