Frps eldregeneral mener Ap er tafatt

Arbeiderpartiet er mer opptatt av å kritisere regjeringen enn å fremme egne forslag innen eldreomsorgen, sier Bård Hoksrud, som er Frps eldrepolitiske talsperson.

Arbeiderpartiet er mer opptatt av å kritisere regjeringen enn å fremme egne forslag innen eldreomsorgen, sier Bård Hoksrud, som er Frps eldrepolitiske talsperson. Foto: Torstein Bøe (NTB scanpix)

På tre år i opposisjon har Arbeiderpartiet kun fremmet to representantforslag om eldreomsorg, sier Fremskrittspartiets Bård Hoksrud.

28.05.16 14:37

– Det er kun kritikk og null politikk. Arbeiderpartiet bruker opposisjonsrollen sin på en merkelig måte, sier Hoksrud til NTB.

Frps eldrepolitiske talsperson mener Ap kritiserer regjeringens politikk framfor å legge fram egne forslag til løsninger. Han viser til at det største opposisjonspartiet har fremmet bare to representantforslag om eldreomsorg hittil i perioden – et om ernæring og et om mobil helseteknologi.

– Det er ved å fremme saker for Stortinget at et opposisjonsparti viser at eldreomsorg er viktig og at man ønsker forbedringer. Her har Arbeiderpartiet sviktet de eldre totalt, sier han.

- Feil

Arbeiderpartiets Tove Karoline Knutsen mener det blir søkt å bare forholde seg til representantforslag, som har det til felles at de så å si alltid blir nedstemt.

– Vi har fremmet mange forslag for å styrke eldreomsorgen, både i våre alternative budsjetter og i behandling av et stort antall saker, sier hun til NTB.

Knutsen legger til at representantforslaget om eldrehelse og ernæring nå er til behandling i helse- og omsorgskomiteen. Ap-representanten viser ellers til gamle bedrifter fra de to rødgrønne regjeringsperiodene.

– Da sørget vi for økte overføringer til kommunene, ekstratilskudd til bygging av sykehjem og midler til et kompetanseløft som ga over 22.000 nye årsverk innen pleie og omsorg. I opposisjon følger vi opp politikken i stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg» fra 2013. Den innebærer blant annet en stor satsing på velferdsteknologi som skal sikre at flere kan bo lenger hjemme.

Kritisk

Framfor å legge fram egne løsninger mener Hoksrud Arbeiderpartiet har prioritert å sable ned regjeringens ideer om fritt behandlingsvalg, konkurranseutsetting og forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen.

– Det bor mange eldre rundt omkring i Ap-styrte kommuner som venter på sykehjemsplass. Partiet har frekkhetens nådegave når de samtidig vil nekte private tilbydere å bygge plasser som kan dekke behovene, sier Frp-representanten.

Tove Karoline Knutsen holder fast ved kritikken mot forsøksordningen med statlig finansiering, som flere interesserte kommuner har trukket seg fra.

– Å satse på fritt behandlingsvalg og konkurranseutsetting er feil vei å gå. Det viser den forskningen vi har om dette, både nasjonalt og internasjonalt, sier hun. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.