Gå til sidens hovedinnhold

- Frps kamp mot syklister vil skape en farlig by

Frp har gjentatte ganger kritisert Miljøpartiet De Grønne for vår sykkelsatsing i Oslo. De demonstrerer hvor lite de bryr seg om trafikksikkerhet og folk flest sin hverdag.

Av Sirin Stav og Arne Haabeth, 4.- og 10. kandidat til bystyret i Oslo for Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Frp viser tydelig at de er et sykkel-fiendtlig parti. Sykkelveier er i følge dem overflødig. Syklende, enten på vanlige sykler eller sparkesykler, må klare seg i veibanen med bilene og trikken eller sykle på fortauene - på bekostning av fotgjengere. Ikke minst barn, eldre og svaksynte. At det går utover tryggheten, helsa og trafikksikkerheten til alle er visst likegyldig for Frp.

Så lenge syklende ofte må ferdes på de kjørende eller gåendes premisser og belage seg på hyppige systemskifter, vil det forbli en transportform for de få. Skal vi få flere til å sykle må vi gi alle de som ikke våger dette i dag et trygt og godt alternativ.

Les også

MDG-topp frykter Høyre vil rasere byrådets millardsatsing på sykkel

Gang på gang gjentar representanter fra Frp påstanden om at sykkelveier kun brukes noen få uker i året, eller at folk ikke sykler i dårlig vær. Folk som lever vanlige liv i Oslo vet bedre. Faktum er at flere og flere sykler - også om vinteren. Hva skyldes det? Jo, bedre og bedre tilrettelegging og vinterdrift. Mer åpenbar logikk skal du lete lenge etter. Det går dog Frp hus forbi.

Flere ønsker å sykle mer

Allerede i fjor syklet 40 prosent flere i sommerhalvåret enn før 2015. I en større spørreundersøkelse i 2019 fremgår det at hele 14 prosent i Oslo har sykkel som sitt foretrukne hverdagslige fremkomstmiddel. Av de spurte sier 58 prosent at de ønsker å sykle mer. Det er selvsagt de vi bygger sykkelveier for.

Slaget står mellom en by for biler og eksos, og de som ønsker en by for mennesker og miljø

Vi bygger ikke sykkelveier primært for de som allerede sykler, vi bygger dem for alle mellom 8 og 80 som gjerne vil sykle, men som føler at å navigere seg gjennom biltrafikken i Oslo blir for tøft. Flere og flere opplever at de får sykkelveier i sitt nærområde, og på sin daglige reisevei. Det er bra. Og det skal det bli mer av.

Les også

Rasende Fabian Stang til MDG:– Dere går til krig mot befolkningen

Trygg - men ennå ingen ekte sykkelby

Dobbelt så mange føler Oslo er en trygg sykkelby sammenlignet med 2014, men mye gjenstår enda før Oslo blir en ekte sykkelby. Det tar tid å gjøre om på flere tiår med feilslått bilbasert byutvikling.

I tillegg til å lage en bedre infrastruktur for sykkel, prioriterer vi også driften av sykkelveiene. Vinterstid brøytes nå sykkelveiene i Oslo, i motsetning til før da de ble brukt til snødeponi for brøyting av bilveier.

Oslo har som mål at 25 prosent av daglig-reiser skal tas med sykkel. Det er nødvendig i en voksende by. Her blir det plass til færre, ikke flere, biler etter hvert som byen vokser. Sykkel er en genial, sosial og effektiv transportform i en tett by med et stort potensial. Elsykler konkurrerer med bilen på reiser opp mot 10 kilometer - det vil si de fleste reiser i Oslo.

I Oslo ser vi at Frp, Høyre og FNB nærmest konkurrerer om mest mulig miljøfiendtlig politikk

I de fire årene De Grønne har sittet ved makten i Oslo har det i snitt blitt bygget 15 kilometer sykkelvei per år. Forrige byråd bygget i snitt 1.5 kilometer per år. At vi har tidoblet tempoet i sykkelveiutbyggingen skyldes at vi er villig til å prioritere.

Les også

- Dette er jo MDGs store sykkelbløff

Endelig får Oslo-folk det helhetlige og tette sykkelnettverket de har blitt lovet av byens politikere siden 70-tallet.

100 kilometers-prosjekt

Men, vi skal lenger enn som så. Vi går til valg på å trappe opp satsingen ved å bygge 100 kilometer sykkelvei i neste periode, videreføre støtteordning for lastesykler og en storstilt satsing på trygg sykkelparkering.

Frp demonstrerer hva som kommer til å skje om de borgerlige partiene får flertall etter valget. Slaget står mellom en by for biler og eksos, og de som ønsker en by for mennesker og miljø. I Oslo ser vi at Frp, Høyre og FNB nærmest konkurrerer om mest mulig miljøfiendtlig politikk.

Plassen i gater og byrom er et fellesgode. Noen parkeringsplasser må vike hvis vi skal få en trygg infrastruktur for syklende. Men i det store bildet er det snakk om relativt få plasser. I indre by, hvor vi fjerner en del parkeringsplasser, er kampen om fellesarealene spesielt stor, og vi er nødt til å dele på dette knapphetsgodet. Det kommer alle til gode.

Trygghet for alle

Det blir tryggere å sykle for alle, ikke minst for den store andelen innbyggere som ikke har bil. Det blir mer oversiktlig og trygt for fotgjengere, og det blir til syvende og sist bedre for de som må kjøre bil med et mye mer oversiktlig trafikkbilde og mer plass på veien.

Les også

Har fjernet ugressjungel ved sykkelparkering etter krass kritikk

Sykkelveier skaper trygghet for alle, og reduserer ulykker.

Vi trenger mer sykkelsatsing i Oslo i årene som kommer, ikke mindre. Frp ønsker å være en garantist for at så ikke skjer. Det betyr en farligere by for store og små. Husk det 9. september.

Kommentarer til denne saken