(Fredrikstad blad): – Jeg kaller det slavekontrakter, tordner Mahmoud Mohammad Ahmad.

Sammen med Hamza Sarhan har han kontaktet Fredriksstad Blad for å snakke om arbeidsforholdene hos Foodora.

De har begge levert mat for kjeden i et par års tid. De jobber som såkalte selvstendige oppdragstagere og er derfor ikke ansatt direkte i Foodora, men jobber frilans – og har kontrakt med matleveringskjeden.

Begge er tydelige på at vilkårene deres bare har blitt dårligere.

– Da den nye kontrakten vår kom i november, gikk plutselig betalingen per tur ned fra 66 til 58 kroner. Så mens alt her i samfunnet blir dyrere, så velger Foodora å kutte i betalingen til budene, hevder Ahmad.

Fredriksstad har sett en av disse avtale, der det komme frem at budet får 58 kroner per tur.

Se hva Foodora svarer på kritikken lenger ned i artikkelen.

– Måler avstand i luftlinje

Men det er ikke det eneste de klager på. I den nye kontrakten får ikke budene lenger kjøre etter kjørebok, altså notere ned antall kilometer fra A til B – og deretter får betalt godtgjørelse per kilometer.

Foodora har nemlig et eget system, der det automatisk regnes ut avstanden mellom restauranten og adressen der maten skal leveres.

– Problemet er at denne tjenesten regner ut avstanden i luftlinje. Hvis jeg får et oppdrag på Gressvik og på Kråkerøy, så regner denne tjenesten ut avstanden i luftlinje over til Gressvik – og deretter direkte over til Kråkerøy. Det betyr at avstanden kanskje blir noen få kilometer, mens vi i realiteten kjører flere mil, fremholder han.

Det betyr også at maten blir levert for sent, hevder budene.

– Vi får huden full av kjeft, men vi kan ikke noe for at Foodora gjør det på denne måten. Vi kjører det vi kan, men vi må følge lover og regler i trafikken, sier Hamza Sarhan.

Føler seg dårlig behandlet

Og de to er ikke alene. Onsdag fikk de med seg seks andre lokale Foodora-bud, som alle bekreftet misnøyen til de to som Fredriksstad Blad har snakket med.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de behandler oss slik, sa en av personene som møtte opp for å bekrefte at flere enn de to er misfornøyde med oppdragsgiveren.

Budene er ikke ansatt i Foodora, men kjører enten frilans eller gjennom eget selskap. De tjener altså ikke en fast sum hver gang de jobber, men får betalt per tur.

– For noen helger siden jobbet jeg fra 11 om formiddagen til klokken 22 om kvelden. Da tjente jeg 2.500 kroner. I tillegg måtte jeg fylle diesel for 600 kroner fra egen lomme. Og fra dette skal det trekkes både skatt og bompenger, forteller Hamza.

Begge sier at de flere ganger har forsøkt å komme i kontakt med en leder fra Foodora for å få til en bedring i forholdene.

– Vi prøver å ringe, men ingen svarer oss. Vi aner ikke engang hvem vi skal snakke med, hevder Mahmoud.

Foodora: – Vi er de mest seriøse i bransjen

Pressesjef i Foodora, Mads Blybakken, forklarer de nye kontraktene budene fikk for kort tid siden, slik:

– Dette har med at vi under pandemien var nødt til å knytte til oss tredjeparter for å skaffe nok bud til å takle den enorme pågangen. Dette har vi nå gått bort ifra, og da har budene fått nye avtaler med oss igjen, sier han.

At betalingen til budet har gått ned fra 66 kroner per tur til 58 kroner, slik ett av budene forklarte tidligere i saken, har også en naturlig forklaring, ifølge Blybakken.

– Dette har blant annet å gjøre med at arbeidsgiveravgift tidligere gikk via tredjeparten. Totalen som budet sitter igjen med etter at de nye kontraktene kom på plass, har endret seg lite. Om noe i det hele tatt, sier han.

– Stor omsetning uten lønnsomhet er null verdt

– De fleste er fornøyd

Han mener Foodora er de mest seriøse i bransjen.

– Vi er de eneste i bransjen som har tillitsvalgt og verneombud. Vi diskuterer med dem hele tiden, og vi er trygge på at budene våre har gode vilkår, sier han.

– Vi har snakket med bud som sier at de føler de jobber under slavekontrakter. Hva tenker du om det?

– Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal respondere på det. Jeg tror ikke vi bør kommentere en slik påstand, sier han.

Han bekrefter også at budene til Foodora får kilometergodtgjørelse gjennom deres system.

– Hvordan beregner dette systemet avstanden fra et sted til et annet?

– Jeg kan ikke gå inn på hvordan det beregnes, da dette er konkurransesensitiv informasjon. Men budene får betalt for det de kjører, sier han.

– Ett av budene vi har vært i kontakt med, forteller at han jobbet i elleve timer en søndag – og satt igjen med 1.900 kroner før skatt og bompengeavgift var betalt. Er dette en ok lønn for elleve timers jobb, tenker du?

– Nå er det slik at våre bud får betalt for antall oppdrag de har i løpet av dagen, så det blir vanskelig for meg å svare på hvor mange oppdrag han hadde i løpet av disse timene. Men en selvstendig oppdragstager hos oss tjener i snitt 233 kroner i timen på søndager. Vi opplever at de aller, aller fleste er fornøyd, sier han.

– Så dere opplever ikke mye misnøye?

– Nei. Det er beinhard konkurranse om budene, så vi må selvsagt tilby konkurransedyktige vilkår for å knytte til oss bud. Bare de siste månedene har vi fått 1.400 nye bud. Det sier litt om seriøsiteten vår, mener jeg.