Gå til sidens hovedinnhold

Frykter asfaltjungel

Siste del av sanatorietomten ved Disen skole er til salgs. Foreldrene vil ha mer uteareal, men har ingen tro på at politikerne handler før budfristen går ut 31. mars.

Disen: Vi føler oss lurt, sier en forelder Grete Sørnes.
Hun har barn på Disen skole og leder det som kan ligne en aksjon fra foreldrene, og har liten tillit til at bydelspolitikerne vil sørge for at elevene på Disen skole skal få mer plass til å leke på.

Siste sjanse


Planene om utbygging har versert i årevis. Skolen er i midt i utvidelsen fra to til tre parallellklasser. Nå er foreldene lei, og ønsker å stoppe utvidelsen hvis ikke skolen får større tomt. Grete Sørnes og Helge Holter har som ivrige foreldre tatt tak i saken for FAU på skolen.
Dette er siste sjanse til å sikre skolen større plass. Hvis ikke kommunen gjør noe nå, vil vi be FAU kreve at skolen for all tid vil forbli en skole med kun to paralleller, sier Sørnes.
Leder for FAU, Monika Ulvevadet, tror imidlertid dette kravet er for drøyt.

Lokalpolitikerne lover


BU-leder Egil Ihlen understreker at bydelen er opptatt av at elevene skal ha et tilgjengelig og stort nok område til å skape et godt skolemiljø, og at han gjør sitt for å påvirke byrådet til å få gjennomført en omlegging av innkjøringen til skolen.
Et minstekrav er å fjerne den nåværende innkjøringen. På den måten frigjøres areal som kan gjøres om til bruksområde for elevene, sier Ihlen og forteller at et planlagt garasjeanlegg under jorden skal sørge for at ingen biler kjører rett foran skolen.
Men kanskje er dette for sent. I i et brev sendt til Helge Holter fra Byrådsavdeling for barn- og utdanning (9.3.), står det at byrådsavdelingen finner det vanskelig å prioritere omlegging av innkjøringstraseen til skolen. Og de gjør oppmerksom på at det ikke er økonomisk rom for kjøp av andre aktuelle tomter.
Ihlen kan ikke nå se på at det siste toget går. Leikeskogen til ungene ble revet bort for bygge flere skolebygg, og da Sanitetsforeningen solgte 51 A til Undervisningsbygg som et tilleggsbygg til Disen skole, ble den til barnehage, sier Sørnes.

Mange interesserte

Bastia Eiendom har nå har lagt den siste delen av det gamle Grefsen Folkesanatorium ut for salg, og Tore Solbakken forteller om stor pågang.
Området har stor interesse, og er godt egnet både til boliger og til areal for skolen. Det finnes seks enheter på området som er til salgs, samlet eller hver for seg. Branntomten etter Bakkehuset er regulert til boliger, men kommunen må komme på banen hvis foreldrene skal få det som de vil, sier Solbakken som ikke venter noen avklaring før budfristen går ut 31.mars.
Rektor på skolen, Grete Kvalheim, setter pris på foreldrenes engasjement, men mener skolen klarer å opprettholde et godt miljø.
- Ja, det er trangt her, men vi kan ikke se at det er noe mer bråk enn i fjor. Vi blir en stor skole, og vi trenger både parkeringsplasser og engasjerte foreldre. Men når saken er ferdig politisk behandlet, så forholder vi oss til det.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping