Oslo (NTB): BI-professor Hilde C. Bjørnland tror det blir veldig vanskelig å vende tilbake til handlingsregelen som regulerer bruken av oljeinntektene, etter flere år med oljesmurte budsjetter.

Bruker mer oljepenger
For å møte økonomikrisen har regjeringen forsynt seg grovt av oljeinntektene i år. Det samme skjer neste år. De rødgrønne legger opp til å bruke 148,5 milliarder oljekroner i statsbudsjettet for 2010. Det er 44,6 milliarder mer enn handlingsregelen tilsier, og en økning på 14,6 milliarder kroner fra årets budsjett.

- Aldri populært å kutte
Hilde C. Bjørnland, professor på Handelshøyskolen BI, mener regjeringen med sitt ekspansive budsjett gjør det veldig vanskelig å vende tilbake til handlingsregelen. Skal man komme dit, krever det en kraftig innstramming ved neste korsvei.

- Det er politisk vanskelig. Det er aldri populært å kutte kraftig. Hadde budsjettet vært mer nøytralt, ville behovet for framtidige innstramninger vært mindre, sier Bjørnland til Dagsavisen.

4 prosent
Handlingsregelen skal sikre en jevn bruk av oljeinntektene over tid, slik at oljefondets kapital kan økes. Regelen sier at staten over tid ikke skal bruke mer av oljeinntektene enn fondets forventede realavkastning, som igjen er anslått til 4 prosent av fondets kapital. (©NTB)