*Nettavisen* Nyheter.

Frykter at piloter ikke er flinke nok til å fly manuelt

 

Illustrasjonsbildet viser piloter i en flysimulator tilhørende Air France. Foto: Eric Piermont (AFP)

Luftfartstilsynet i USA er bekymret for mangelfull erfaring. Luftfartstilsynet i Norge stiller seg bak bekymringen.

20.10.19 13:40

Det amerikanske luftfartstilsynet FAA uttrykker bekymring for at piloter ikke lenger har tilstrekkelig erfaring og trening med manuell flygning.

FAA mener mangelfull erfaring kan være farlig og risikofylt fordi piloter potensielt ikke har tilstrekkelige ferdigheter til å ta kontroll over luftfartøyet ved tilfeller der autopiloten svikter.

Les også: Flyselskaper setter nye Boeing-fly på bakken etter funn av sprekker

Bekymringsmeldingen ble fremmet i et arbeidsnotat til Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) i sommer.

«Når automatiserte systemer ikke fungerer som tiltenkt, eller ikke fungerer bra nok i en operativ situasjon, vil piloter uten tilstrekkelig erfaring med manuell flygning og ordentlig trening kunne være motvillige eller kanskje mangle tilstrekkelige ferdigheter til å ta kontroll over luftfartøyet,» skriver FAA i arbeidsnotatet.

- Problemstillingen er global og Luftfartstilsynet stiller seg bak denne bekymringen. Dette er ikke en ny problemstilling. Den har eksistert i noen år, sier seksjonssjef for Flyoperativ seksjon i Luftfartstilsynet, Tove Skogheim, til Nettavisen.

- Svært lite manuell erfaring

Skogheim sier problemstillingen har oppstått som følge av en drastisk endring i flybransjen de siste tiårene.

- I motsetning til tidligere, hvor man som nyutdannet pilot måtte bygge solid timeerfaring i mindre selskaper med «enklere» fly - i betydningen liten grad av automatisering - før man var aktuell for de store veletablerte selskapene, er normalen i dag at man ofte blir ansatt direkte i et stort selskap etter endt utdannelse, sier hun.

- Det betyr at nyutdannede piloter får jobb i avanserte, helautomatiske fly med svært lite manuell erfaring, samtidig som det er lite rom for manuell flyging i tjenestesammenheng i denne typen selskaper, sier Skogheim.

Klikk på bildet for å forstørre.  

Tove Skogheim er seksjonssjef for Flyoperativ seksjon i Luftfartstilsynet. Foto: Luftfartstilsynet

Ulykkesstatistikk

FAAs arbeidsnotat viser til en ulykkesstatistikk som understreker alvoret i utfordringen med mangelfull manuell erfaring.

92 prosent av «flight path management»-relaterte ulykker på verdensbasis i 2009-2016 var forårsaket helt eller delvis av feil begått under manuell flygning, ifølge arbeidsnotatet som viser til en nylig oppdatert rapport (2013 FltDAWG).

«I tillegg ble det påvist at feil under manuelle flyoperasjoner også oppstår som et resultat av mangelfull trening,» lyder arbeidsnotatet.

Flight path management innebærer selve håndtering av flyet, altså den ønskede hastigheten og retningen flyet skal beveges seg i.

Skogheim sier det finnes eksempler på flyulykker der årsaken kan knyttes direkte til pilotens mangelfulle erfaring med manuell flyging.

- Et eksempel er Asiana Airlines-ulykken i juli 2013. Under innflyging til San Francisco International Airport var deler av innflygingshjelpesystemene på bakken ute av drift, slik at pilotene delvis måtte kontrollere flyets glidevinkel manuelt. Dette klarte de ikke og havarerte i baneenden, sier Skogheim.

- Må ikke overdrive problemet

Samtidig understreker Luftfartstilsynet at en ikke må overdrive problemet.

- Det å bli tvunget til å fly manuelt ved feil i de automatiske systemene introduserer høyere arbeidsbelastning og stress for pilotene, men er ikke ensbetydende med at det går galt. Hvis man ser på ulykkesstatistikken er det så vidt jeg vet få, om noen, ulykker i Europa som er direkte relatert til dette, mens det finnes eksempler på dette fra andre deler av verden, sier Skogheim.

- Er det slik at piloter med mangelfull manuell erfaring, potensielt mangler tilfredsstillende ferdigheter med å fly manuelt, Skogheim?

- Det er vanskelig å uttale seg bombastisk om dette. Naturligvis kan dette i en gitt situasjon potensielt være et problem, sier hun.

Flyulykkene Air France i 2009, Lion Air i 2018 og Ethiopian Airlines i mars er andre eksempler på ulykker som har utløst diskusjon rundt pilottrening og automatisering, ifølge Flight Global.

Arbeidsnotatet til FAA oppfordrer ICAO-medlemsstater og luftfartsbransjen til å gjennomføre flere studier for å se nærmere på problemstillingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag