GREFSEN: – Vi er meget bekymret for at det skal skje alvorlige ulykker i Grefsenveien ved vendesløyfen til 11-trikken. For noen år siden var det en dødsulykke her etter en kollisjon mellom trikk og privatbil. Det er bare et under at det ikke har skjedd igjen, sier Gudveig Henryette Aaby, styreleder i Grefsen og Disen vel.

Ved vendesløyfen på Disen holdeplass snur 11-trikken store deler av døgnet, mens 12-trikken til og fra Kjelsås stanser her på vei opp og ned Grefsenveien. Den brede veien gjør det mulig å passere mellom holdeplassen og trikken.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

PÅ INNSIDEN: Slike passeringer skjer hver dag på Disen trikkeholdeplass, mener naboer og trikkeførere. (FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP)

Hasardiøs kjøring

– Selv om bilene har stoppeplikt for trikken, er det mange bilister som ignorerer det fullstendig. Det er naboer i området stadig vitner til, sier Aaby.

Hun forteller om skumle situasjoner der passasjerer som stiger av trikken må hoppe til side for å unngå å bli påkjørt av biler som passerer på innsiden av trikken i stor fart. Selv fotgjengerovergangen respekteres ikke av mange bilister.

– Mange kjører hasardiøst fordi strekningen ikke har noen hindere, sier styrelederen.

Skolebarn

Mange krysser Grefsenveien ved Disen holdeplass, som har Grefsentunet eldreboliger og barnehage som nærmeste nabo. Når Grefsen vgs. blir ungdomsskole i høst vil et stort antall elever krysse Grefsenveien fra Disen-siden

– Dette gjør faren for påkjørsler enda større, sier Aaby, og legger til:

– Sammenliknet med lyskrysset ved Glads vei lenger oppe, og innsmalningen av veien ved Sanatoriet holdeplass, er det uholdbart at strekningen av Grefsenveien ovenfor Storo-krysset, som er aller mest trafikkert, er helt uten sikkerhetsforanstaltninger.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FOTGJENGERE: Denne fotgjengerovergangen respekters ikke. Bilen til venstre har passert etter at trikken stoppet. (FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP)

Daglige nestenulykker, sier trikkeførerne

Trikkeførere på Disen holdeplass bekrefter at det er mange stygge forbikjøringer der.

– Mange bilister kunne med fordel ha kjørt penere, sier en.

Han forteller at det daglig er situasjoner der biler kjører på innsiden av trikken mens passasjerer er på vei ut i veibanen. Trikkeførerne sier de ved noen tilfeller må vente med å åpne dørene i frykt for at passasjerer skal bli påkjørt.


SE VIDEO: dittOslo ble med på trikketur i Oslo i påsken. Hør trikkeførernes egne historier, og se video ved å klikke her!

Vil fjerne vendesløyfen

Bydelsutvalget (BU) vedtok i april at de ønsker å legge ned vendesløyfen, og at alle avganger på 11-trikken bør fortsette til Kjelsås. Arealet som frigjøres bør avsettes til pendlerparkering, mener BU, som videre «ber om en snarest mulig utbedring av Disen trikkeholdeplass da forholdene anses for å være svært uoversiktlig og trafikkfarlige.»

– Det kommer ny holdeplass på Disen

I løpet av juni starter Bymiljøetaten divisjon samferdsel (BYM) arbeidet med en reguleringsplan for ny holdeplassløsning for trikken på Disen.

Men miljøgate i Grefsenveien er fortsatt i det blå.

LES OGSÅ: May-Brith Døssland: – Venstre vil ha en tryggere og triveligere Grefsenvei!

– Vi tar velets bekymring for dagens holdeplass alvorlig og gjør derfor parallelt med planarbeidet en vurdering på om det finnes gode løsninger på kort sikt for å gjøre holdeplassområdet tryggere, sier overingeniør Jan Espen Vik i BYM.

Når det gjelder sikring og bedring av trafikkflyt i Grefsenveien ned til Storo, og eventuelt omlegging til miljøgate slik bydelen har bedt om helt siden 2000, er det derimot ingen avklaring i vente inneværende år.

LES OGSÅ: I 2007 var planen å ferdigstille en "grønn trikketrasé i Grefsenveien i 2010. Les om det her!

Venter på Statens vegvesen

– Dette har sammenheng med at vi finner det hensiktsmessig å prioritere en ny Disen holdeplass først. Videre synes det hensiktsmessig å avvente strekningen Storo–Disen til Statens vegvesenets prosjekt for Storo-krysset er fullført, sier Vik.

Grunnlaget for valg av kollektivløsning ned mot Storo vil da være bedre, mener han.

Vendesløyfen vil ikke inngå i reguleringen av ny Disen-holdeplass. Det vil nemlig kunne forsinke fremdriften av prosjektet. BUs ønske om pendlerparkering synes uansett vanskelig å gjennomføre, da trikkesløyfen i dag er regulert til friområde, opplyser Vik.