En ny T-banetunnel i Oslo er fremhevet som et av de viktigste samferdselsprosjektene i Norge.

Men nå kan det se ut til at prosjektet blir veldig mye dyrere enn tidligere antatt. Det er fra før kjent at både oppgraderingen av Majorstua T-banestasjon og Fornebu-banen sprekker betydelig i pris.

- Vi må gange opp mange ganger

Høyres ordfører i Akershus, Anette Solli, sier til Nettavisen at hun regner med at prosjektet vil møte på tilsvarende kostnadseksplosjon som E18 Vestkorridoren har sett det siste året. Akershus er sammen med Oslo og staten del av den såkalte Oslopakke 3-avtalen der begge de enorme prosjektene inngår.

Motorveiprosjektet vest for Oslo var egentlig planlagt å koste rundt 7 milliarder kroner, mens prislappen er nesten seksdobles til rundt 40 milliarder etter nøyere utredninger.

- Alle prosjekter i Oslopakke 3 opplever det. Slik må det bli når man først bare tar et anslag, men ikke sitter med informasjon om de eksakte realitetene med grunnforhold, innløsing også videre. Dette kommer man til å se «big time» på sentrumstunnelen i Oslo. Den kommer til å bli mye dyrere, vi må gange opp mange ganger, sier Solli til Nettavisen.

T-banetunnelen er i utgangspunktet anslått å koste 14 milliarder kroner.

- Det betyr ikke at vi ikke skal bygge den, for den er så viktig. T-banetunnelen er helt vesentlig selv om vi kan gange prisanslagene med 5-6. Jeg tror ikke vi aner hva den til slutt vil koste, men den er helt vesentlig. Det samme er E18 Vestkorridoren for å få et velfungerende veisystem vest for Oslo. Vi må gjøre begge deler for å få flyt i trafikken i og rundt Oslo, sier Akershus-ordføreren.

14 milliarder ganger seks blir 84 milliarder kroner. Til sammenligning hentes det inn rundt 3 milliarder kroner i bompenger i Oslo i året.

Prisen er allerede i ferd med å hoppe oppover

I et en rapport fra Ruter fra februar 2018 omtales det valgte prosjektet på følgende måte:

«Tunnelen er ca. 6 kilometer lang og er kostnadsberegnet til ca. 14 milliarder NOK (2014 kroner). Den inkluderer 4 nye stasjoner og oppgradering av Tøyen, Stortinget og Majorstuen stasjoner.»

Men da byrådet la frem sin plan før nyttår, lå det også inne en mulighet for at tunnelen skulle forlenges til Bryn, hvor det vil fungere som et bedre knutepunkt mot tog.

«En eventuell forlengelse fra Tøyen til Bryn vil være 2-2,5 km», kunne man lese i pressemeldingen.

Forlenget tunnel er ikke anbefalt i en kvalitetssikringsrapport.

Hva som til slutt velges vil bli avgjort i det videre arbeidet, men den lange tunnelen til Bryn ble i 2014 anslått til å koste 17,4 milliarder kroner. Denne vil skape en langt bedrekapasitet østover, men Ruter jobber nå med å se på om fremtidens vekst i sentrum vil gjøre denne kapasiteten nødvendig eller ei.

Kan bli mye dyrere

Hvor nøyaktig disse anslagene er, er det derimot stor tvil om. Det er allerede klart at byggingen av en ny stasjon på Majorstua vil bli vesentlig dyrere enn forventet - mye på grunn av fremdriftsplanen for Fornebubanen.

- Kostnadsestimatene i en konseptvalgutredning er svært usikre fordi dette er et tidlig planstadium, sier prosjektleder Borghild Bay i Ruter til Nettavisen.

- Det er ikke gjennomført oppdaterte kostnadsestimater i forslag til planprogram – dette skal i henhold til planprosessen gjennomføres i arbeidet med forprosjekt, og deretter kvalitetssikres. Kostnadsdrivere er hovedsakelig lengde på tunnelen, grunnforhold, akseptabel gjennomføringsperiode (teknologi/åpen byggegrop) og antall stasjoner, sier påpeker hun.

Hun sier at den nøyaktigheten på anslagene er +/- 40 prosent.

Hvis man går for lang tunnel, betyr det at de opprinnelige anslagene tar høyde for en kostnad 24,4 milliarder kroner - 10 milliarder kroner mer enn middelprisen for den korte tunnelen. For kort tunnel er det 19,6 milliarder.

Inflasjonen kommer på toppen

I tillegg er dette viktig å få med seg at det er snakk om prisanslag i 2014-kroner. Ifølge SSB sørger prisveksten fra 2014 at det tallet allerede er 27,24 milliarder .

Innen en antatt sluttdato i 2030 med forventet prisvekst på 2,5 prosent i året, vil prisen havne på 36 milliarder kroner

Bare der er prisen gangen med rundt 2,6 sammenlignet med anslaget på 14 milliarder.

Ruter tror ikke på en tilsvarende kostnadssprekk

Nettavisen har presentert Akershus-ordførerens uttalelser. Vurderingene derfra er at selv om Majorstua stasjon ser ut til å bli vesentlig dyrere enn opprinnelig antatt, har de ikke grunn til å tro at KVU-en fra 2014 var vesentlig feil. Økningen på Majorstua handler mye om endringer i Fornebubanen.

Det aller meste tyder på at to av stasjonene som var planlagt i det opprinnelige forslaget fjernes, noe som reduserer byggekostnaden.

De understreker at til forskjell fra E18 Vestkorridoren, har det med T-banetunneprosjektet blitt gjennomført en såkalt KVU, som også har gått gjennom en kvalitetssikringsrudne i etterkant (KS1).

Et nytt fullstendig kostnadsoverslag er derimot ikke gjort, og vil ikke fremmes før de eventuelt får oppdraget med å laget et såkalt forprosjekt.