Gå til sidens hovedinnhold

Frykter for barnas sikkerhet

Bydel Østensjø har innført overtidsnekt og vikarstopp. Nå frykter Thomas Kristensen for barnas sikkerhet.

Høyenhall: Det var på et foreldremøte 17. september at foreldrene til barn i Solfridbakken barnehage fikk beskjed om at Bydel Østensjø har innført overtidsnekt og vikarstopp for å rette på det store merforbruket bydelen har (se egen sak). Thomas Kristensen har tvillingene Eirik og Sondre i barnehagen og sitter også i samarbeidsutvalg. Nå frykter han at overtidsnekten kan få konsekvenser for barna.

På egen fritid.

Jeg frykter at det skal gå ut over barnas sikkerhet, og ikke minst det pedagogiske tilbudet til barna, sier han.

Det er ikke uvanlig at bydeler må innføre slike tiltak for få budsjettet til å gå opp, men Kristensen reagerer sterkt på at Bydel Østensjø innfører tiltaket allerede i september.

Jeg synes overtidsnekten kom veldig tidlig. Det er enda mye igjen av året og alle vet at det er mer sykdom nå på høsten. Jeg frykter at det blir en ekstra belastning på de ansatte som er igjen i barnehagen, sier han.

De ansatte i barnehagen gjør ifølge Kristensen mer enn det de skal. Barnehagene får fortsatt lov til å holde foreldremøter, men disse kan ikke vare mer enn én time. Møtet 17. september gikk ut over bydelens rammer, men de ansatte deltok likevel.

Rammen var satt til én time for møtet, men det varte lenger. De ansatte i barnehagen ble da sittende på sin egen fritid. Det er ikke sånn det skal være, sier Thomas Kristensen oppgitt.

Vurderer tilbudet

Ifølge barnehageloven skal det være tilstrekkelig pedagogisk personale i barnehagene, men det er ikke spesifisert nærmere hva dette innebærer. Oslo kommune har en avtale med fagforeningen som sier at det skal være minimum tre voksne på hver avdeling.

Nå vil Kristensen vurdere om tilbudet de betaler for er godt nok i forhold til loven.

Hvis dette fortsetter må vi gjøre noe. Foreldre i barnehagen har makt, vi betaler tross alt full pris for tilbudet, sier Kristensen

At foreldrene fikk beskjed om tiltakene uken etter valget får Kristensen til å reagere. Han mener politikerne allerede har brutt sine løfter.

Under valgkampen ble man hele tiden stoppet av politikere utenfor Manglerud senter med kaker, brus, ballonger og løfter om satsing på barn og barnehager. Nå virker det som om alt valgflesket er spist opp, sier Kristensen.

Thomas Kristensen ønsker å understreke at han er veldig godt fornøyd med Solfridbakken barnehage og den jobben personalet gjør.

Jeg er kjempefornøyd med barnehagen her, de ansatte står på mer enn de er pålagt, men de ansatte skal ikke være her på fritida for å dekke opp, det skal ikke være slik, sier han.

Nordstrands Blad har forsøkt å få en kommentar fra barnehagestyrer Gro Solhaug, men hun sier at hun ikke har lov til å uttale seg om saker til media uten å ha klarert dette med sine overordnede.

Reklame

Nå er det superpriser på Pondus-album