Gå til sidens hovedinnhold

Frykter for Bjørnsenskogen

Etter sommerferien starter Hafslund gravingen i Bjørnsenskogen. Naboer frykter skogen aldri vil bli den samme igjen.

LANGERUD: Vi har ingen garanti for hvordan det blir her etter at Hafslund er ferdige, sier Jarle Evanger som er styreleder i sameiet for Multhaug 1 og 2.

Evanger understreker, sammen med Helga Aalberg Skau som sitter i Bydelsutvalget (BU) for Ap, at de ikke er mot fjernvarmen, men at det er trasévalget forbi Bjørnsenskogen de er kritiske til.

Anleggsvei

Bystyret vedtok på slutten av nittitallet å ikke bygge i denne skogen. Det er ikke mye skog igjen, og begynner man først å bygge her, er det gjort, sier Helga Aalberg Skau bekymret.

De må ta hele skogen i glenna bortover her. Det kommer en fire meter bred grøft og en bred anleggsvei i tillegg, sier Evanger, og peker mot skogen nedenfor Langerudsvingen 19.

Hjem for spissnutefrosk

Bjørnsenskogen, som har fått sitt navn etter kunstneren Bjørnsen som bodde på gården Multhaug like ved, fungerer som støyskjerm mot E6 og boltreplass for de mange boligene som ligger i Langerudsvingen. Skogen er også hjem for den utryddingstruede spissnutefrosken.

En så stor og dyp graving med drenering vil høyst sannsynlig endre grunnvannsnivået, som igjen kan medfører endring av rotdybden til vegetasjon. Man har faktisk ingen garanti for at deler av vegetasjonen noen gang kommer tilbake, sier Skau.

Fare for setningsskader

Skogen består i stor grad av myrgrunn med høyt grunnvannsspeil. Smedbergbekken, som er hovedtilførselsåren til Østensjøvannet, kommer også fra denne skogen. Grunnen i området består av fuktig myr og leire, og det er langt ned til grunnfjellet.

Naboene er redd gravingen vil føre til setningsskader på husene, og i verste fall til at hele skråninger raser ut.

Derfor vil eksterne eksperter den nærmeste tiden gjennomføre forundersøkelse i alle husene som ligger langs traseen, i tilfelle setningsskader.

De har boret ti meter ned og ennå ikke funnet fjell, forteller Evanger.

Ber Hafslund revurdere

Bjørnsenskogens naboer bønnfaller nå Hafslund om å revurdere trasévalget.

Vi appellerer til store hjerter i Hafslund. De har selv sagt at det er minst problematisk å grave i vei, sier Jarle Evanger

Legg ledningen i vei slik at vi ikke raserer de få og små grønne lungene vi har igjen her i byen. Det vil jo for vår bydel være en fordel om vi fikk erstattet og nyasfaltert noen veier, sykkel-veier og fortau som et resultat av gravingen, fremfor å ødelegge verdifull og kanskje uerstattelig natur, sier Helga Aalberg Skau.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen