Store grupper med flyktninger som blir sendt mot Norges grense for å stresse regjeringen, er et scenario Norge forbereder seg seg på, melder Vårt Land.

Høsten 2015 brøt nesten grensekontrollen på Storskog i Finnmark sammen da rundt 5.500 asylsøkere kom til grensestasjonen på den norsk-russiske grensen.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen, nå leder av Stortingets justiskomité, definerer flyktningstrømmen i 2015 som et hybridangrep.

– Husk at det kom året etter at Russland gikk inn i Ukraina, på Krim, og ble møtt med vestlige sanksjoner, sier Amundsen til avisen.

Han viser til da Krimhalvøya ble annektert av Russland i 2014.

Hybridkrig er en konflikten som er en blanding av konvensjonelle militære operasjoner og irregulære virkemidler, som for eksempel cyberangrep, sabotasje, terrorisme og påvirkningsoperasjoner.

Nå frykter Amundsen for nye angrep fra Russland.

– Etter Russlands invasjon i Ukraina er faren for et Storskog 2.0 svært stor, sier han.

– Det kan vi ikke godta

I desember i fjor la EU frem forslag til endring av grenseforordningen. Denne regulerer bevegelsene av mennesker over grenser. I januar sendte justisminister Emilie Mehl (Sp) forslagene ut på høring..

I høringsnotatet skriver justisdepartementet følgende:

«Forslaget adresserer situasjonen der en tredjestat benytter organisert migrasjonspress som virkemiddel for å destabilisere EU, eller unionens medlemsland (herunder de Schengen-tilknyttede statene)»,

Amundsen langer ut mot forslaget.

– EU vil innskrenke nasjonal suverenitet, det kan vi ikke godta, uttaler han.

Amundsen har siden februar tatt opp grenseforordningen med justisministeren fire ganger. Det siste nå i juli, ifølge Vårt Land.

Ser til Finland

Som Schengen-medlem, har Finland strammet inn nasjonale lover før grenseforordningen er på plass, der de blant annet har vedtatt å sette opp et grensegjerde. Finnenes handling roses av Amundsen.

– Jeg har stor respekt for deres handlemåte. Finnene er fornuftige realister, som gjør kloke valg ut fra historiske hendelser – og dagens trusselsituasjon.

I et Schengen-notat melder Justisdepartementet at «grenseforordningen er i dag gjennomført i norsk rett gjennom utlendingsforskriften». Mehl vil oppdatere forskriftet når Schengen-landene har blitt enige om en ny forordning.