Én av fem kreftpasienter trenger antibiotika i forbindelse med behandlingen. Kreftforeningen minner oss alle på ansvaret med å begrense antibiotikaresistens.

Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av resistente bakerier og til at antibiotika ikke lenger har effekt. Kreftforeningen la vekt på temaet i forbindelse med markeringen av Verdens kreftdag søndag.

Kreftforeningens nye Vitensenter åpnet i helgen i Oslo sentrum. Antibiotikaresistens og trusselen mot folkehelsen var er tema for utstilling på senteret.

– Hva hjelper det med revolusjonerende livsforlengende immunterapipreparater, hvis pasientene dør av en ukomplisert bakteriell infeksjon? sa Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, under åpningen.

– Kan sette behandling flere tiår tilbake

Om lag én av fem kreftpasienter får antibiotika i forbindelse med behandlingen. Noen kreftsykdommer kan ikke behandles uten antibiotika, som behandling av akutt leukemi og beinmargskreft.

Antibiotikaresistente bakterier vil sette kreftbehandlingen flere tiår tilbake i tid, samtidig som antall krefttilfeller vil øke i årene som kommer, skriver Kreftforeningen på sin nettside.

Det vil gi høyere dødelighet, vanskeligere og dyrere behandling og flere bivirkninger og seneffekter. Flere behandlingsmuligheter vil også forsvinne helt, heter det videre.

Verdens helseorganisasjon har beskrevet antibiotikaresistente bakterier som et problem så alvorlig at det kan true moderne medisin.

Fire råd

Kreftforeningen bruker anledningen til å minne oss alle om å gjøre det vi kan for å bremse problemet.

  • Vask hendene. God håndvask forebygger smitte.
  • Si ja til vaksine. Med vaksine blir færre syke.
  • Ikke etterspør antibiotika unødvendig. Ha tillit til legens anbefaling.
  • Engasjer deg i saken, legg press på politikere og spre budskapet videre.