Den planlagte nedleggelsen av Aker sykehus medfører at pasientgrunnlaget på det splitter nye Ahus kommer til å øke med utrolige 60 prosent - med 160.000 personer.

Ifølge TV 2 Nyhetene vil dette kunne skape svært mange korridorpasienter. Allerede i dag sliter sykehuset med flere pasienter enn det er plass til, og ved at sykehuset må ta imot enda flere pasienter gjør det ikke enklere.

- Vi skulle gjerne hatt enda flere senger totalt. Men det er åpenbart at ingen vil bygge sykehus med så mange senger som det vi mener vi trenger. Da vil vi i perioder være under press, og ende opp med senger i korridoren, sier lederen for ortopedisk avdeling, Odd Granrud, til TV 2 Nyhetene.

De potensielle problemene får Jan Bøhler i Oslo Arbeiderparti til å reagere.

- Det har vært så mange urovekkende meldinger om at man har problemer. Det å la 160.000 pasienter velte inn over det sykehuset i én omgang virker ikke forsvarlig, sier han.

Helseministeren mener at det skal bygges ut 112 nye senger på Ahus, og at pasientene ikke skal flyttes over før det er plass til dem - men vil ikke garantere at pasienter ikke havner på gangen.