Gå til sidens hovedinnhold

Frykter milliardtap på shipping

Norske banker tåler en nedtur, men kan få milliardtap på shipping.

Norges Bank har stresstestet de 139 norske bankene, og konklusjonen er at de tåler en ny nedtur.

Men særlig en sektor bekymrer nasjonalbanken, og det er skipsfart.

– De store bankene i Norge har betydelige utlån til norske og utenlandske foretak innen skipsfart. En svekket evne til å betjene gjeld og fallende panteverdier innen skipsfart kan påføre bankene høye tap i tiden fremover, skriver Norges Bank i sin rapport.

Her kan du lese hele rapporten:Finansiell stabilitet

Norges Banks spådom er at de store bankene vil få nye tap på shipping, og vurderer det som mest sannsynlig at bankene vil tape om lag 1,5 prosent av utlånene til denne næringen i 2012. Årsaken er at fallet i verdensøkonomien har gitt mindre etterspørsel etter frakt – og dermed synkende rater og skipsverdier. Jo lengre dette varer, desto større sannsynlighet er det at de svakeste rederiene bukker under.

Før 1984 var det sterke reguleringer på norske bankers utlån til shipping, og derfor måtte norske redere låne det aller meste i utlandet. Men i dag er DnB NOR og Nordea to av verdens største shippingbanker, og skipsfart står for rundt 10 prosent av de totale utlånene fra norske banker.

Med cirka 2.000 milliarder kroner i utlån, betyr det at Norges Bank regner med rundt tre milliarder kroner i shippingtap de nærmeste årene.

Men dersom krisen blir større – slik Norges Bank har regnet på i sitt «stressalternativ», vil tap fra særlig shipping, næringseiendom og industri velte inn over bankene.

Og for shipping skriver Norges Bank at tapene «vil kunne øke betydelig».

Det mest oppmuntrende ved gjennomgåelsen til Norges Bank er at de norske bankene har klart seg godt gjennom finanskrisen til nå, og at vi hadde en likviditetskrise (altså mangel på rede penger) – og ingen soliditetskrise. Lærdommen må være at bankene blir flinkere til å harmonere innlånene slik at de ikke kommer i en ny kortvarig pengeskvis. Derfor anbefaler Norges Bank at det settes regler for hvor mye likvide midler bankene må ha – og det er et godt forslag.

– Bankene er nå dessuten i ferd med å øke kjernekapitalen vesentlig. Da blir det lettere for bankene å skaffe nye lån, bære tap og formidle kreditt. Stresstester kan tyde på at bankene vil oppfylle kravene til kapitaldekning også dersom utviklingen i økonomien skulle bli vesentlig verre enn vi venter, konkluderer sentralbanksjef Svein Gjedrem i sin leder.

Dersom det er korrekt, må vi kunne pustet lettet ut.

Reklame

Black Friday: Her får du oversikt over alle salgene