Den nye regjeringen skal gjennomgå organiseringen av veibygging i Norge, som i dag består av to aktører, Statens vegvesen og det konkurrerende veiselskapet Nye Veier.

Samtidig går regjeringens budsjettpartner SV enda lenger, og vil kutte 2,4 milliarder kroner til Nye Veiers veiprosjekter i sitt alternative statsbudsjett.

Høyre frykter nå en massiv stans i store motorveiprosjekter.

- Nye Veier får i Nasjonal transportplan viktige prosjekter i hele landet. Det handler om å bygge ut veier for næringslivet, pendlere og trafikksikringstiltak for å redde liv, sier Høyres transportpolitiske talsperson, Trond Helleland, til Nettavisen.

Les også: Solvik-Olsen raser: - Ser åpenbart ikke på bilistene som vanlige folk

Her er listen over Nye Veier prosjektene, som Høyre frykter står på spill:

 • Rv 13 Skare-Sogndal
 • E16 og E16 Skaret-Høgkastet
 • Rv. 4 Hunndalen-Mjøsbrua
 • E6 Otta-Dombås
 • Rv 25 Hamar-Løten
 • E136 Dombås-Vestnes
 • E6 Åsen-Steinkjer
 • E6 Selli-Asp
 • E6: Sørelva-Borkamo
 • E6 Nordkjosbotn–Hatteng
 • E6 Olderdalen–Langslett

- Dette er viktige prosjekter som mange har ventet på og det er tilknyttet stor forventing. Vi har ikke tid til flere utsettelser, hvor prosjektene blir dyrere og dårligere, påpeker Helleland.

- Gir ingen garantier

Høyre-politikeren mener det er all grunn til bekymring, fordi samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ikke kan garantere for Nye Veiers videre drift.

- Flere av våre representanter har stilt spørsmål om lokale samferdselsprosjekter i Nye Veiers portefølje. Svarene gir ingen garanti for Nye veier AS, og ministeren garanterer heller ikke at nye utredninger og evalueringer av samferdselssektoren ikke vil forsinke ulike prosjekter, sier Helleland.

I sitt svar på et spørsmål fra stortingsrepresentant Helge Orten (H), om en utredning av organiseringen av norsk veibygging vil føre til forsinkelser i gjennomføringen av motorveiprosjektene, svarer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) at:

«Jeg vil vise til at regjeringen ønsker å utrede nærmere hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres fremover. Bakgrunnen for dette er blant annet at vi har fått en situasjon med stadig flere utbyggere og veieiere i veisektoren, og at dette kan føre til økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging», skriver Nygård.

Les også: MDG vil skrote alle motorveier i Oslo: - Umulig å ta seriøst

- Håper han ser ironien

Nygård skriver også at «Nye Veier AS er blitt en stor og viktig aktør i vegsektoren de senere årene. Det vil derfor være naturlig at også Nye Veier AS rolle vil være en del av arbeidet med å se på hvordan sektoren skal organiseres fremover».

Men Helleland karakteriserer svaret fra statsråden som ironisk.

Les også: Fjerner over 100 p-plasser ved populær badeplass: - Helt på trynet

- Jeg håper ministeren ser ironien i egne svar. Nye veier skal sørge for fremdrift i viktige samferdselsprosjekter, men de vet ikke om de skal legges ned eller omstruktureres til det ugjenkjennelige, sier han, og legger til:

- Hva slags forutsigbarhet er det å gi til en så viktig aktør? Arbeiderpartiet må kunne gi et tydelig svar!

Han mener det er unødvendig å ødelegge noe som fungerer.

- Nye Veier bygger veier i rekordfart. Selskapet har gitt oss en reduksjon av kostnadene på 20 prosent. Etableringen av Nye Veier er en stor suksess, jeg skjønner ikke hvorfor Arbeiderpartiet skal tulle med noe som fungerer så bra, sier Helleland.

- Ideologiske skylapper

Samtidig mener han det gjør det enda mer usikkert at også SV nå har en hånd på rattet i budsjettforhandlingene med regjeringen.

- SV er ikke stille om at de krever store gjennomslag og foreslår i sine alternative budsjetter å kutte støtten til Nye Veier med 2,4 milliarder. SV hadde også flere utspill i valgkampen hvor de ønsker å legge ned Nye Veier, påpeker han.

Les også: Ber Høyre overkjøre Oslo-byrådet: - Veien må tvinges gjennom

Helleland trekker fram et av prosjektene, som han mener er blant de viktigeste for Nye Veier: riksvei 13 mellom Ullensvang og Sogndal, som skal rassikres.

- En vei med mange ulykker og som mange mennesker er avhengig av å kjøre hverdag. Rassikringen kan ikke vente på Arbeiderpartiets evaluering, regjeringen må ikke styres av ideologiske skylapper, sier han.

I spørsmålet fra Orten, blir samferdselsministeren også spurt om han kan garantere at utredningen ikke får konsekvenser for gjennomføringen av E136 Dombås-Vestnes.

«Når det gjelder den konkrete strekningen E136 Dombås-Vestnes, vil det som for de andre strekningene som inngår i selskapets portefølje være opp til Nye Veier AS selv å vurdere videre fremdrift og prioritering av prosjektet», svarer Nygård.