Smitte til mennesker er ikke rapportert, men viruset kan forårsake sykdom og død hos fugl, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI)

Den danske Fødevarestyrelsen meldte torsdag at fugleinfluensa av typen H5N8 er oppdaget på villender i Danmark. Dette var det siste tilfellet av lignende utbrudd som allerede har forekommet i flere land i Nord-Europa. Veterinærinstituttets vurdering er at risikoen for smitte til norske fjørfehold er liten slik situasjonen er nå.

– Smitten har trolig spredt seg med infiserte trekkfugler fra Sørøst-Asia, der en først oppdaget dette viruset. Trekkfugler fra disse områdene hekker i den sentralasiatiske delen av Russland. Trekkruten går videre blant annet til sentraleuropeiske land, som nå har påvist sykdommen. Risikoen for at det skal komme nye utbrudd i Europa vil først og fremst være knyttet til fugler som kommer via den nevnte trekkruten. Norge er ikke berørt av den, forteller seksjonssjef Karen Johanne Baalsrud i Mattilsynet.

Selv om det ikke er registrert smitte av influensa av typen H5N8 til mennesker, advarer FHI mot å ta på døde fugler. Funnet skal varsles til Mattilsynet slik at veterinærmyndighetene skal kunne ta hånd om fuglene for diagnostikk. (©NTB)