Gå til sidens hovedinnhold

Full barnehagedekning i Bydel Alna

Bydel Alna oppnådde full barnehagedekning i 2007 etter byrådets definisjon av begrepet.

ALNA: Byrådet i Oslo satser på å gi innbyggerne et bedre barnehagetilbud når det gjelder barnehagens innhold, nyetablering og vedlikehold. Alna bydelsutvalg har vedtatt bydelens plan for full barnehagedekning.

Best resultat i 2007

Full barnehagedekning defineres i Oslo kommune som at Alle barn som søker opptak innen fristen og er født før 01.09.2007 skal få tilbud om barnehageplass i løpet av året.

Med 200 nye barnehageplasser klarte Bydel Alna å oppnå denne målsettingen i 2007, og var den bydelen i Oslo som hadde det beste resultatet.

Det betyr imidlertid ikke at alle barn i bydelen har fått barnhageplass. Noen har søkt etter fristen og noen var under ett år 01.09.2007. Det er derfor et relativt stort behov for flere barnehageplasser i bydelen, som planlegger å opprette 550 nye barnehageplasser fram mot 2011.

Flere tiltak

Det er også et uttrykt ønske om at flere barn med minoritetsspråklig bakgrunn begynner i barnehage.

Bydel Alna har opprettet tiltak for å oppnå dette, blant annet nye pedagogiske korttidstilbud med vekt på språkopplæring for fire- og femåringer. Bydelen har gratis kjernetid for alle i denne aldersgruppen.

Språkgrupper og gratis kjernetid

I perioden 2006-2007 startet bydelen syv nye kortidsbarnehager/språkgruppetilbud. Tiltaket har fått fellesnavnet Smart-språkgrupper.

Smart-gruppene er et gratis språkgruppetilbud som er åpent 17,5 timer pr uke for barn i alderen fire og fem år. Disse tilbudene vil til sammen kunne gi 176 plasser.

I forbindelse med Groruddalssatsingen har bydelen fått tildelt midler til å innføre ordningen med gratis kjernetid for barn født i 2002 - 2003. Forsøket med gratis kjernetid er et ledd i regjeringens handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen.

Bydel Alna er en av fem bydeler som tilbyr gratis kjernetid (inntil 20 timer per uke) til skolestartere i 2008. Gratis kjernetid og Smart-språkgruppene omfatter alle barn i bydelen, både minoritetsspråklige og norskspråklige.

Planer for nye barnehager 2007-2011

Bydelen har gjennomført en gjennomgang av arealene ved de eksisterende barnehagene. Gjennomgangen førte til at 25 nye barn har fått plass i de kommunale barnehagene.

Bydelen samarbeider med Omsorgsbygg Oslo KF i forhold til etablering av midlertidige og permanente barnehager.

I barnehageenhetene Furuset nord og Teisen og Tveita ble det i 2007 satt opp midlertidige paviljonger. Paviljongene er hver på fire avdelinger.

Tiltak for full barnehagedekning 2008-2011

Befolkningsprognosen per april 2007 viser at barnetallet i hele Oslo øker. Kommunen har de siste årene hatt høye fødselstall og stor vekst i antall barn som trenger barnehageplass.

Nye barnehager i områdene Lindeberg, Trosterud, Haugerud, Furuset nord og Teisen er under planlegging. De skal stå ferdig i perioden 2008 -2011.

Nye Havnehagen på Lindeberg er planlagt ferdig i årsskiftet 2008/2009. Etter å ha vært stengt i flere år åpnes barnehagen igjen etter omfattende rehabilitering og med tilbygg.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem