Det siste året har det vært en kraftig økning i antall taxiløyver, etter at taxireformen ble innført av den forrige, borgerlige regjeringen.

Derfor krever SV at reformen reverseres, noe også Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, lovet i valgkampen. Nå går Høyre ut og advarer sterkt mot en reversering.

- Hvis målet til regjeringen er å gå tilbake til dysfunksjonelt monopolistisk taximarked, da er reversering av taxireformen veien å gå, tordner Høyres samferdselspolitiske talsperson, Trond Helleland, til Nettavisen.

Les også: Utfordrer taxinæringen med prissjokk: - Det er snart ingen som kan leve av dette

- Monopoltilstander

Taxireformen, som ble innført i november 2020, har gjort det lettere å få taxiløyve og det er ikke lenger nødvendig å være tilknyttet en taxisentral.

Dersom SV får viljen sin, mener Helleland at taxiprisene vil øke kraftig.

- En reversering gir et dyrere og dårligere taxitilbud. En strengt regulert taxinæring vil ikke klare å tilpasse seg dagens marked, sier han.

Les SVs svar på kritikken lenger ned.

Han hevder taxiene i dag i gjennomsnitt står stille 65 prosent av tiden.

- Venstresiden løper ærend for taxiselskapene i Norge. De ønsker å regulere seg til stor banedriftsfordeler for de etablerte aktørene, hvor de dytter konkurransen ut av markedet, sier Helleland, og påpeker:

- Det fører til monopoltilstander, økte priser og dårligere konkurranse.

Les også: Vedum vil toppe taxi-frislipp

- Ikke for seg selv

Høyre-politikeren viser også til at både Delingsøkonomiutvalget, Konkurransetilsynet, Abelia og Forbrukerrådet mener at taxireformen var nødvendig.

- Fordi et gjennomregulert marked uten teknologiske løsninger ikke fungerer. En privat næring eksisterer ikke for seg selv, men fordi de har et produkt å selge, sier Helleland.

Han møter imidlertid motstand hos SV, som mener han er i utakt med taxinæringen.

- Vi er imot liberalisering, og Høyre og Hellelands frislipp gir et dårligere og mer uorganisert tilbud i byene, samt mer løsarbeidersamfunn og særs dårlig tilbud i distriktene fordi mange kommer til å prioritere områder med flere folk, sier Mona Fagerås, som er SVs samferdselspolitiske talsperson på Stortinget, til Nettavisen.

- Prisen blir ikke lavere

Fagerås sier SV vil stå hardt på for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering skal reversere taxireformen.

- SV vil rette opp igjen alle tendenser til løsarbeidersamfunn som høyreregjeringens frislipp i drosjenæringa har ført til. SV vil få på plass seriøsitetskrav for taxibransjen, i samråd med bransjen, sier hun.

Fagerås er også uenig i at prisene går ned med Høyres liberalisering.

- Det verste er at prisene for kundene ikke vil bli lavere med høyresidas liberalisering, det viser erfaringene fra andre land. Det eneste som er sikkert er at vi kommer til å få en mer useriøs bransje, mer utrygghet for passasjerene og langt dårligere tilbud i distriktene, sier hun.

Hun mener også at drosjetilbudet, etter at taxireformen trådte i kraft, er blitt svekket - og at næringen har fått dårligere vilkår.

- SV har jobbet hardt mot frislippet i drosjenæringa. Dette er et felt der konkurranse ikke funker til kundenes beste. Dette ser vi tydelig i eksempelet fra Finland som har gjort samme markedsgrep som den borgerlige regjeringa, bare noen år før oss, sier Fagerås.

Hun understreker samtidig at vi er helt avhengige av drosjenæringen for samfunnskritisk persontransport og syketransport, og at dette nå er under press.

Dette lovet regjeringen

I Hurdalsplattformen skriver regjeringspartiene at de vil ta flere grep som vil endre den borgerlige regjeringens taxireform. Med SVs støtte har de derfor flertall, dersom saken blir fulgt opp slik de skriver i sin regjeringsplattform:

  • Stoppe frislippet i drosjenæringen.
  • Gjeninnføre ordningen med fylkeskommunal antallsregulering.
  • Sørge for et godt drosjetilbud over hele landet.
  • Sørge for tilknytningsplikt til drosjesentral og generell driveplikt.