Norge har tjent seg rik på olje- og gassindustrien, med en produksjon på norsk sokkel bestående 50/50 av olje og gass.

Prisene øker, og årsaken til at gassprisene er så høye nå er fordi gassen er dobbelt så dyr som oljen, skriver NRK. Eksportinntektene er også usedvanlig høye på grunn av de stigende prisene.

– Eksportinntektene til Norge er på rekordhøye nivåer. August var en rekordmåned, september blir enda høyere, sa Gunnar Torgersen, porteføljeforvalter i Holbergfondene til NRK.

Torgersen i Holberg har nemlig regnet på inntektene. Holberg er et av de største fondsforvalterne på vestlandet, med 28 milliarder kroner under forvaltning.

Industrikrevdende priser

Tirsdag denne uken nådde nordsjøoljen en ny rekordpris, med over 80 dollar fatet. Det har ikke skjedd på tre år, men orkanen Ida har ført til en nedgang i produksjonen i USA.

Samtidig selges naturgass til sammenligning for nær 150 dollar fatet for sammenlignbare volumer. Gassprisen steg videre tirsdag, skriver MarketWatch.

Blant annet har Yara sett seg nødt til å midlertidige stenge ned produksjonen i Europa, som følge av de høye prisene. For august var eksportverdien av olje og gass på 70 milliarder kroner, viser tall fra SSB.

– Det er snakk om store tall. For september ser tallet ut til å kunne bli cirka 80 milliarder kroner. Dette er tall vi aldri har sett tidligere, sier Torgersen.

Om man sammenligner forrige topp i eksportverdien må man gå tilbake til mars 2012, da utgjorde den nærmere 60 milliarder kroner.

Les også: Øystein Stray Spetalen advarer grønne investorer: – De vil tape alle pengene sine

Kan sette en brems for festen

Nettavisen omtalte tidligere denne måneden den ferske rapporten til WWF som fastslår at Norge kan produsere enda mer gass enn det er behov for i Europa.

Hovedforfatteren i rapporten, Guro Lystad mener at selv om landet vårt kan tjene gode penger grunnet mange eksterne forhold, vil det imidlertid ikke dempe den langsiktige klimarisikoen knyttet til norsk gasseksport.

- Hele 98 prosent av norsk gasseksport går til EU og Storbritannia, som begge har vedtatt klimamål som fører til en dramatisk redusert etterspørsel etter norsk gass når politikken gjennomføres.

Ifølge Lystad kan klimakonsekvensene blir store for Norge hvis EU og Storbritannia klarer å nå målene sine, for det vil resultere i at prisene faller og at felt som bygges ut i dag vil aldri bli lønnsomme.

- Det er på tide å ta en fot i bakken og revurdere den norske gasstrategien, sier Lystad.

Økt etterspørsel fra Europa som følge av gjenåpning, leveranseproblemer, og en høy kvotepris er faktorer som bidrar til at klimagassutslipp blir dyrere, og dermed stiger gassprisene til værs.

I juli var den estimerte verdien til gasseksporten satt til 29.7 milliarder kroner, og i august var verdien oppe i svimlende 70 milliarder kroner, ifølge tall fra SSB.

Les også: Oljetoppen etter ekstrem oljepris-effekt: - Kan nå 100 dollar