Begge var invitert for å snakke om Frps handlingsplan mot ungdoms- og gjengkriminalitet. Partiet har foreslått dobbel straff på lovbrudd som begås på Oslo øst, bydeler som har en høy representasjon av innvandrere.

- Vi har presentert en pakke med ti punkter som skal stoppe den økende gjengkriminaliteten og volden i Oslo. Vi ønsker skjerpede straffesoner etter modell fra Danmark. Vi ser en utvikling, hvor det er mer vold og rekruttering av sårbare ungdommer i enkelte bydeler.

- Vi har sett oss lei av at enkelte kyniske eldre kriminelle bevisst bruker disse områdene, steder med mange minoritetsungdommer, til å rekruttere dem som løpegutter. De kriminelle skal tas, sa Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.

Se Geir Lippestad konfrontere Helgheim her:

Viste til Danmark

Helgheim fikk spørsmål om hvorfor han mener det har blitt sånn.

Les også: Høyresidens flåsete og farlige klimaretorikk

- Årsaken er sammensatt. Det har vært høy innvandring over tid. Dessverre ser vi at det er nesten bare ungdom med innvandringsbakgrunn som står bak, og da må vi sette inn fokuset i de områdene. Vi gjør dette for å beskytte sårbare minoriteter med stort sette lovlydige folk. Dette gjorde de i Danmark, og da jeg besøkte en belastet bydel der, kunne beboerne forteller at de hadde fått tryggheten tilbake, fortalte Frp-politikeren.

- I strid med grunnloven

Sentrum-politiker og advokat Geir Lippestad var imidlertid helt uenig med Helgheim, og temperaturen ble høy da Lippestad fikk ordet.

- Dette er et dårlig forslag fra Frp og i strid med grunnloven. Her snakker vi om å stigmatisere innvandringstette bydeler. Dette er usaklig, og vi snakker om norsk ungdom har vokst opp her. Fra 2015 har ungdomskriminaliteten gått noe opp, men vi har kontroll. Vi må sette inn tiltak vi vet virker for å ta de kriminelle, sa Lippestad.

Les også: Frp til frontalangrep på Høyre etter MDG-frieri: - Har de mistet prinsippene helt?

Advokaten trakk også frem Grunnlovens paragraf 98 med følgende ordlyd:

«Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.»

Lippestad nevnte også at Frp har hatt flere justisministere de siste årene, og at ungdomskriminaliteten har skjedd på deres «vakt». Da reagerte Helgheim.

- Med all respekt å melde er det svakt fra en erfaren advokat, å ikke være klar over at det er full anledning for å finne ut av hvor kriminaliteten blir begått.

- Helgheim, du snakker med inn- og utpust om at innvandrerne er problemet. Å settte ut hele bydeler, å si at personer på Holmlia og Grorud skal få dobbel straff, det er meningsløst. Jeg er forundret over Frps totalitære holdning om at noen skal straffes hardere enn andre, kontret Lippestad med.