Mens dagene telles ned til kommunevalg, strammes frontene i den politiske debatten i Oslo.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg har sett seg lei på politiske motstandere som snakker usant om partiets politikk. Særlig er det uttalelsene fra MDGs listestopp om samfersdelspolitikken han ikke finner noe grunnlag for:

  • «I tillegg går Høyre, Venstre og Frp inn for å bygge nye motorveier på tvers av Oslo», sa Lan Marie Berg ifølge VG.
  • «Venstre, Høyre og Frp går også til valg på å bygge nye motorveier over hele Oslo», sa hun til Aftenposten.
  • «Denne avtalen legger fortsatt opp til full utbygging av nye motorveier over hele Oslo», sa hun til Dagbladet.


- Dette er helt feil, det er fri politisk fantasi. Det er uheldig at nivået på det politiske ordskiftet er sånn, sier Lae Solberg til Nettavisen.

To veier planlagt - den ene er ikke i Oslo i det hele tatt

Han viser til at det er to motorveiprosjekter som planlegges i regionen, der E18 Vestkorridoren ikke engang skal bygges i Oslo kommune.

Les også: E18 Vestkorridoren er ikke død likevel: - De som jublet over byggestans jublet for tidlig

- Og det er heller ikke slik at det er kapasitetsøkning over Oslo-grensen, hvis man ser bort ifra bussfelt, så den kan i alle fall ikke være en ny motorvei på tvers av hele Oslo, sier han.

Et annet motorveiprosjekt er derimot definitivt i Oslo:

- Det andre prosjektet er E6 Oslo Øst, tidligere kalt Manglerudtunnelen, og det er et prosjekt som skal legge E6 i tunnel fra Lambertseter til Alnabru, som først og fremst får trafikken vekk fra beboerne fordi den går i tunnel. Det blir mye mindre trafikk som berører innbyggerne i Oslo, det blir mindre belastning enn før. Det gir mulighet for å fjerne Ulvensplitten, samtidig som den får en stor del av E6 og Ring 3 i tunnel. Det er ikke en motorvei som bygges over hele Oslo, men en vei som bygges under Oslo - som reduserer trafikkbelastningen i nærmiljøene.

- Muliggjør byutvikling som ikke hadde vært mulig ellers

Han sammenligner prosjektet med flere andre motorveiprosjekter som i etterkant er blitt suksesser:

- Operatunnelen var jo for å få plass til utbyggingen i Bjørvika. Festningstunnelen var det samme for Rådhusplassen. Da vi la Ring 3 mellom Sinsen og Økern, muliggjorde det byutvikling på Løren, som ikke hadde vært mulig ellers. Når vi har bygd motorveier i Oslo-området de siste 30 årene, har vi nesten utelukkende fått trafikken vekk fra byene og boligområdene.

- Men der er det en reell politisk uenighet fremover: MDG og byrådet er motstandere, eller i det minste svært skeptiske til, av Røatunnelen, de er motstandere av E6 Oslo Øst, og de er motstandere av E18 der 9 kilometer skal gå i tunnel, sier han.

- Jeg vet ikke hvordan du skal få det frem at jeg er lattermild til det hele, men hadde det ikke vært så feilaktig, så hadde det vært morsomt, sier han.

- Nå må Høyre bestemme seg

Einer Wilhelmsen, leder i Oslo MDG, lar seg ikke imponere av kritikken fra Lae Solberg:

- Jeg tenker vel at dette viser hvor dårlig klima- og miljøforståelsen er i Høyre i Oslo. Om motorveien går over eller under bakken, utgjør ikke noen forskjell på hvor mye motorvei det blir, sier han til Nettavisen.

- Mer biler, bredere felter og høyere fart gjør det vanskelig å gjøre noe med trafikken. Og det er ikke slik at bilene bare kjører frem og tilbake på motorveien: Bilene kommer fra et sted og skal et sted, og det betyr mer trafikk enten forbi skolen, barnehagen eller husene. En reduserer ikke trafikkbelastningene i nærmiljøene med å bygge motorveier, sier han.

- Dette er det ene prosjektet i Oslo, men E18 går vel verken over hele, eller på tvers av Oslo?

- Neida, den gjør ikke den, men jeg mener Lae Solberg må bestemme seg for om E18 er et Oslo-prosjekt eller ikke. Han er selv lokalpolitiker i Oslo og jobber for å få den monstermotorveien, og den vil få kjempestore miljøkonsekvenser for Oslo - og den vil jo selvsagt skape mer trafikk i Bærum, som bør bekymre dem der.

MDG-lederen tror ikke motorveien, som er beregnet til å koste rundt 40 milliarder kroner, kommer til å bli bygget.

- Jeg tror ikke den vil bli det. At den skal finansieres med ikke mindre enn tre bomstasjoner, som gjerne underkommuniseres fra de som er tilhengere, vil nok gå opp for folk, sier han.

- Røatunnelen er i praksis en motorvei i byen

MDG-lederen mener også den såkalte Røatunnelen, som skal legge den tungt trafikkerte Sørkedalsveien vest i Oslo i tunnel gjennom flaskehalsen på Røa, godt kan kvalifisere som en motorvei:

- Høyre ønsker den dyre og trafikkøkende tunnelen på Røa. Byggingen ser ut til å føre til fire felt i krysset på Hovseter, og det er i praksis en motorvei midt i byen. Den vil pumpe trafikk fra Bærum og ned til Ring 3 på Smestad, konkluderer han.