Det har oppstått full T-banekrangel i Oslo. Nesten alle er enige om at det må bygges en ny T-banetunnel, men der stopper enigheten. Da Ruter skulle utrede en ny tunnel, valgte Sporveien å distansere seg fra rådet som ble gitt til politikerne.

Byrådet tok Ruters anbefaling til etterretning - som er en ny T-banetunnel som i stor grad følger dagens hovedtunnel. Hovedmålet med den nye tunnelen er å skape større kapasitet gjennom sentrum. Kritikerne liker ikke at det kun skapes to nye stasjoner.

Mangel på andre alternativer førte til at Høyre lanserte sin egen løsning, som i stor grad fulgte Sporveiens ønsker. Deres alternativ legger ny tunnel lenger nord enn byrådet, skaper flere nye stasjoner i tett befolkede områder - men gir mindre kapasitet gjennom sentrum.

Les også: Full T-banekrangel om 14 milliarder kroner - dette er stridens kjerne

Overveldende flertall ønsker Høyres forslag

I en ny undersøkelse Respons har gjennomført i Oslo for Oslo Høyre, kommer det frem at det er et overveldende flertall i byen for Høyres alternative forslag.

57 prosent sier at de foretrekker Høyres alternativ, mens 23 prosent sier at de ønsker byrådets forslag.

Undersøkelsen viser også at Høyres alternativ er bredt ønsket, uavhengig av kjønn, alder og hvor i byen de er bosatt.

De spurtes partibakgrunn ser heller ikke ut til å farge synet. Undersøkelsen viser at velgere som sier de vil stemme på MDG er marginalt mer positiv (60 prosent) til Høyres forslag, enn Høyres egne velgere (56 prosent).

Ønsker Høyres alternativ - selv om den blir forsinket

En innvending mot Høyres forslag har vært at det vil kunne forsinke prosessen med to år fordi mer utredning må gjennomføres. Respons har derfor også spurt velgerne om hvilket T-banealternativ de ønsker hvis byrådets alternativ vil stå ferdig i 2030, mens Høyres forslag vil være ferdig i 2032.

En slik forsinkelse flytter på en god del velgere, men fortsatt stiller 49 prosent seg bak Høyres forslag - mens støtten til en mer sentrumsnær tunnel øker til 30 prosent.

- Årets valg kommer til å avgjøre hvilken trasé som velges

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg er svært fornøyd med resultatene fra undersøkelsen.

- Det er nesten 3 ganger så mange av innbyggerne i Oslo som foretrekker Høyres alternativ. Jeg tror folk ser på en ny T-banetunnel som en viktig drivkraft for en effektiv byutvikling. Det er den raskeste og mest kapasitetssterke kollektivtrafikken vi har i byen. Mange ser nok også at det vil gi et bedre T-banetilbud med flere reisemål til alle og et tilbud til mer enn hundre tusen som ikke har T-bane i dag, sier Solberg til Nettavisen.

En ny T-bane vil gi dekning til store deler Sagene bydel, Grünerløkka, Ullevål sykehus og områdene rundt.

- Det er noe gammeldags over å legge en ny T-banetunnel nesten parallelt med dagens. Oslo er i ferd med å gå fra å være en småby til storby i europeisk sammenheng. Da er det unaturlig at all infrastrukturen skal legges innom Karl Johans gate der det allerede går T-bane og jernbane under bakken i dag. Oslo kommer til å utvikle flere sentrumslignende områder i fremtiden, sier han.

Han er spesielt fornøyd med at folk ser ut til å ønske Høyres løsning - selv om den skulle bli ferdig senere.

- Dette viser at innbyggerne er enig i at vi bygger T-bane for et 50-100-årsperspektiv. Da er ikke 2030 eller 2032 avgjørende. Men når det er sagt så er det usannsynlig ta vårt alternativ vil to år lenger: Vi er allerede forsinket med Fornebubanen og ny stasjon på Majorstua, og den stasjonen må være ferdig før en ny tunnel kan tas ibruk.

Byråden: - Nå trenger vi politikere med gjennomføringsevne

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) sier hun er trygg på at de har valgt beste løsning:

- Jeg tror folk i byen er mest opptatt av å få fart i utbygging av en ny T-banetunnel i Oslo og dermed et bedre kollektivtilbud, fremfor nye runder med utsettelser. I dag er kapasiteten på T-banen i Oslo sprengt. Vi trenger en ny tunnel for å kunne utvide tilbudet med mange flere avganger på alle linjer, sånn at det blir enda enklere å reise miljøvennlig og la bilen stå. Jeg er trygg på at Ruters grundige forslag til ny T-banetunnel er det klart beste for byen, og vil gi et bedre kollektivtilbud til folk flest i Oslo, sier byråd Berg til Nettavisen.

Hun mener det nå er viktig med full fremdrift:

- Det Oslo nå trenger er politikere med gjennomføringsevne, ikke reverseringspartier som vil ha nye omkamper i strid med faglige råd. Høyre styrte Oslo i nesten 20 år uten å klare å få bygget en T-bane til Fornebu, og nå har Høyre, Frp og Venstre laget hvert sitt alternative forslag til ny T-banetunnel som strider mot de faglige rådene. For velgerne er det helt i det blå hva som skjer med T-banetunnelen dersom det skulle bli byrådsskifte til høsten, bortsett fra at det vil bli store forsinkelser.

- Byrådet er i gang med å planlegge bygging av trikk langs Ring 2, som vil styrke kollektivtilbudet på tvers av byen og gi et enda bedre tilbud til Sagene og Ullevål sykehus. Disse planene er imidlertid Oslo Høyre mot, fordi de heller vil prioritere å bygge nye motorveier som pumper mer biltrafikk inn i byen, konkluderer byråden.