Gå til sidens hovedinnhold

Full krangel om sykkelsti og parkering: Krever løsning for 33 eldre

- Det er én vesentlig faktor som ikke har kommet fram, svarer den ansvarlige etaten i kommunen.

De siste ukene har Nettavisen skrevet flere artikler om sykkelveiplanene på Grefsen i Oslo, som vil føre til at beboerne i 33 seniorboliger vil miste av- og påstigningsmuligheten utenfor sin egen hovedinngang fordi det vil bli forbudt med stans for biler i veien utenfor.

Beboerne må i stedet ta seg gjennom det private sykehjemmet Grefsenhjemmet som ligger ved siden av, for å komme ut i en sidegate, Ogmunds gate, der de kan hentes.

Men nå ber bydelsutvalget i bydel Nordre Aker om at Bymmiljøetaten i Oslo kommune finner en annen løsning for beboerne i seniorboligene.

Les også: Her skal det lages sykkelvei: - 33 eldre blir stengt inne

- Alle er samstemte

Forslaget har nemlig ført til kraftige reaksjoner fra sykehjemmet og flere fagforbund, som sier klart nei til at uvedkommende skal bruke sykehjemmet som gjennomgang.

Torsdag i forrige uke ble saken behandlet i bydelsutvalget i bydel Nordre Aker, og et enstemmig bydelsutvalg ber Bymiljøetaten (BYM) snu alle steiner for at Grefsenveien 78D fortsatt kan være mulig for av- og påstigning for beboerne i seniorboligene, der flere sitter i rullestol.

«Bydelsutvalget ber BYM om at man sikrer en fortsatt mulighet for av- og påstigning for beboerne ved Grefsen Senior Boligsameie, Grefsenveien 78D. Bydelsutvalget ber herunder BYM gjøre en ny vurdering av de foreliggende planene om etablering av opphøyd sykkelfelt i Grefsenveien mellom Glads vei og Grefsenalleen dersom det er nødvendig for å oppnå dette», står det i vedtaket.

Se Bymiljøetaten tilsvar lenger ned.

- Dette er snakk om en politisk beslutning. Alle folkevalgte i bydel Nordre Aker er samstemte om at man ønsker å finne en løsning, og ber Bymiljøetaten om å jobbe for å finne en løsning som fortsatt sikrer av- og påstigning utenfor Grefsenveien 78D, sier bydelspolitiker og gruppeleder for Høyre, Erik Normann, til Nettavisen.

Les også: Sykehjem hardt ut mot sykkelplaner i Oslo: - Ingen forståelse for det

- Det er selvmotsigende

Samtidig vedtok et flertall i bydelsutvalget, bestående av Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne (MDG), bydelsdirektørens forslag om at Ogmunds gate kan brukes som inngang for seniorboligene.

«Bydel Nordre Aker ser at bruk av inngangen til Grefsen Senior Boligsameie fra Ogmunds vei er et mulig alternativ for henting og levering med bil når det ikke lenger vil være mulig å stoppe ved inngangen i Grefsenveien».

Dette gikk imidlertid Høyre, Venstre, Frp og Rødt mot.

- Vedtaket er selvmotsigende, sier Normann, og legger til:

- Jeg mener at bydelsutvalget ikke har vedtakskompetanse på dette. Etter min oppfatning kan ikke Bydelsutvalget vedta at man skal gå gjennom naboenes eiendom, sier han.

Flertallet ber også Grefsenhjemmet og seniorboligene om å finne en løsning sammen:

«Grefsenhjemmet og Grefsen Senior Boligsameie anmodes om å samarbeide for å finne en god løsning som kan fungere for begge», står det i vedtaket.

Bymiljøetaten: - Trafikkfarlig

Bymiljøetaten avviser imidlertid at de vil endre på planene slik bydelspolitikerne ønsker, og viser til trafikksikkerheten i Grefsenveien.

- Det er én vesentlig faktor som i liten grad har kommet frem i saken, og det er at Grefsenveien aldri har vært godkjent som kjøreadkomst. Midlertidige stopp her ble ansett som trafikkfarlig. Derfor ble det også i byggesøknaden som Senior senter AS sendte til Plan- og bygningsetaten 28.6.1992 fremhevet at Grefsenveien kun skulle ha gangadkomst. Kjøreadkomsten var via Ogmunds vei, skriver informasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten i en epost til Nettavisen.

Les også: Kommunens sykkeltrasé stripper gata for parkering: - Vi kunne ikke tro det var sant

Han viser til at Statens vegvesen også bemerket i 1992 at inngangspartiet mot Grefsenveien burde tas ut av planen for å unngå stopp og parkering langs veien.

- Utfordringen utenfor Grefsenveien 78D er den begrensede plassen, som også ligger i en sving. Anlegges et stoppunkt for biler her blir det verken plass til sykkelfelt eller utvidet fortau. Syklister nedover Grefsenveien vil ha to valg som begge utgjør stor risiko; ut i veien med biler, trikk og trikkeskinne eller opp på et smalt fortau hvor de både kan treffe fotgjengere, ventende eller avstigende passasjerer. Dette er en reell problemstilling, skriver han, og legger ved denne tegningen:

Informasjonsdirektøren opplyser videre at høstens sykkeltelling viste 1566 syklister i Grefsenveien i snitt hver dag, som er en økning på 43 prosent fra tellingen i 2017.

- Den sikreste adkomsten er derfor den opprinnelige og godkjente kjøreadkomsten, via Ogmunds vei, skriver Kongsteien.

- Hva tenker dere om reaksjonen fra sykehjemmet, fagforbundene og sykehjemmet styre mot planene?

- Slik dette fremstilles i den første saken i Nettavisen 27. oktober har vi forståelse for deres reaksjoner, men som nevnt er det avgjørende detaljer som ikke fremkommer. Vi kan ikke sette til side tidligere regulering bare fordi beboerne i seniorboligene likevel har benyttet Grefsenveien som kjøreadkomst. For beboerne er den godkjente løsningen via Ogmunds vei aller sikrest når de skal benytte bil. Her må vi spørre om hvorfor denne inngangen, som fra starten av var tenkt som kjøreadkomst, likevel ikke kan benyttes til dette formålet, skriver Kongsteien.

Ap: - Forståelse for reaksjonen

Lederen av bydelsutvalget i bydel Nordre Aker, Bente M. Larsen (Ap), sier hun har forståelse for reaksjonene.

- Et enstemmig bydelsutvalg har forståelse for de reaksjonen som fremkommer, og ønsker å bruke de mulighetene vi har, slik at vi kan få en best mulig løsning for beboerne i seniorleilighetene, sier Larsen til Nettavisen.

Les også: Oslo-byrådet vil bruke 361 mill. på sykkelveier: - Byrådet er blindet

Hun er imidlertid uenig i at vedtaket fra bydelseutvalget er selvmotsigende, slik Høyre hevder - og påpeker at vedtaket er to-delt.

- Allerede i 1992 ble kjøreadkomst til seniorboligene regulert fra Ogmunds vei, og med gangadkomst fra Grefsenveien 78 d. Sykkelveien ble etablert i 2018. Etter henvendelse fra Boligsameiet og bydelen laget Bymiljøetaten et opphold i sykkelfeltet som ble skiltet med parkering forbudt på en strekning for å tillate begrenset av- og påstigning. Det ble presisert at dette ble gjort midlertidig, inntil endelig anleggelse av opphøyd sykkelfelt skulle gjøres 2020/21, påpeker Larsen.

Hun viser også til at arbeidet med opphøyd sykkelfelt er forsinket, og at de ikke vet nøyaktig når dette vil komme i gang.

- Bydelen henvendte seg til Bymiljøetaten i juni i år, for å få en vurdering av å anlegge en stoppmulighet for biler innenfor det opphøyde sykkelfeltet. Deres vurdering tilsa at dette ikke var teknisk mulig eller anbefalelsesverdig ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv,sier bydelsutvalgslederen.

Larsen mener det likevel nå er riktig å be om en ny vurdering fra etaten.

- Dersom Bymiljøetaten opprettholder sin vurdering, må reguleringen av kjøreadkomst fra Ogmunds vei også benyttes for av- og påstigning. Bydelen har vært på befaring og har lagt frem et forslag til hvordan dette kan ordnes, men verken bydelen eller bydelsutvalget har avgjørelsesmyndighet i denne saken, sier hun.

Parkeringsplasser fjernet

Allerede i fjor ble parkeringsplassene i Grefsenveien utenfor seniorboligene fjernet, da rødmalte sykkelfelt ble anlagt i gata. Også den gangen reagerte beboerne, og krevde at biler kunne få parkere i sykkelfeltet fordi mange er dårlige til beins, noe som ble omtalt i Nordre Aker Budstikke.

Nå er planen å bygge opphøyde sykkelfelt i gata, og det vil da bli helt forbudt med av- og påstigning utenfor boligene.

Kommentarer til denne saken