Etter å ha møtt motbør, blant annet fra egne rekker, trekker Senterpartiet det omstridte forslaget om å få med en blasfemibestemmelse i et tillegg til rasismeparagrafen.

- Vi kan ikke leve med inntrykket av at vi vil innskrenke ytringsfriheten. Derfor vil jeg anbefale Stortinget å ikke jobbe videre med å utvide hatparagrafen i 2011, sier Senterpartiets leder, Liv Signe Navarsete, ifølge en pressemelding som ble sendt ut onsdag.

Forslaget hadde støtte i regjeringen, men har møtt mye motbør.

- Ja, jeg tok feil, og det ble masse rot, innrømmer Sp-lederen overfor NRK onsdag morgen.

- Vil ikke innskrenke ytringsfriheten
- Alle antydninger om at Senterpartiet vil begrense ytringsfriheten i Norge er grunnløse, sier Navarsete. Hun sier partiet er for åpenhet, folkestyre og fritt ordskifte.

- De er grunnmuren i Senterpartiets verdisyn. Vår hensikt har ikke vært å innskrenke ytringsfriheten, sier Navarsete ifølge pressemeldingen.

- Et minefelt
Opposisjonen har stått på sidelinjen og vært vitne til den uroen saken har skapt hos de rødgrønne partiene. Høyre-leder Erna Solberg stiller seg undrende til regjeringens håndtering av saken:

- Det forbauser meg at man her trakk konklusjoner om hva som skulle komme uten at saken var utredet. Alle vet at dette er et minefelt, sier hun til Nettavisen. Høyre på sin side ønsker et diskrimineringsvern, men Solberg understreker at et slikt vern ikke må ramme frie ytringer.

- Mye mas
Fremskrittspartiets Siv Jensen mener statsminister Jens Stoltenberg med sine kommentarer mandag bare bidro til å skape mer usikkerhet og misforståelser om saken og er fornøyd med Navarsetes retrett:

- Denne saken har skapt veldig mye mas og usikkerhet om hva regjeringen mener om ytringsfrihet. Men det er ikke først gang vi opplever usikkerhet om hva regjeringen mener, sier Jensen ifølge en pressemelding fra Frp.

Roser statsråden

Statsråd og Sp-leder Liv Signe Navarsete møtte onsdag i den muntlige spørretimen i Stortinget. Der forklarte hun seg på nytt om regjeringens blasfemiretrett og sa saken har vært en lærepenge, mens opposisjonen benyttet anledningen til igjen å gni salt i sårene for den rødgrønne regjeringen. Men KrF-leder Dagfinn Høybråten hadde også ros å komme med:

- Jeg vil gi honnør til Sp-lederen, statsråd Liv Signe Navarsete, som har tatt telling på overtid og bidratt til å rydde en vanskelig sak for Norge av veien. Det er ikke for mye religionskritikk i Norge. Det mener iallfall ikke vi i KrF. Problemet er heller at enkelte ikke tør å fremme sine synspunkter av frykt for å bli møtt med trusler og vold, sa Høybråten fra talerstolen i Stortinget.

- Arbeidsuhell
Valgforsker Anders Todal Jenssen sier til Nettavisen at dette må regnes som et «arbeidsuhell» fra Sp.

- De innså nok ikke rekkevidden av denne paragrafen, som at lokale partilag i Trondheim sier at dette er tull. Her måtte de gå en runde til, sier valgforskeren til Nettavisen.

- Hvor skadelig er dette for Senterpartiet?

- Nå spørs det hvordan partiet håndterer saken videre, om de føler seg dårlig behandlet eller ser fremover og prøver igjen. Hvis de sier de skal se nærmere på saken, kan forslaget få en ny, moderert form, som de kan få aksept for, sier Todal Jenssen.

- Men da må «krenkelsen» defineres bedre, presiserer han.

- Unødvendig
Senterpartiets fylkesleder i Nord-Trøndelag, Ole Tronstad, var en av dem beklaget seg over partiets standpunkt i går:

- Forslaget om en delvis videreføring av blasfemiparagrafen er unødvendig. Vi har allerede et vern mot hatkriminalitet i straffeloven. Det er derfor unødvendig å ha en ny formulering om vern av religioner og livssyn, uttalte han til Aftenposten.

Etter Sp-lederens helomvending, er Tronstad lettet:

- Dette var en riktig beslutning, sier han til Nettavisen.

- Var saken i ferd med å bli en belastning for Senterpartiet?

- Slik saken ble kjørt fram, ble den det. Men som Liv Signe Navarsete har understreket; det var aldri intensjonen å skjerpe blasfemilovgivningen, men det ble framstilt slik.

Rødgrønn hestehandel
Bråket begynte da Senterpartiet utøvde internt press i regjeringen og fikk med seg de andre partiene på en hestehandel om et tillegg til rasismeparagrafen. Det varslede tillegget ble framstilt som en ferdigforhandlet avtale, selv om Stortinget i første omgang bare skulle behandle fjerningen av blasfemiparagrafen. Kritikerne fryktet at de rødgrønne ville gi den sovende blasfemiparagrafen et nytt liv. Stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) var blant dem som rykket ut og advarte partifelle og statsminister Jens Stoltenberg:

- Vi kan ikke risikere at partipisk gir oss en lovgivning på dette området som egentlig ikke har flertall i vår nasjonalforsamling, skrev han i et debattinnlegg i Aftenposten.