– Vi ønsker ikke at den typen sentre skal oppdra eller opplære barn og unge i Groruddalen. Det bryter med våre vestlige, demokratiske frihetsverdier, sier Frps Jon Engen Helgheim.

Han er Frps innvandringspolitiske talsperson, og står bak et forslag i Stortinget som vil gi kommunene rett til å stoppe prosjekter som det Islam Net planlegger i Oslo øst.

Torsdag skal Stortinget stemme over flere forslag fra Ap, Frp og SV som vil gi kommuner rett til å stanse slike prosjekter. Verken regjeringen eller Senterpartiet støtter forslagene, som dermed ligger an til å falle.

Senterpartiet ønsker i stedet å utrede en ordning hvor kommunene kan stanse slike prosjekter.

KrF mener på sin side av man må tolerere aktivitetssenteret som en del av trosfriheten i Norge.

Ap og SV har et forslag om å kartlegge pengestøtte fra utlandet til religiøse organisasjoner i Norge, uavhengig av om disse mottar statsstøtte eller ikke. Det fordi det er uklart hvor Islam Net fikk tak i 60 millioner kroner. Selv hevder de at kjøpet er finansiert av private lån og gaver.

Dette forslaget får flertall i Stortinget.

Det var i mars at Filter Nyheter avdekket at foreningen Islam Net, som fremmer en bokstavtro tolkning av de islamske grunntekstene, har kjøpt en eiendom i Groruddalen til 60 millioner kroner. Eiendommen huser blant annet et skytesenter.

Les også: Erna Solberg om IS-kvinnen: – Det var det riktige å gjøre

Avisa Oslo skriver at flere partier har advart mot at senteret kan bli brukt til å radikalisere ungdom.

Tirsdag debatterte nasjonalforsamlingen forslag fra ulike partier som har kommet i kjølvannet av nyheten om senteret.

– Beskytte integrering

Utfordringen er at Islam Net ikke kvalifiserer som et trossamfunn, og er i stedet registrert som en forening. De får dermed ikke statsstøtte og foreninger er heller ikke underlagt det samme strenge tilsynet som trossamfunnene er.

Dermed kreves det en lovendring for å føre tilsyn over aktiviteten til aktivitetssenteret, og det er her politikernes kreativitet kommer inn i bildet.

Les også: Frp-topp legger press på Erna Solberg: Krever svenskepriser i Norge

Frp vil at en lovendring skal hektes på integreringens egenverdi, hvor kommunene kan slå ned på integreringsfiendtlige aktiviteter.

– Integrering er så viktig at hvis det startes opp tiltak som hemmer integrering og skaper segregering, så må kommunene få en egen hjemmel for å gripe inn, kreve endringer eller stanse prosjekter. Det vil gi integrering en lovmessig beskyttelse, sier Helgheim.

Frps forslag er at regjeringen gjør en lovendring som gir kommunene hjemmel til å stanse «virksomhet og fritidsaktiviteter rettet mot barn og unge som anses å ha en klart integreringshemmende effekt».

– Dette er et forslag som skal beskytte integrering og gjøre kommunene i stand til å handle dersom noen ødelegger integreringsarbeid, sier Helgheim.

– Islam Net er en ytterliggående organisasjon som viser gjennom ord og handling at de har kvinnefiendtlige holdninger. De står for en bokstavtro tolkning av koranen, med en salafisk tilnærming som setter koranen over norske lover. I Groruddalen trenger man ikke sentre med den type indoktrinering - man trenger mer samhandling på tvers av religion og kultur, sier Helgheim.

Ifølge Store norske leksikon mener salafister å forstå Islam på samme måte som de første generasjonene gjorde etter Muhammads død.

Ap og SV vil sette grenser

Frp sier de skal støtte alle andre forslag, bortsett fra Senterpartiets forslag, som er å utrede en lovhjemmel som stanser integreringshemmende aktiviteter.

Heller ikke Arbeiderpartiet støtter Sps forslag.

Aps Masud Gharahkhani sier han deler Frps bekymring, men er skeptisk til deres forslag fordi han mener det er i en juridisk gråsone.

– Vi trenger ikke at dette blir utsatt som følge av diskusjoner rundt hvorvidt det utfordrer trosfriheten eller ikke, sier han.

Aps foreslår at kommunene får muligheten til å gjøre tilsyn av fritidsaktiviteter med religiøs undervisning av barn og unge, og at de kan etablere forpliktende samfunnskontrakter for integrering sammen med tros- og livssynsorganisasjoner.

Han kaller det en «klar marsjorde til regjeringen om å komme med tiltak som motvirker aktiviteter som hindrer integrering».

– Vi er klare på at det er trosfrihet i Norge, men det er avgjørende å stille krav til trossamfunnene fordi de spiller en viktig rolle for integrering lokalt.

– Regjeringen må levere på dette raskt, legger han til.

– SV ønsker ikke at det blir utviklet fritidstilbud i regi av Islam Net, slo Karin Andersen (SV) fast på Stortingets talerstol.

Hun sa videre at både staten og kommuner må ha muligheten til å sette grenser for religiøse organisasjoner som det er vanskelig å bryte ut av, uansett hvilken trosform det er snakk om.

Senterpartiet kan felle forslagene

Senterpartiet har ikke besvart Nettavisens henvendelser på hvordan de vil stemme, men Heidi Greni (Sp) bekreftet på talerstolen tirsdag at partiet støtter forslaget om å kartlegge pengestrømmen til religiøse organisasjoner.

Deretter begrunnet hun hvorfor partiet skal stemme ned de andre forslagene.

– Senterpartiet mener en slik lovhjemmel som forslagsstillerne etterspør må utredes grundigere før en kan stemme for et slikt forslag. En utredning om en slik lovhjemmel må òg vurdere om andre offentlige myndigheter, i tillegg til kommunene, skal kunne ta grep som hindrer integreringshemmende virksomheter.

KrF: – Dette må vi tolerere

På Stortingets talerstol gav Torhild Bransdal i KrF en tordentale mot forsøkene på å hindre Islam Nets aktivitet.

– Så lenge det ikke har foregått noe ulovlig så kan man ikke innskrenke religionsfriheten. Det er diskriminerende. Dette må vi faktisk tolerere.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) mener kommuneloven ikke er egnet til å regulere aktiviteten til Islam Net. Hun mener det vil kreve en «større utredning».

Melby la til at regjeringen ønsker å se nærmere på lovverket for å se om man kan hindre den typen aktivitet Islam Net skal bedrive i Groruddalen.

Les også: Vedum angriper Oslo-byrådet etter omstridt kjøtt-kutt: - Helt på ville veier

Etter en anmodning fra Stortinget i april 2020 jobber regjeringen nå med en lovendring som skal «forby faste etter-skoletilbud med overnatting over lengre tid for å forhindre segregering, parallelsamfunn, negativ sosial kontroll eller radikalisering».

Høyres integreringspolitiske talsperson, Olemic Thommessen, sier regjeringen skal komme tilbake til saken etter dette arbeidet er ferdig.

– Når regjeringens arbeid med anmodningsvedtaket er ferdigstilt, vil vi foreslå tiltak som skal bidra til å styrke integreringen og hindre segregering. Etter vår mening er det de ulike sektorlovene som skal regulere disse oppgavene, ikke kommuneloven.

– Ja, men kan ikke regjeringen samordne på tvers av kommunal- og justisdepartementene for å lage en passende lovendring?

– Vi ønsker først mer kunnskap om hvilke alternativer som gir best integrering. Dette skjer der folk møtes på formelle og uformelle arenaer, som arbeidsplassen, i barnehage og skole, i bo- og nærmiljø, i kulturlivet og i frivilligheten. Lovverket bør derfor legge best mulig til rette for dette.

– Hvorfor jobber dere ennå med denne lovendringen om etter-skoletilbud, da dere ble anmodet av Stortinget i fjor vår? Det har med andre ord gått lang tid.

– Dette er en meget krevende oppgave. Departementet må svare på hvordan arbeidet med anmodningsvedtaket går. Det vi derimot vet, er at regjeringen det siste året har gjort mye innenfor denne delen av integreringsarbeidet med en ny trossamfunnslov, en handlingsplan mot negativ sosial kontroll og en utredning om levekår og integrering i utsatte byområder, svarer Thommessen.

Torsdag skal Stortinget stemme over de ulike forslagene i denne saken.