En internasjonal delemangel gjør at den spanske leverandøren CAF, ikke klarer å levere nye trikker til Oslo som planlagt.

Det bekrefter Sporveien torsdag.

– Årsaken til stansen i leveransen skyldes delemangel globalt, hvor det i mange bransjer over hele verden er krevende å få tak i deler. Også transportsektoren merker nå leveranseutfordringer, som påvirkes blant annet av krigen i Ukraina og etterdønninger etter pandemien, sier Anders Wergeland, prosjektsjef i Sporveien Trikken til Nettavisen.

– Kjempetrist

– Det er kjempetrist, sier Magnhild Sørbotten til Nettavisen. Hun er regionleder for Handikapforbundet i Oslo.

Sørbotten kaller de nye trikkene for et paradigmeskifte, som gjør trikken tilgjengelig for alle.

– Veldig mange bevegelseshemmede er begeistret for de nye trikkene. De gjør at man lettere kommer seg rundt i byen. Når trikkene til slutt er fullt utrullet vil man ha tilgang til deler av byen med trikk man aldri har hatt før, sier Sørbotten.

Hun håper leveringsproblemene blir kortvarige.

– Slik at man raskt kan fortsette med utrullingen av de fantastisk flotte trikkene, sier Sørbotten til Nettavisen.

Kun fått 21 nye trikker

Til nå har kun 21 av 87 nye trikker blitt levert. Det er ikke kjent når de siste 66 trikkene vil bli levert.

– Forsinkelsen i leveransen av nye trikker som Sporveien har varslet, vil i første omgang ikke påvirke trikkedriften. Alle trikkeavganger vil kjøre som normalt, med dagens trikker – det vil si noen nye trikker og noen eldre trikker, opplyser Sporveien i en pressemelding.

Wergeland forklarer at Sporveien jobber tett med leverandøren i håp om å finne løsninger på problemet.

– Helt siden utfordringene med delemangelen på verdensmarkedene ble kjent, har Sporveien og CAF hatt god dialog rundt utfordringene som kunne møte oss. Vi jobber nå for å begrense varighetene av denne midlertidige stansen i leveransen så godt det lar seg gjøre. Samtidig jobber vi iherdig for å sikre at vi får tak i nok reservedeler for å vedlikeholde de 21 trikkene vi allerede har i Oslo.

– Mål om 87 trikker i 2024

Til tross for delemangelen, er Sporveien tydelige på at målet fremdeles er at alle de 87 nye trikkene skal være drift i Oslo innen utgangen av 2024.

– Målet er fortsatt at alle 87 nye trikker skal leveres og fases inn innen utgangen av 2024, heter det i pressemeldingen.

Det utelukker imidlertid ikke at dette kan endre seg.

– På grunn av den usikre situasjonen er det for tidlig å si noe om hvilke konkrete konsekvenser dette eventuelt vil få for den overordnede fremdriften i leveransen av nye trikker til Oslo. Sporveien ber om forståelse for at dette er noe man må komme nærmere tilbake til.