Regjeringen stopper planlegging av nye strekninger med måling av gjennomsnittshastighet – såkalt streknings-ATK (automatisk trafikkontroll). I tillegg blir fire nybygde anlegg ikke tatt i bruk. Det skriver Dagbladet onsdag.

Det har den politiske ledelsen ved Samferdselsdepartementet bestemt. Dette er i tråd med den nyeste regjeringserkæringen der det står at «bruken av strekning-ATK skal begrenses.

Les også: Skal redusere antall fotobokser - forsker svært uenig

De fire ATK-anleggene som allerede er ferdig bygd og som ikke skal settes i drift er:

Riksvei 3 ved Kvikneskogen i Hedmark

Europavei 39 i Bømlafjord-tunellen i Hordaland

To tuneller på strekningen mellom Ålesund og Vigra i Møre og Romsdal.

Etter det Dinside.no erfarer har dette skapt stor frustrasjon hos flere i Statens vegvesen. Veivesen-direktør Guro Ranes ønsker ikke å gi noen kommentar til hva hun synes om departementets avgjørelse, men sier:

Les også: Snittmålingene kommer likevel

– Transportøkonomisk institutt (TØI) har evaluert bruken av strekning-ATK og konkludert med at disse har redusert antall drepte og hardt skadde med omlag 50 prosent på de utsatte strekningene. Dette har med andre ord vært et svært effektivt virkemiddel når det benyttes der vi har hatt et problem med høy fart og ulykker, sier Ranes.

– Det er et element av overvåkning i dette. Derfor har vi prinsipielle betenkeligheter, har samferdselsminister Jon Georg Dale tidligere uttalt til NAF-magasinet Motor.

Tor André Johnsen, som er Fremskrittsparti-medlem i transportkomiteen på Stortinget, mener det finnes andre virkemidler som er «minst like effektive» som fotobokser, blant annet romlefelt mellom kjøreretningene, midtrekkverk, utbedring av terrenget langs veiene, og ved å bygge firefeltsveier.

- Det er ingen andre tiltak som har like god virkning, unntatt firefeltsveier, har forsker på trafikksikkerhet på TØI, Rune Elvik tidligere uttalt til Motor.

Han viser til at firefeltsveier koster 100 ganger så mye som å sette opp kameraer.

– Derfor er streknings-ATK et bedre tiltak enn fire felt, sier Elvik, som altså er svært uenig med de to Frp-politikerne.