Gå til sidens hovedinnhold

Full strid om omstridt ulvepar – Sp mener regjeringen trosser Stortinget

Regjeringen vil redde et omstridt ulvepar, og vil ikke åpne for jakt før de er flyttet. Fullstendig respektløst overfor folkestyret, mener Senterpartiet.

– De har én dag på seg. Jakten må komme i gang på tirsdag uansett om Elgå-ulven fortsatt er i området eller ikke, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Den finsk-russiske Elgå-ulven holder til i Innlandet sammen med maken sin, og beskrives som genetisk viktig for ulvestammen. I dag beskyttes ulveparet av en midlertidig vernesone som strekker seg utenfor ulvesonen, men i forrige uke bestemte et flertall på Stortinget bestående av Ap, Frp og Sp at sonen skal fjernes fra tirsdag av.

Les også: Opposisjonen setter foten ned for utvidet ulvesone

I etterkant har klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) bestemt seg for å redde ulveparet. Han har bedt Statens naturoppsyn om å flytte Elgå-ulven og maken, og vil ikke oppheve vernesonen før dette har skjedd.

På grunn av værforholdene er det høyst usikkert når flyttingen kan skje, og det kan ta både dager og uker. Potensielt kan det drøye til over jul.

– Hvis det ikke er åpnet for jakt i dette området 15. desember, er det et klart brudd på Stortingets vedtak. Stortinget har bestemt at buffersonen som nå verner ulvene skal oppheves fra og med 15. desember. Ordlyden er ikke til å misforstå. Det er helt utrolig at regjeringen prøver å trenere et Stortingsvedtak nok en gang, sier Mehl, som kaller det hele «fullstendig respektløst overfor folkestyret».

Les også: Ap, Frp og Sp sikrer flertall mot å utvide ulvesonen

Rotevatn: – Tydelig og fornuftig

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) avviser at han trenerer saken. Han mener tvert imot at han følger opp Stortingets vedtak.

– Jeg har ikke oppfattet at Stortinget ønsker at den genetisk verdifulle ulven skal felles. Det er heller ikke hjemmel i naturmangfoldloven for felling av denne ulven, sier han.

Derfor vil departementene forsøke å flytte ulven før de opphever verneområdet utenfor ulvesonen.

– Dette mener jeg er en tydelig og fornuftig oppfølging av Stortingets vedtak, sier Rotevatn.

Les også: Ulv skutt i Øyer i Gudbrandsdalen

– Har fulgt opp raskt

Klima- og miljøministeren viser til at Stortingets vedtak kom 7. desember, og at han 8. desember ba Miljødirektoratet om en faglig vurdering av flytting av ulveparet. Vurderingen kom kvelden 9. desember, og 11. desember ble det besluttet å flytte ulvene.

– Jeg har dermed fulgt opp Stortingets vedtak så raskt det lar seg gjøre. Stortingsflertallet har både sagt at det er viktig å ta vare på genetisk viktige ulver, og å få åpnet det aktuelle området for jakt, og med disse vedtakene sørger jeg for begge deler, sier han.

Når det gjelder tidsbruken for selve flyttingen, så forventer han at det gjøres så raskt som det rent praktisk lar seg gjøre ut ifra forholdene på stedet

– Det handler blant annet om at det må være god nok sporsnø til å faktisk finne ulvene. Alle nødvendige vedtak er gjort, men akkurat vær og føreforhold er nok utenfor politisk kontroll, sier han.

Kan ta flere uker

Det er Statens naturoppsyn som skal gjennomføre flyttingen av ulveparet. Direktør Morten Kjørstad sier at det er veldig vanskelig å svare på når det kan skje.

– Vi skal gjøre det så fort som mulig, men er avhengig av riktige værforhold, sier han til NTB.

Foreløpig er det lite snø i området, og de er helt avhengige av at det skal falle mer. Derfor kan det ta dager, men det kan også ta uker før de får flyttet ulvene.

– Ulvene er ikke radiomerket og vi er avhengig av å finne spor i snøen. Vi må også bruke helikopter for å skyte dem med bedøvelsespil. Da må vi ha mulighet til å se dem og komme nær nok, og da må vi ha hjelp av snøen, sier Kjørstad.

Elgå-ulven holder til i Deisjøreviret, som ligger helt nordvest i ulvesonen. Det omfatter også noen arealer utenfor sonen, i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner, og det er her den midlertidige utvidelsen av vernesonen har vært. Den blir betegnet som genetisk viktig fordi den tilfører nye gener til den innavlspregede skandinaviske ulvestammen.

Kommentarer til denne saken