Gå til sidens hovedinnhold

Full tilsynskrig i Vestre Aker

Hørepolitikerne i Bydel Vestre Aker har tenkt å oppløse dagens tilsynsutvalg ved Hovseterhjemmet og nekter å ta hensyn til det kritiske flertallet i utvalget.

VESTRE AKER: Det er turbulente forhold i Tilsynsutvalget ved Hovseterhjemmet. Leder av tilsynet, Ingrid Nyhus (H), vil ikke ta inn kommentarer/observasjoner fra de to andre medlemmene etter det siste anmeldte tilsynet. Hun har levert en rapport på basis av egne observasjoner. Elisabeth Hegstad (A) og Per W. Jensen (Eldrerådet) har deretter i fellesskap formulert en egen rapport.

Flere av politikerne i det Høyreledede bydelsutvalget har klart gitt uttrykk for at de vil forholde seg til Nyhus rapport og har varslet at de vil oppløse dagens tilsynsutvalg på grunn av samarbeidsproblemer. Dette skjer før saken har kommet til politisk behandling. Nyhus sitter selv som representant for Høyre i bydelsutvalget.

Ingrid Nyhus forklarer

– Jeg har en annen oppfatning av observasjonene under tilsynet og fant det ikke relevante fordi de allerede var avklart med ledelsen ved Hovseterhjemmet. Derfor kunne jeg ikke signere en rapport med Hegstad og Jensens observasjoner og kommentarer, sier Nyhus.
Nyhus har nylig tiltrådt som leder av Tilsynsutvalget.

– Det har vært samarbeidsproblemer i lang tid om hva som er tilsynets mandat og oppgaver. Jeg har i likhet med den forrige lederen problemer med å samarbeide med Hegstad og Jensen, sier Nyhus.

Les også: - Min mening er at de roper ulv

– Hegstad og Jensen har gjennom flere tilsynsrapporter pekt på forhold som gjelder ernæring, også i den siste rapporten de selv har utarbeidet. Hadde ikke det vært på sin plass å ta det med i din rapport når en undersøkelse fra Helseetaten viser at cirka hver fjerde beboer lider av registrert vekttap på 10 prosent eller mer i løpet av et halvt år, eller 5 prosent i løpet av en måned?

– I min rapport vises det også til at Helseetatens objektive kvalitetsindikator antyder en vektreduksjon hos 23,6 prosent av beboerne og at Hovseterhjemmet tar dette alvorlig. Indikatorene skal i første rekke benyttes til internt bruk for å finne frem til årsakene. Dette blir også gjort.

– I din rapport refererer du at sykehjemmet som tiltak blant annet vil kjøpe inn nye sittevekter, da flere av vektene på huset viser unøyaktige målinger. Burde ikke rapporten inneholde noe mer konkret at for eksempel tilsynet etterlyser tiltak for å få bukt med problemene?

– Jo, det er en selvfølge at man finner frem til mulige årsaker og uansett iverksetter tiltak for å forhindre unødig vektreduksjon som er en stor utfordring for beboere som går inn i livets sluttfase

– Hegstad og Jensen er mye mer konkret i sine påpekninger når det gjelder dette med vekttap. Når dette ikke blir med i din rapport og politikerne ikke vil behandle Hegstads og Jensens rapport, er ikke det da politisk sensur?

– Det at vi har ulikt syn på hvordan vi på beste måte kan forbedre den pleie og omsorg pasientene skal ha, er ikke det samme som politisk sensur. Det er forskjell på å være negativ kritisk og konstruktiv kritisk om det er resultatet man er opptatt av, sier Ingrid Nyhus.

Les også: Grov omsorgssvikt ved Hovseterhjemmet

Elisabeth Hegstads reaksjon

– Vi kan ikke akseptere at våre observasjoner blir utelatt når disse også har sammenheng med rapporten som viser at Hovseterhjemmet har store vekttap hos sine beboere. Det er meget betenkelig, sier Elisabeth Hegstad

– Vi har blant annet gjort observasjoner som går på dette med ernæring. Etter min mening er det alvorlig når 23,6 prosent av beboerne ved sykehjemmet har stort vekttap. Vi har ingen annen agenda enn å peke på forhold som kan forbedres, sier Hegstad.

I den delen av Helseetatens rapport som omhandler vekttap skriver etaten om forhold som er viktige for at beboerne skal få i seg nok næring. I dette inngår blant annet kvalitet på måltidet, å hensynsta beboernes funksjonsevne, vaner og ønsker. Hjelp til å spise, tilrettelegging, spiseplass og trivsel rundt måltidene er andre aspekter.

– Vi har gjennom flere tilsyn pekt på ting som vi mener har forbedringspotensial. Vi blir møtt med at vi er overivrige og overkvalifiserte. Jeg mener at når vi for eksempel ser at en eldre dame i rullestol får maten plassert slik at den er utenfor rekkevidde og den så blir fjernet når den er blitt kald, så mener jeg at det er en observasjon som bør komme frem og en ting det er mulig å gjøre noe med, sier Hegstad, som er forundret over at bydelsutvalget vil oppløse tilsynsutvalget og velge et nytt utvalg.

– Vi snakker med beboere og ansatte, observerer underveis og vurderer det som skjer. Det bekymrer meg at BU vil bytte ut to par øyne og ører som bare vil beboernes beste. Det å bruke sunn fornuft er vår oppgave og jeg kan ikke se at vi på noe tidspunkt har gått ut over vårt mandat når vi har beskrevet våre observasjoner, sier Herstad, som mener at det først og fremst er grunn til å ta vekttapet på fullt alvor.

– Det kan være mange årsaker til det. Nyhus mener at det holder å ta med i rapporten at sykehjemmet tar dette alvorlig og har tenkt å kjøpe nye vekter som et tiltak. Etter min mening bør tilsynet selv understreke alvoret i situasjonen og be om å få vite hva slags kvalitative metoder sykehjemmet har tenkt å ta i bruk for å bukt med problemet. Når våre observasjoner blir utelatt, så har heller ikke sykehjemsetaten noe grunnlag for å se hva som eventuelt kan forbedres ved sykehjemmet. Nyhus rapport gir grunnlag for å tro at alt er i sin skjønneste orden, sier Hegstad.

Per W. Jensens reaksjon

Per W. Jensen er oppgitt over bydelsutvalgets innstilling.

– Jeg opplever dette som sensur. Vi ønsker å rapportere det vi mener er viktige funn, mens politikerne vil ha rapporter som er politisk bekvemt. Jeg har i flere år jobbet med Seniorsaken og er mer opptatt av hva som kan hjelpe disse eldre enn hva som er politisk komfortabelt. Nå er det faktisk slik at nesten hver fjerde beboer er rapportert med alvorlig vekttap og det kan vi sammenholde med hva vi har sett ved sykehjemmet. Man skal også vite at Herstad er en lege som tilfører mye med sin kompetanse, sier Jensen, som mener han opplever maktarroganse fra lokalpolitikerne.

Han er lite fornøyd med at politikerne vil sparke ham fra Tilsynsutvalget.

– Uten politisk behandling blir vi fortalt at vi vil bli ekskludert. Dette minner om ting som kan skje i land vi ikke ønsker å sammenlikne oss med. Vi har ingen annen agenda enn beboernes beste og vi skjeler heller ikke til om sykehjemmet er privat eller offentlig drevet. Jeg er opprørt og forbannet over det som skjer, sier Jensen.

Les også:

Tore Nyseter: "Politikerne er ombudsmenn for de svake"

Anita Asdahl Hoff (H): Tilsynsutvalget ved Hovseterhjemmet

Elisabeth Hegstad og Per Jensen: Svar om tilsynsutvalget

Det startet med Tore Nyseters brev: Skandaløse forhold ved Hovseterhjemmet

Aud Kvalbein: En løs historie om urinflasker

Tidligere styrer stjal fra beboere på Hovseterhjemmet

Kronikk: "Heller en pille enn å havne på sykehjem"

Reklame

Best i test: Maskinene som gir deg sunnere frityrmat