Boligprisene skal til himmels ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Har du en bolig som var verdt to millioner kroner i 2010, kan du selge den i 2015 for 2,85 millioner kroner. Verdistigningen er på mer enn 850.000 kroner.

Ifølge SSB vil boligprisene stige med 6,98 prosent i år, 6,8 prosent i 2012, 6,8 prosent i 2013 og hele 8,1 prosent i 2014.

Samtlige tre eksperter NA24 har snakket med er uenig. De mener SSB overvurderer prisoppgangen.

Bråstopp forrige gang
- SSB mener bankenes gjennomsnittlige boliglånssrente i 2014 havner på syv prosent. Sist vi var på slike nivåer høsten 2008 ble det bråstopp i boligmarkedet. Det er derfor noe overraskende at SSB ikke ser for seg at et slikt rentenivå vil føre til en brems i boligprisveksten mer enn de gjør. Faktisk estimerer de en boligprisvekst på over 8 prosent i 2014, sier forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea til NA24.

Hun er likevel enig med at nordmenn flest vil bli enda rikere i årene som kommer.

- Kombinasjonen høy lønnsvekst og relativt lav prisstigning gjør at det blir stadig mer til overs i lommeboken. Den store jokeren er hvor høyt renten skal opp og hvor raskt den stiger, sier Warloe.

Hun råder alle med boliglån til utnytte lavrentetiden vi fortsatt er inne i til å betale ekstra ned på lånet.

- Det som er viktig er at de med høye boliglån klarer å stå igjennom perioder med utlånsrente på 7 prosent, og ikke blir tvunget til å selge da, sier Warloe.

Adskillig mer edruelig
DnB Nors nye forbrukerøkonom er enig med Warloe.

- Ifølge prognosene fra DnB Nor Markets vil boligprisene stige ni prosent i år og 7,5 prosent neste år, men kun med 2,5 prosent i 2014, sier Sandmæl.

Til tross for at DnB NOR Markets anslår en mindre renteoppgang, mener storbanken at boligprisene skal stige mindre enn SSB antyder.

- Vi stiller oss tvilende til at SSBs kombinasjon av renteøkninger og boligprisvekst vil finne sted. Økte renter er en viktig grunn til at boligprisveksten dempes, sier Sandmæl.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i melgerhuset First Securities deler oppfatningen.

- Jeg tror heller ikke på den kraftige boligprisveksten SSB spår. Jeg tror sannheten finnes et sted mellom tallene til SSB og DnB Nor Markets, sier Andreassen.

Sparingen forsvunnet?
Han mener et stort usikkerhetsmoment er nordmenns sparing.

- Vi vet simpelthen ikke hvor stor sparingen er i dag. Nasjonalsregnskapet viser at nordmenn sparer mye, men vi klarer ikke å finne igjen tallene i finansregnskapet.. Det kan tyde på at sparingen ikke er så høy som enkelte tror. Det vi vet uten tvil er at nordmenns gjeld er faretruende høy, sier Andreassen.

Høy gjeld gir økt følsomhet for en stigende boliglånsrente.

- Jeg tror markedet vil reagere raskt på kommende rentehopp, og raskere enn det som ligger til grunn for SSBs optimistiske boligprisspådom, sier sjeføkonomen.

Forskningsleder og makroøkonom Roger Bjørnstad i SSB svarer slik på kritikken:

Tallene står seg
- Jeg vil påpeke at det store fallet i boligmarkedet høsten 2008 var knyttet til den internasjonale bankkrisen, og ikke knyttet til fundamentale forhold i Norge. Det viser også opphentingen. Jeg mener våre prognoser for både husholdningenes inntekter, rentenivå og boligmarkedet henger godt sammen. Usikkerheten er imidertid stor, særlig knyttet til internasjonale forhold. Husholdningenes gjeldsbelastning er også stor, og det kan være en viss usikkerhet knyttet til om hva som skjer i boligmarkedet dersom renta stiger så mye som vi ser for oss, sier Bjørnstad til NA24.

Han støtter forbrukerøkonomenes råd om at folk med høy gjeld og med usikker inntekt bør være forsiktig med hva de bruker pengene på.