*Nettavisen* Nyheter.

Fullt aksjonæropprør i Expert

Det har brutt ut fullt aksjonæropprør i elektrokjeden Expert. Bak opprøret står Geir Drangsland som også representerer Fritt Ord, som har kjøpt seg opp i Expert. Her kan du se investorens åpne brev

19.05.08 01:05

Les hva Expert-ledelsen mener her:Expert vil avsette styremedlem

Dette skriver Drangesland om situasjonen i Expert:I en melding i dag fra Expert heter det: Styret i Expert har besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling med forslag om å erstatte Geir Drangsland som styremedlem. Bakgrunnen er samarbeidsproblemer mot administrasjonen/konsernsjef som skaper et ineffektivt styrearbeid, ifølge en børsmelding tirsdag. "Styret er av den oppfatning at det vil være til aksjonærenes og selskapets beste å løse dette gjennom valg av nytt styremedlem".Geir Drangsland representerer ca. 11 prosent av aksjonærene i Expert ASA og er således den største enkeltaksjonæren i selskapet. (De 11 prosentene omfatter også Stiftelsen Fritt Ords aksjer).Min visjon for Expert ASA er å skape en fantastisk kjede i Norge med fornøyde forhandlere med førsteklasses butikker og en veldrevet grossistvirksomhet, samt et lojalt forhandlernett. De mange dyktige forhandlerne er den største verdien i selskapet. Uten fornøyde forhandlere har vi et problem, sier Geir Drangsland.- Først må vi bygge ut egne butikker og styrke forhandlernettet i Norge. Gjennom å dokumentere dyktighet på egen drift i Norge kan vi bruke aksjonærenes penger på å vokse utenfor Norge, sier Geir Drangsland.- Å vokse uten å ha full kontroll på hjemmemarkedet er en unødig risiko for aksjonærene i selskapet, mener Geir Drangsland.Spesielt kritisk er jeg til veksten og oppkjøpene som er gjort i Sverige, sier Geir Drangsland.- Mitt mål er å sikre og bedre aksjonærverdiene. Som ledelsen selv har uttalt bør Expert ha en bunnlinje på 5-6 prosent av omsetningen. Med dagens omsetningsnivå ville dette gitt et resultat før skatt på ca. 200 millioner kroner, sier Geir Drangsland. Jeg kan konstatere at konsernet er langt unna disse målene i dag, sier Geir Drangsland. Basert på et normalresultat på 200 millioner vil Expert ha en verdi på cirka 2 milliarder kroner. Basert på denne verdiutviklingen skal kursen på selskapet være 70-80 kroner.- Som aksjonær har jeg jobbet målbevisst for at vi skal oppnå disse realistiske arbeidsmålene. Både ansatte, kunder, leverandører og aksjonærer vil ha glede av om vi når disse målene, sier Geir Drangsland.Med den bakgrunn er følgende forhold viktig for meg å poengtere:- Jeg har kun deltatt på tre styremøter i Expert ASA. På disse møtene har jeg vært godt forberett, stilt spørsmål til selskapets drift og fremmet synspunkter som har fremmet selskapets resultater, sier Geir Drangsland.- I min dialog med administrerende direktør har jeg hele tiden vært opptatt av å ivareta aksjonærenes interesse i form av min styreposisjon, sier Geir Drangsland.- For å understreke alvoret i viktige saker har jeg uttrykt meg kraftig. Det bør også være takhøyde for dette når jeg som styremedlem stiller krav til administrasjonen, sier Geir Drangsland.- Expert ASA kan på mange måter sammenlignes med det tidligere Orkla ASA som var sterkt administrasjonsstyret før de aktive eierne ’tok hånden på rattet’. Jeg mener at det skal være styret som utvikler visjoner, mål, strategi og gir føringer som så administrasjonen får i oppgave å gjennomføre, sier Geir Drangsland.- Det er trist at meningsforskjeller mellom administrerende direktør og meg som styremedlem skal utløse en tap-vinn situasjon som er skadelig for selskapet og aksjonærverdiene. Siktemålet for oss alle burde være å skape verdi for aksjonærene, skape trygge arbeidsplasser og ha fokus på å utvikle Expert ASAs forhandlernett, sier Geir Drangsland.- Det er leit at denne saken nå ender med en ekstraordinær generalforsamling. Samtidig er dette den riktige arenaen for å beslutte hvem som skal ha innflytelse i Expert ASA.Administrasjonen eller aksjonærene. Om det kommer flere større og aktive aksjonærgrupper inn hadde jo det vært en god løsning, sier Geir Drangsland.- Jeg ville bli veldig glad om vi kunne bli enige om at det bør være rom for ulike meningsytringer og ulik stil, sier Geir Drangsland.Fakta om Geir Drangsland

Etter å ha kjøpt og solg og omstrukturert selskaper i et bredt omfang de siste årene, eier Geir Drangsland nå 58 prosent av det børsnoterte Byggma, et selskap som har samlet ulike byggevareprodusenter under ett tak.Geir Drangsland kom inn i styret ved Generalforsamlingen 3. april i år hvor han stilte med 11 prosent av aksjene. Drangsland representerer således den største enkeltaksjonær i Expert ASA. Han har bare deltatt på tre styremøter etter at han ble valgt inn på Generalforsamlingen 3. april.Geir Drangsland har vært økonomidirektør og høyre hånd for Thor Bjarmann i Elkjøp i 3 år. Således kjenner han bransjen godt. Videre har han vært økonomisjef i Orkla systemet og økonomi/finansdirektør i Avantor ASA.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.