Gå til sidens hovedinnhold

Funn fra år 1200 på Bygdøy

Arkeologiske funn under hovedbygningen på Bygdøy Kongsgård viser at det sannsynligvis har vært bosetting der siden jernalderen.

Bygdøy: Arkeologene fra Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har særlig gjort rike funn av gjenstander fra middelalderen og dansketiden. I de danske stattholdernes tid ble det røkt krittpipe på gården, selv om Kristian Kvart forsøkte å forby det.
Under hovedbygningen fant vi rester av gamle bygninger og over 2600 gjenstandsfragmenter, som i tid strekker seg fra 200-tallet og fram til 1950. De fleste funnene er fra 1200 til 1700. Utgravingsområdet lå under østfløyen, som ikke har kjeller, og bestod av avfallslag som var inntil to meter tykke, forteller prosjektansvarlig Margrete Figenschou Simonsen, til tidsskriftet.
Lengst ned og nærmest berggrunnen fant arkeologene trekull fra furu datert til 220400 e.Kr. ved hjelp av C14-målinger (som måler innholdet av karbon i organisk materiale). Over dette lå et lag med kokstein og bryggerstein, benyttet til oppvarming i forbindelse med matlaging, som vitner om mer permanent bosetting. De har også funnet spor av minst fem bygninger under dagens hovedbygning, der de eldste er fra middelalderen.
Det har vært en spesiell utgraving for oss på flere måter, ikke minst fordi funnene strekker seg over et så langt tidsrom. Det er også spesielt at vi har fått grave i kulturlag inne i et hus på et sted som har en slik sentral rolle i nasjonens historie, sier Simonsen. En del av gjenstandene vil etter hvert kunne beskues enten på kongsgården eller i Kulturhistorisk museum. Interesserte forskere har allerede nå tilgang til gjenstandene. Det ligger et stort forskningspotensiale i de 2600 gjenstandsfunnene. De vil blant annet kunne være interessante å sammenlikne med funn som er blitt gjort under utgravinger i Gamlebyen, Revierstredet og Kontraskjæret ved Akershus festning, og dessuten med undersøkelser foretatt i andre byer i Norge, understreker hun i Uniforum nett.

Reklame

Best i test påskeegg 2021