Morten Furuholmen ble dømt for grovt heleri i lagmannsretten, og anket saken til Høyesterett. Nå har Høyesterett forkastet anken. Dermed blir dommen mot Furuholmen stående.

Furuholmen og advokat Rune Berg ble dømt for grovt heleri i mai 2010. Furuholmen fikk seks måneders betinget fengsel, mens Berg ble dømt til tre måneders betinget fengsel.

Les egen sak: Furuholmen dømt

Nå kjemper Morten Furuholmen for sin karriere.

Daglig leder i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, advokat Hege Bjølseth, uttalte i sommer at det er tre mulige reaksjoner for Furuholmen og Berg hvis dommen ble stående:

  1. Irettesettelse
  2. Advarsel
  3. Anbefale tilbakekalling av bevilling som advokat

Kriminelle penger
David Toska skal ikke ha vært et navn Morten Furuholmen kjente da bergenseren ba om hjelp til å drive inn 5 millioner kroner fra finansakrobaten Thomas Øye. Det var i 2002, og David Toska hadde ennå ikke blitt forbryterkjendis med drap og ran av Nokas og Postens brevsenter på samvittigheten.

På dette tidspunktet var Toska siktet for innbruddene ved Norsk Medisinaldepot og i den såkalte bankbokssaken på Bryn. Han hadde med andre ord startet en forbryterkarriere som gjorde ham stor i miljøet.

5 millioner pluss rente
Fem millioner kroner hadde han lånt ut til Thomas Øye - en tidligere megler med pratetøyet i orden. Han hadde snakket Toska til å låne ut pengene som Øye skulle bruke i et prosjekt. Øye fikk låne pengene med kausjon fra rederarving Harald Undrum. Les Toskas egen forklaring om lånet her.

«En advokat skal frasi seg et oppdrag hvis han får mistanke om at det omfatter en transaksjon som vil medføre hvitvasking av penger og klienten ikke er villig til å avstå fra å gjennomføre transaksjonen»

Høyesterett viser til Regler for god advokatskikk

Toska fortalte forøvrig at han selv er alt for ærlig for finansmiljøet og at miljøet rundt Thomas Øye er fylt med notorisk løgn.

I 2002 dukket Toska opp på Furuholmens kontor sammen med eiendomsinvestor Peter Nielsen. Toska fortalte at han hadde lånt ut 5 millioner kroner for Nielsen, og nå ville han ha pengene tilbake med 1,5 millioner i rente. Furuholmen skal ha kjørt de to hardt for å forsikre seg om at pengene ikke var svarte.

- Ville være idiotisk
- Jeg sa til ham at hvis det var noe ved disse pengene som ikke var riktig, så vil det være idiotisk å gå inn i en rettslig prosess. De forsikret meg om at det ikke var noe galt med pengene. Jeg så det som helt uaktuelt at han irrasjonelt og selvdestruktivt skulle be om en offentlig granskning der han kunne skyte seg selv i foten, sa Furuholmen i Oslo tingrett. Der ble han frikjent for grovt heleri i 2009, men påtalemyndigheten anket saken til lagmannsretten og vant.

Lagmannsretten mente at Morten Furuholmen visste at pengene kom fra straffbare handlinger, og at Furuholmen også tok jobben for å kunne få fremtidige forsvareropdrag i ransmiljøet. Lagmannsretten mente at Furuholmen burde ha skjønt tegninga blant annet fordi de 5 millionene ble overlevert Øye cash i en koffert (derav navnet «Koffertsaken»). Høyesterett har nå kommet til at lagmannsrettens dom skal bli stående.

Penger og mer penger
Furuholmen fikk aldri tilbake pengene av Thomas Øye. Han trakk seg som Toskas advokat og dermed tok den medtiltalte advokaten Rune Berg over. Det var Berg som førte konkurssaken mot Thomas Øye for Asker og Bærum tingrett på vegne av David Toska.

Etter rettslige forsøk på å få penger av Øye begynte venner av Toska å presse finansakrobaten. Dette førte også til at Thomas Øye fikk flere kontakter i Toskas omgangskrets, og kom i befatning med utbytte fra Nokas-saken. Nettavisen har tidligere skrevet hvordan Øye skulle hvitvaske pengene gjennom bankforbindelser på Kypros.

Les egen saken om spillet etter Nokas-ranet: «De hotteste pengene i Europa»

Til slutt falt jobben på Imran Saber, alias Skrue. Den samme mannen som har håndtert Toskas penger ved andre anledninger. Mannen som fikk premien da Munch-maleriene Skrik og Madonna ble levert tilbake, og som ble skutt på en parkeringsplass på Jordal høsten 2010.

I 2007 ble også den kjente torpedoen Arfan Bhatti siktet for å ha presset Øye for penger, men han ble aldri dømt for dette, Også denne utpressingen ble knyttet opp mot koffertsaken. Bhatti er mannen som ble dømt i forbindelse med skytingen mot den jødiske synagogen i Oslo, og mot husene til to finansfolk i Asker og Bærum (les egen sak).