Advokat Morten Furuholmen, som bistår de to dødsdømte nordmennene i Kongo, mener norske medier driver en svertekampanje mot Joshua French og Tjostolv Moland. Furuholmen mener at en langvarig, negativ medieomtale bidrar til det han omtaler som et justismord.

- Kampanjen som pågår i Norge er veldig ødeleggende, til TV2 Nyhetene.

Furuholmen henviser til en rekke medieoppslag i VG og TV2 som tilsynelatende stiller de to nordmennene i negativt lys.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, mener mediene kun gjør jobben sin.

- På et tidspunkt var det en del kritikk mot norske medier nettopp fordi man holdt tilbake informasjon. Men nå får vi høre fra nordmennenes forsvarere og familiene at man har opplysninger som kan skade de to. Dette er et dilemma som redaksjonene må leve med. Vi har ikke en informasjonsplikt til å formidle det vi vet eller det vi tror vi vet, men vi er forpliktet til å formidle det vi mener har noe å gjøre i det offentlige rom, sier Kokkvold til Nettavisen.

- Dette er et dilemma
Generalsekretæren sår også tvil om omfanget av skadene den norske mediedekningen kan påføre nordmennene.

- Men disse historiene om deres mulige gjøremål i Kongo, Uganda eller andre afrikanske land, kan jeg ikke si at bidrar til aktoratets påstander når det gjelder spionasje eller drap.

- Jeg tror advokatene overdriver, som de ofte gjør når de taler klientenes sak, sier Kokkvold.

Medienes oppgave
Kokkvold får også støtte fra professor Rune Ottosen ved Journalistutdanningen på Høgskolen i Oslo.

- Jeg mener det er medienes oppgave å drive kritisk journalistikk. Også i en situasjon som dette. Det ville vært galt om mediene bare gjorde det advokaten vil. Han har jo betalt for å føre deres sak og tjene deres interesse, sier Ottosen til Nettavisen.

Anonyme kilder
Men norske medier har også benyttet seg av en rekke kilder som tidligere sikkerhetsvakter og spesialsoldater som bruker sin militærkompetanse til kommersiell fortjeneste. Kildene som har belyst Moland og French’ angivelige gjøremål i Afrika, har som oftest vært anonyme.

- Det mener jeg generelt er et problem, at man bruker i for stor grad anonyme kilder. Det skal bare brukes der kildene har behov for anonymitet. Da blir det lettere å spekulere om dette er troverdige kilder, så det bør mange redaksjoner legge seg på hjertet, sier Kokkvold.

- Jeg forutsetter at norske journalister holder seg til en vanlig etisk standard og blant annet ikke betaler kilder - for det er jo brudd på god presseskikk. Det er alltid slik i alle saker at kilder har egne motivasjoner og jeg regner med at den ansvarlige redaksjon er i stand til å sortere dette, sier Ottosen.

Kritikk til Utenriksdepartementet
I helgen ble det kjent at Tjostolv Moland er alvorlig syk av malaria. Furuholmen gikk ifølge Dagbladet kraftig ut mot Utenriksdepartementet, og kritiserte dem for dårlig oppfølging.

- Vi kjenner oss ikke igjen i det bildet. Vi har sørget for at de har fått legetilsyn og medisiner og de har fått løpende hjelp siden de ble arrestert i mai. Det at de blir syke er ikke noe man kan forhindre, sier underdirektør i Utenriksdepartementet, Ragnhild Imerslund, til Nettavisen.

- Vi bistår med å skaffe legetilsyn og legehjelp. Det har vi gjort helt siden de ble arrestert i mai, og det skal vi fortsette med, understreker hun.

Det har ikke lyktes Nettavisen å få en kommentar fra Morten Furuholmen.

Moland og French er dømt til døden for blant annet drap, drapsforsøk, ran og spionasje. Ankesaken starter opp 13. oktober neste uke.