Siden regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF ble enig om å forby pelsdyroppdrett har det vært debatt om hvordan bøndene skal kompenseres.

I et brev Nettavisen har fått tilgang på, sier ti fylkesledere i Høyre klart ifra om at det Regjeringen har foreslått ikke er bra nok.

De mener bøndene ikke blir godt nok ivaretatt når levebrødet deres legges ned.

Kampen for en anstendig kompensasjon til pelsdyrbøndene har vært en kamp internt i Høyre over lengre tid. Senest i sentralstyremøtet 12. - 13. mai ble det vedtatt at bøndene skulle få en «anstendig kompensasjon» ved nedleggelsen. I dette ligger det at bøndene skal få kompensasjon basert på bokført verdi, samt et tillegg for riving og opprydding av pelsdyrhus i drift og et tispetillegg.

– Å legge bokført verdi på en pelsdyravlsbedrift til grunn for utmåling av kompensasjon er ikke i tråd med dette. Det vil påføre mange i næringen store tap, skriver fylkeslederne i brevet.

Med tispetillegg menes for øvrig en kompensasjon for hver tispe, som er produksjonsdyrene i pelsdyrnæringen.

Tom Georg Indrevik, fylkesleder for Høyre i Hordaland, er en av dem som har stilt seg bak brevet.

– Når man vedtar å legge ned en næring, må man sikre mulighet for å avvikle den på en verdig måte. Det er spesielt at vi legger ned en næring. Men det bør gis tilstrekkelig kompensasjon til bøndene så de har mulig til å starte noe nytt, sier han til Nettavisen fredag.

Store konsekvenser

Fylkesleder for Høyre i Rogaland, Elin Schanche, forteller at de bekymret for konsekvensene for bøndene. Hun er også en av dem som står bak brevet.

– Det har så store konsekvenser for bøndene, så de må få en skikkelig erstatning så de klarer å leve videre. Dette er et politisk næringsforbud, hvor en næring blir nedlagt, og det er aldri før blitt gjort. Det må være ordentlige ordninger på plass, sier hun til Nettavisen fredag.

Hun forklarer også for eventuelle framtidige nedleggelser, er det viktig at kompensasjonsbehovet blir tatt på alvor.

– Mange blir berørt av dette. Pelsdyrbøndene risikerer å sitte igjen med masse gjeld uten å ha nok verdier til å dekke opp for tapet, forklarer hun.

Flere rettigheter

I brevet kommer det fram at fylkeslederne mener at bøndenes rettssikkerhet ikke er ivaretatt. De forklarer at Høyre alltid har vært et parti som har vært opptatt av å ivareta borgernes rettssikkerhet, og partiet har i en årrekke satt seg som mål av å være Norges ledende næringsparti og forkjemper for og forsvarer av privat eiendomsrett og næringsfrihet.

– Vi opplever at disse prinsippene ikke er ivaretatt i denne saken, skriver de.

Schanche mener at prinsipper fra når staten eksproprierer eiendom for eksempel for å bygge vei, må tas i bruk for å gi de berørte bøndene nok kompensasjon.

– Dette er noe som brukes når noen taper eiendom, som de jo gjør her. De taper næringsgrunnlaget sitt og taper mange millioner kroner. Ved å bruke ekspropriasjonsrettslige prinsipper vil de kunne få større rettsvern og det blir gjort skjønnsmessige vurderinger - i hvert enkelt tilfelle, forklarer hun.

Ved å ta i bruk dette prinsippet, i forhold til å gi kompensasjon basert på bokført verdi samt gi et rivningstillegg og tispetillegg, vil bøndene få kompensasjon ut fra tap av framtidig inntekt og investering knyttet til pelsdyrbedriften.

- Kompensasjon av riving av driftsbygninger er foreslått tatt med i nåværende forslag, og det er også foreslått i NOU’en fra 2014 om bærekraftig pelsdyrhold hvis næringen skulle bli lagt ned, forklarer hun.

I strid mot grunnloven

Også i Grunnlovens paragraf 105 kommer det fram at man har krav på erstatning når man mister eiendom, som Schanche mener bøndene gjør i dette tilfellet. I paragraf 105 står det følgende:

«Fordrer Statens Tarv, at nogen maa afgive sin rørlige eller urørlige Eiendom til offentlig Brug, saa bør han have fuld Erstatning.»

- Hvis det ikke blir gitt en ordentlig erstatning til pelsdyroppdretterne, risikerer en utallige rettssaker som vil belaste rettsapparatet og skape mye negativ oppmerksomhet, sier Schanche.

I brevet skriver fylkeslederne at det er uforståelig at man velger å tilsidesette all informasjon, kunnskap, klare tilrådninger og utvetydige tilbakemeldinger fra sentralstyret i forhandlingsprosessen. I stedet ender man opp med et forslag som ikke ivaretar enkeltmenneskers rettssikkerhet jfr. Grunnlovens §105.

De ber om at regjeringspartiene nok en gang kan se på utmålingen av erstatning til pelsdyrbøndene.

– Det eneste riktige prinsippet er at alle reelle og dokumenterbare formuetap erstattes fullt ut og at ekspropiasjonsrettslige prinspper legges til grunn for utmåling av erstatning til pelsdyroppdretterne, skriver de.

Kan påvirke velgerne

Fylkesledere som står bak brevet, mener det er viktig å ivareta bøndenes interesser. Og slik det er nå er de uenige med det partiet i regjering har kommet fram til i denne saken.

– Skaper denne saken opprør i Høyre?

- Det er mange som opplever at denne saken rokker ved grunnleggende verdier i Høyre, som respekt for enkeltmennesket, rettsvern og vern av eiendomsretten. Det blir derfor et stort engasjement. Men til syvende og sist blir det Stortingspolitikerne som skal ta dette valget, svarer hun.

– Men vil saken kunne påvirke velgernes syn på Høyre hvis bøndene ikke får ordentlig kompensasjon?

– Det gjenstår å se, sier hun.

Schanche tror imidlertid det i hovedsak kan være folk i distriktene som spesielt lar seg berøre av saken.

- Men vi håper ikke at det fører til mindre stemmer, legger hun til.

Nettavisen har vært i kontakt med Statsministerens kontor, som har videreformidlet ønsket om en kommentar fra Erna Solberg og Høyres sentralstyre.