Det er full uenighet mellom finansminister Siv Jensen og Christine Meyer, tidligere direktør for Statistisk sentralbyrå (SSB), etter at sistnevnte i november ble tvunget til å trekke seg fra sin stilling. Meyer mener hun hadde Finansdepartementets støtte i omorganiseringsprosessen, mens Jensen hevder at de over lang tid ba om at kursen skulle legges om.

Etter å ha gjennomgått de skriftlige dokumentene i saken og stilt spørsmål under torsdagens høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, har komitémedlem Torgeir Knag Fylkesnes fra SV kommet fram til at han langt på vei tror på Meyer.

– Siv Jensen har gått hardt ut og hevdet at de allerede i januar ga beskjed om at SSB måtte avvente statistikklovutvalget før de gjennomførte omorganiseringen. Det er i strid med resten av dokumentasjonen. Og på direkte spørsmål i februar sier Jensen heller ikke at omorganiseringen bør utsettes, sier Fylkesnes til Klassekampen.

Han mener derfor at finansministerens påstand overfor Stortinget er direkte villedende, og at det kan være et brudd på grunnlovens paragraf 82 som sier at regjeringen ikke skal legge fram uriktige eller villedende opplysninger til Stortinget.

– Statsråder har måtte gå på tynnere grunnlag enn dette, sier Fylkesnes, men han vil foreløpig ikke ta stilling til om han vil stille mistillitsforslag mot Jensen.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her