Forskere ved Ullevål universitetssykehus vil forsøke å finne ut om antistoffer som finnes i blodet til mennesker som har blitt friske av koronaviruset kan hjelpe andre pasienter, det skriver forskning.no.

I Kina har en slik studie allerede blitt gjennomført, med lovende resultater. Forsøkene ble utført av Chenguang Shen fra Southern University of Science and Technology. Men det understrekes at studien er veldig liten.

Fikk overført blodplasma

I studien, som har blitt publisert i tidsskriftet JAMA, var pasientene i alderen 35-73 år og besto av to kvinner og tre menn. Fire hadde underliggende sykdommer. De fem alvorlig syke pasientene hadde store virusmengder i kroppen og lå i respirator til tross for å ha gjennomgått behandling. Disse fikk overført blodplasma fra friske personer.

Les også: Danmark frykter gigantisk økonomisk nedtur hvis alle tiltak fortsetter til sommeren

Forsøkene startet 20.januar og varte til 25.mars. Alle fem mottok overføring av blodplasma fra fem andre personer som hadde blitt friske fra viruset. Pasientene fikk overføringen mellom 10 og 22 dager etter at de ble innlagt.

Se video: Kvinne hostet på matvarer til 360.000 kroner:

Stor bedring

For fire av de fem pasientene ble feberen borte tre dager etter overføringen, og virusmengden i kroppen sank. Etter ni dager ble fire pasienter koblet fra respiratoren, og tre er nå utskrevet fra sykehuset. For de to som fremdeles ligger på sykehuset er tilstanden stabil.

Forskerne understreker at studien har flere begrensninger. Studien hadde ingen kontrollgruppe som ville ha gjort det mulig å sammenligne pasientene som fikk overføringen med pasienter som ikke fikk. Det er også uklart om pasientene ville ha blitt bedre uavhengig av overføringen eller ikke. Pasientene fikk også flere andre medisiner, og det er ikke mulig å avgjøre om det var disse eller overføringen som førte til bedringen.

Starter testing av mulig ny medisin

Også andre steder i verden forskes det nå på mulige medisiner mot koronaviruset. I Japan har selskapet Fujifilm startet kliniske studier for å teste effekten av influensamedisinen Avigan hos koronasmittede, det skriver NTB.

Kliniske studier gjort i Kina med favipiravir, det viktigste virkestoffet i Avigan som Fujifilm står bak, har antydet at influensamedisinen kan spille en rolle i å korte ned restitusjonstiden for pasienter syke av covid-19.