Stortingsrepresentantene drar taxikortet ofte. De siste to årene har de tatt taxi på statens regning for totalt 3,8 millioner kroner, viser Nettavisens gjennomgang av politikernes reiseregninger.

I gjennomsnitt har stortingspolitikerne, som har sittet i denne perioden, fått dekket taxiturer for 11.164 kroner hver. Noen av dem for flere titalls tusen kroner.

Men begrunnelsene for flere av taxiturene, er både til dels uvanlige og ærlige, og er skrevet med et språk som er langt fra den ellers så formelle språkbruken på Stortinget.

LES OGSÅ: Stortingets telefonkonge har telefonregning på 85.000

«Kjole og hvitt tar seg dårlig ut på bussen», skriver stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp), kort og godt, i sin reiseregning for to taxiturer i forbindelse med en middag på Slottet i 2017.

Den ene turen gikk fra stortingsleiligheten på Fredensborg i Oslo til Stortinget, og den andre fra utestedet Lorry og tilbake til leiligheten igjen på kvelden.

- Det var nok med et humoristisk tilsnitt akkurat det var skrevet, og det var nok mest skrevet fordi man er pålagt å skrive begrunnelse når man har tatt taxi, sier Bjørnstad til Nettavisen.

Har du et tips i saken? Kontakt Nettavisens journalister Jørgen Berge og Oda Aarseth.

- Særdeles glatt i lakksko

Taxiturene, på om lag to kilometer, kostet henholdsvis 166 og 161 kroner.

- Det går ingen bussforbindelser mellom Fredensborgveien, hvor jeg har min stortingshybel, og Slottet. Jeg kunne nok i teorien ha gått, men det er særdeles glatt å gå flere kilometer ute med lakksko i oktober, sier Bjørnstad, og legger til:

- Og når man møter til middag på Slottet er det fint om man ikke har falt en rekke ganger på veien dit. Kjole og hvitt er også et såpass kostbart plagg at jeg ikke ville risikere ødeleggelser, sier han.

Bjørnstad er langt fra alene å trekke fram selskapsklær som en årsak til taxibruk.

Stortingsrepresentant Margunn Helen Ebbesen (H) skriver i sin reiseregning at: «Taxi hjem på natta i selskapskjole tilsa ikke kollektivt», etter en middag på Akershus slott. Taxituren kostet 162 kroner.

- En enkel, men utdypende forklaring er at jeg som oftest går mellom alle de ulike gjøremål, men hvis jeg ikke husker feil så var det regn denne kvelden – og jeg bruker ikke så ofte kollektivt og visste ikke hvor holdeplassene var. Hadde heller ikke kåpe da det var satt opp felles transport til Akershus slott, forteller Ebbesen til Nettavisen.

- Ikke enkelt å gå langt

Stortingsrepresentant Åshild Bruun Gundersen (Frp) skriver også i en av sine reiseregninger, for en taxitur til 207 kroner, at: «Med de klærne der går det ikke å gå så langt».

- Den taxiregningen gjaldt slottsmiddagen. Jeg måtte jo nesten gå med kjole og høye hæler, og de som har erfaring med det skjønner sikkert at det ikke er helt enkelt å gå langt med langs Oslos brosteinsbelagte gater. Jeg kan betrygge skattebetalerne med at turen kostet 158 kroner og finner sted kun én gang i året, sier hun til det.

LES OGSÅ: Topp-professor tok taxi for en halv million på under tre år

Skotøyet, og da glatte sko, trekkes også fram av stortingsrepresentant Jonny Finstad (H), i oversikten over politikernes reiseregninger som Nettavisen har fått innsyn i.

«Dårlig vær, sent og glatte sko», skriver Finstad om en taxitur etter en middag transportkomiteen hadde med statsråden. Turen kostet 210 kroner.

- Jeg var ikke kledd eller godt nok skodd for det vinterværet som var, men i finstas som en slik middag krever, forklarer Finstad til Nettavisen.

- Det føles svært utrygt

Han viser til at stortingsleiligheten hans ligger cirka en halvtimes gangavstand unna regjeringens representasjonsbolig i Parkveien, hvor komiteens årlige middag med statsråden fant sted.

- Jeg husker ikke helt hvor sent det var, men cirka nærmere midnatt. Anså det som utfordrende å skulle gå så sent hjem, og i det været gjennom ukjente gater midt i Oslo. Som helt fersk representant var/er jeg dårlig kjent i området og i Oslo generelt, og det føles svært utrygt å skulle gå så sent gjennom byen når jeg heller ikke kjente veien, ei heller til eventuelt nærmeste buss, trikk eller T-bane, utdyper Finstad.

Han viser til § 5 i retningslinjene om reisedekning for stortingsrepresentanter, der det står at det «ved møter i Stortinget eller komiteene som varer lenger enn til kl. 22.00, kan det dekkes nødvendige utgifter til hjemreise med drosje. Representanter som har tjenestebolig/privat bolig i Oslo får dekket reisen dit».

Men også mye bagasje er en begrunnelse for taxiturer som går igjen.

«Hadde bunaden med og dårlig tid», skriver stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) om en taxitur til 131 kroner, fra stortingsleiligheten på Fredensborg til Oslo S.

- Jeg hadde dårlig tid for å rekke toget jeg skulle ta til Lillestrøm for å møte en medrepresentant som jeg satt på til begravelsen for Ivar Odnes, som gikk fra oss alt for tidlig. Jeg hadde i likhet med mange andre bunad på meg etter familiens ønske, forteller Nordlund.

«Gadd ikkje gå»

Noen representanter er dessuten veldig ærlige og direkte i språket i sine reiseregninger:

«Gadd ikkje gå...», skriver tidligere stortingsrepresentant Oskar Grimstad (Frp) om en taxitur fra Grønnegata i Oslo til Oslo S, til 172 kroner.

Grimstad forteller til Nettavisen at han ikke husker den kommentaren, som han karakteriserer som «svært uvanlig til å være han».

- Hæ??? Det må være en spøk til Anita i regnskap. Jeg gikk for øvrig til alle møter i rimelig nærhet, fordi jeg liker å gå unntatt når det regner eller snør, skriver han i en sms.

Åshild Bruun Gundersen (Frp) flesker også til med et litt uvanlig stortingsspråk:

«Gikk søren ingen flybuss fra Kjevik», skriver hun om en taxitur til Kjevik. En kjøretur som kostet 1235 kroner.

- Jeg burde sikkert formulert meg annerledes, men når flybussen ikke var der så var jeg litt irritert over at jeg da måtte ta taxi, og kommentarfeltet i reiseregningen bar preg av frustrasjonen, sier Gundersen til Nettavisen.

- Er dette vanlig sjargong i Stortingets skjemaer?

- Jeg har ikke sett at Stortinget har laget retningslinjer for parlamentarisk ordbruk i reiseregninger, men erfarer at økonomiavdelingen er mer opptatt av å forstå reisens formål og begrunnelse for transportvalg. Jeg har således aldri fått tilbakemelding på valg av setningsoppbygging i reiseregningen og var også uforberedt på at disse i seg selv kunne være interessante for et norsk mediehus, sier hun.

«Trøtt og sliten»

Flere oppgir også at det er seint, og at de er trøtte og slitne, som grunn for taxituren.

«Trøtt og sliten», er begrunnelsen til stortingsrepresentant Andre Skjeldstad (V), for en taxitur fra Slottet til stortingsleiligheten i Oslo sentrum. Turen kostet 173 kroner.

- Ettersom det står det som står, må jeg sannsynligvis ha vært i ulage den dagen, er Skjelstads kommentar til begrunnelsen hans i reiseregningen.

«Det var seint, og han var trøtt etter en lang reise», skriver stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad (V), for en taxitur fra Oslo S til Grønnegata til 320 kroner.

- Det dreier seg om en drosjetur lørdag kveld klokken 22.45 etter at jeg hadde vært på årsmøte i Alta Venstre i to dager samt reist rundt i distriktet. Finnmark er en del av mitt ansvarsområde, sier Grimstad om den taxituren.

Venstrepolitikeren legger til at han normalt ville ha gått fra Nationaltheatret til stortingsleiligheten.

- Men med koffert valgte jeg drosje fra Oslo S siden drosjene er mer tilgjengelig der. Det er helt korrekt at jeg var temmelig sliten. Jeg synes det er flott at dere går oss etter i sømmene, men etter et langt yrkesaktivt liv, mener jeg å kunne hevde med en viss tyngde at jeg aldri har opplevd en arbeidsgiver som ikke ville ha godkjent en slik regning, sier Grimstad.

- Det var snødrev

Været er også en begrunnelse som brukes av toppolitikerne.

«Seint og snødrev», skriver stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap) i sin reiseregning. Det for å ha tatt taxi fra Grand Hotel til Fredensborgveien i Oslo, etter sentralbankens årsmiddag, for 222 kroner.

- Forklaringen er at det var sent etter midnatt, og at det var snødrev, og etter å ha vært på et slikt arrangement var jeg ikke helt kledd for byvandring, forteller Rommetveit. Stortingsrepresentanten fra Hordaland sier det også hører med til historien at han også skulle på et annet oppdrag etterpå.

- Da gikk jeg til fots. I og med at dette var et oppdrag for presidentskapet kunne jeg også ha brukt Stortingets biltjeneste, men jeg ville ikke bry dem med det, og synes at det var enklere for alle med taxi, fortsetter han.

Representanten Oskar Grimstad trekker også fram været som grunn for en taxitur fra Grønnegata til Akershus Slott. Turen kostet staten 288 kroner:

«Vi valgte taxi fordi det var værmessig utfordrende», skriver han.

- Ikke en god nok grunn

Stortingsrepresentant Åslaug Sem Jacobsen (Sp) skriver også om været i en kort forklaring for en taxitur hjem fra musikkfestivalen By:Larm i Oslo.

«Iskaldt», skriver hun om taxituren som kostet 238 kroner.

Hun, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, forteller at hun var der for å se hvordan festivalen har utviklet seg, og «for å se, lære om og oppleve musikk».

- Jeg har aldri levert så få refusjoner i forhold til hvor mye taxi jeg tar i denne jobben. Skal mye til å få refundert, enda jeg må ta en del taxi blant annet på grunn av stress, smerter, at jeg ikke tar meg tid til å sjekke ut kollektivtilbudet, sier Sem Jacobsen om sin egen taxibruk.

Hun påpeker dessuten, som flere andre representanter har gjort overfor Nettavisen, «at det er vanskelig å skulle stille i pent tøy og lite gangbare sko til tida».

- Men høye hæler er for eksempel ikke en god nok grunn, enda jeg skal representere parti og storting på debatter, premierer og åpninger, mener hun.

Sem Jacobsen sier hun derfor nå som oftest tar kostnaden selv når hun tar taxi.

- Helt fint det. Jeg synes det er bra at det er strengt. Som denne gangen, når jeg gikk rett fra stortingsdag og til by:Larm i sedvanlig «stortingsbekledning». Som ikke innbefatter stillongs. Og når jeg skulle hjem og det ikke var kollektivtransport lenger men isende kaldt, tok jeg taxi. Jeg overlot da til de som godkjenner å vurdere om det var god nok begrunnelse, sier hun.

- Utrygt med t-banen

Det er i tillegg noen stortingsrepresentanter som tar taxi fordi de føler det er utrygt å gå eller reise kollektivt i Oslo sentrum.

«Utrygt å gå gjennom byen alene for å ta t-banen», skriver stortingsrepresentant Marianne Synnes (H) i sin reiseregning, for en tur fra Cafe Engebret til Smestad og et møte i Nordisk råd. Prisen ble 290 kroner.

«Utrygt å reise hjem med t-banen så sent, skriver hun også etter en middag på Slottet, for en taxitur til 259 kroner.

- Begrunnelsen er det som står. Når jeg har vært på jobb til sent om kvelden i lang kjole og høye hæler, så har jeg ikke følt meg komfortabel med å gå gjennom byen til og fra en T-banestasjon helt alene, sier Synnes.

Hun legger til at det er forventet at man i jobbsammenheng stiller opp på disse mottakelsene, samt at dette ikke er fritidssyssel.

Skylder på pressen

Andre igjen skylder på pressen, som stortingspolitikerne som fikk dekket en taxitur til 1076 kroner, fordi «Tidsnød pga uforutsette intervjuer fra presse» og en annen som anså taxi som «Eneste mulighet. Ble holdt igjen i intervju», til 509 kroner.

Også «skytteltrafikk» til NRK og Dagsnytt 18 har sørget for at taxiregningene har est ut. En rekke stortingspolitikere har tatt taxi fra Stortinget og hjem etter intervjuer hos NRK, der en skriver at han betalte 481 kroner for taxi i forbindelse et intervju om kommunereformen.

Men politikerne havner også i tidsnød, viser reiseregningene. En skriver at han tok taxi til 139 kroner «for å rekke flyet», og en annen skriver følgende om en tur til 226 kroner: «Tidspress mellom møter».

Andre igjen skriver at «Flybussen ikke ved hotellet. Øsende regn», og tok taxi til 650 kroner, eller at «Tog til var forsinket. Sliten.Ville hjem», som er belastet skattebetalerne med 645 kroner.

Også at T-banen uteblir, har stortingspolitiker Bård Hoksrud (Frp) fått erfare. Som da Stortinget plukket opp taxiregningen på 299 kroner, i stedet for at den ble sendt til Ruter.

- Det var strømbrudd på T-banen, og ikke noe mer hokuspokus enn det. Det kan godt være at regningen burde vært sendt til Ruter i stedet. Jeg går aller helst, men denne gangen måtte jeg ty til en kriseløsning. Ellers hadde jeg ikke kommet dit jeg skulle innen tiden, sier Hoksrud som skulle på et arrangement.

«Fikk en time ekstra søvn»

Her er noen av de andre begrunnelsene som er brukt for politikernes taxiturer:

«Landet 2240, fikk en time ekstra søvn», til 450 kroner.

«Hadde ikke jakken og kaldt. Jakken i koffert», til 151 kroner.

«Drosje pga sliten og masse å dra på», til 185 kroner.

«Hjem for å rekke å få barna avgårde til skolen», til 278 kroner.

«Hastverk for å rekke fly etter barnehagelevering» ,til 153 kroner.

«Tung koffert, skadet fot», til 176 kroner.

«Skadet fot», til 215 kroner.

I forrige uke satte Nettavisen fokus på stortingsrepresentantenes telefonutgifter. Les mer her: Stortingets telefonkonge: Lundteigen har en telefonregning på 85.000 kroner