Gå til sidens hovedinnhold

- Galskap å stramme inn soningsforhold

Frp vil forskjellsbehandle utelnlandske fanger. - Dette er mildt sagt å be om trøbbel, sier en innsatt.

I forkant av Fremskrittspartiets landsmøte som nylig er avholdt, la partiets nestleder fram en fengselsreform bestående av 10 punkter. Blant forslagene er;

  • Halverte dagpenger til norske fanger
  • Ingen dagpenger til utenlandske fanger
  • Kutt i alle sosiale ytelser til utenlandske fanger
  • Lavere standard i fengsel for utenlandske fanger

Spår bråk
På besøksrommet i Vadsø fengsel fnyser «Arne» av punktene som han får skumme gjennom fra utskriften Finnmarken har med innenfor murene.

- Dette er mildt sagt å be om trøbbel. Det sier seg selv at å lage slike forskjeller for fanger vil trigge konfliktnivået, og det kan bli vanskelig for så vel innsatte som ansatte, sier 31-åringen til Finnmarken.

«Arne» er i utgangspunktet enig med Frp i at utenlandske fanger bør sone straffen i eget hjemland.

- Men når situasjonen nå engang er som den er vil det være galskap å stramme inn soningsforholdene basert på hvilket pass den dømte har, sier han.

Ønsker delt soning
Det er fjerde gang 31-åringen soner en dom. Første gang var i 2004. «Arne» meldte seg for soning i midten av april, og regner med å kunne forlate fengselet igjen i begynnelsen av juni.

- Nå soner jeg en voldsdom, og forhåpentligvis er det siste gang. Det er på tide å bli voksen. Utenfor venter det meg forhåpentligvis et nytt og bedre liv, sier fangen.

«Arne» er godt fornøyd med soningsforholdene i Vadsø. Han skryter av maten, og mener helsetilbudet er akkurat slik det bør være.

- Vi blir tatt vare på, og godt er det å vite, dersom vi blir i akutt behov for tannlegehjelp eller legetilsyn. Sånn jeg forstår det vil Frp kutte helsetilbudet til utenlandske innsatte, og det vil neppe bære noe godt med seg det heller. Skal det være forskjellsbehandling, må norske fanger separeres fra utenlandske. Om ikke kan det bli bråk, tror «Arne».

Vil ta det rolig
På landsmøtet vedtok partiet en resolusjon der det heter at «Frp vil kutte sosiale ytelser til utenlandske statsborgere som soner i norske fengsler».

Partiets kommunikasjonssjef Fredrik Färber forklarer hva setningen betyr.

- Dette betyr blant annet kutt i tilbud om lege og tannlege.

Finnmark Frps mann på Stortinget, Jan Henrik Fredriksen, stiller seg lojalt bak forslaget.

Lukrativt
- I dag er det sånn at det er svært lukrativt for enkelte å sone i et norsk fengsel. Mange brødfør faktisk en hel familie med dagpengene de mottar, og sånn kan vi ikke ha det. Frp vil ha en avtale med andre land slik at soningen kan skje i den enkeltes hjemland, men et sted må vi begynne, sier Fredriksen.

- Forstår du betenkeligheten til fangen som frykter at dette kan trigge bråk i fengselet?

- Det gjør jeg, og Frp ønsker jo ikke å forskjellsbehandle. Våre tiltak må sees på gjennom flere skritt, og et av disse er å kutte i de gode soningsforholdene, sier Jan Henrik Fredriksen.

Vil beholde pengene
For egen del er «Arne» mest engstelig for en halvering av dagpengene.

- I dag får jeg 57 kroner dagen. Det holder ikke særlig lenge, når det skal handles tobakk, frukt og tunfisk i olje. Da blir det å bruke av egne penger. Så ja, jeg synes lite om akkurat det, understreker han.

Les flere saker fra Finnmarken her.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 70,55 øre - fastpris 24,90 øre