- Vi må se på skaleringen i prosjektene våre. Og rett og slett tørre å stille spørsmål om fartsgrenser, dobbeltspor versus enkeltspor eller krysningsspor, sa Erling Sande (Sp) leder i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, i Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.

Dermed går han mot sin sitt eget parti og egen regjering som har signalisert stor satsning på vei og jernbane.

«Vi vil opprettholde ambisjonene på intercity-byggingen på Østlandet slik Stortinget vedtok i 2013», heter i regjeringserklæringen.

Senterpartiet i regjering har forpliktet seg til regjeringserklæringen og dermed går partiets fremste samferdselspolitiker mot sitt eget parti.

- Jeg ønsker å løfte frem debatten om pengebruk, forklarer Sande.

Les også: 80 nye prosjekter i Nasjonal transportplan - se oversikten

Vil redusere fartsgrense

Lederen av transportkomiteen begrunner forslaget med at det er store behov for samferdselssektoren når det kommer til vedlikehold på eksisterende vei og bane, rassikring, fylkesveier, kyst og hav.

- Skal vi komme lengst mulig med de samferdselsmidlene vi har, så må vi også se hvor stort vi kan bygge, påpeker han.

- Skal vi holde på 110 km/t, som gjør veiprosjektet veldig mye dyrere?, spør Sande.

Han mener at ved å gå fra fra 110 km/t til 90 km/t på motorvei, vil man spare mye kostnader.

- Kan vi fortjene veier med 90 km/t, så kan vi bygge mye mer vei for pengene, sier han.

Les også: Vil nesten doble bompengene for elbiler: - Ingen vei utenom

Tilsvarende bør gjelde for jernbane. Der mener Sande at man bør se på om man kan nå den samme effekten med enkeltspor og krysningsspor, istedenfor dobbeltspor.

Intercity-utbyggingen innebærer at det innen 2034 skal bygges dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Oslo og Lillehammer, Halden, Porsgrunn og Hønefoss. Meningen med satsingen, som inkluderer 25 stasjoner og 270 kilometer med nytt dobbeltspor, er å gi halvannen million innbyggere raskere reiser og flere avganger.

- Sporet kan ikke være målet. Det må være reisende, der de reisende og post kommer seg frem, forklarer Sande.

- Vi skylder skattebetalerne hvert fall å utforske det, legger han til.

- Et soloutspill

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H), som også sitter i transportkomiteen, er kritisk til Sandes forslag.

- Vi kan ikke ha politikere som avlyser prosjekt et halvt år etter at vi i Stortinget behandlet nasjonal transportplan, der vi alle var enige om hvordan vi skal prioritere de store prosjektene, sa Eskeland i NRKs studio torsdag morgen.

Hun oppfatter forslagene til Sande som et soloutspill.

- Det er krevende når han sitter som talsperson for transportkomiteen på Stortinget. Det blir kommunisert veldig forskjellig budskap her, påpeker Eskeland.

- Sande er ikke lenger i opposisjon, han er i posisjon, legger hun til.

Les også: MDG raser mot regjeringens nei til utenlandskabler: – Bakstreversk

Hun mener videre at Sande som peker på rassikring av veier i Sogn og Fjordane, er på kollisjonskurs med partikollega og parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad, hvis han vil skrote E6 nedover mot Gudbrandsdalen.

- E6 i Trøndelag er planlagt med 110 km/t og det vil føre til en trase som vil ta veldig mye av verdifullt areal, svarer han på kritikken.

- Der kan et alternativ være å redusere farten for både å spare penger og verdifullt areal, avslutter Sande.