Gå til sidens hovedinnhold

Gardermoen vil ha en 3. rullebane: Hvorfor det når dobbelt så store flyplasser bare har én rullebane?

Fly

Hvorfor er det nødvendig?

Før påske fikk Avinor langt på vei tilslutning fra regjeringen om at en 3. rullebane skal bygges ut på Gardermoen. Prisen for en slik rullebane er anslått til rundt 19 milliarder kroner.

Samferdselsdepartementet støttar Avinor sitt mål om å vidareutvikle Oslo lufthamn som eit nasjonalt og internasjonalt knutepunkt. Samferdselsdepartementet legg til grunn at Avinor held fram med å planleggje den nye rullebana, og at det austre alternativet blir lagt til grunn for den vidare prosessen. | Eierskapsmeldingen

En slik rullebane er svært omstridt. For det første er prisen svært høy.

Miljøforkjemperne mener at en slik utvidelse ikke kan skje samtidig som klimamålene skal nås, siden en tredje rullebane lages fordi flykapasiteten skal økes.

Naboene er svært skeptiske, siden dette vil skape store støyutfordringer for mange flere. Dessuten vil det trolig bli behov for å kjøpe ut en del boliger.

Og så har man det lille punktet med at Oslo har en av Europas mest moderne flyplasser stående helt ubrukt i Moss.

Hvordan kan kapasiteten være sprengt?

Det store spørsmålet er likevel: Hvorfor trenger Gardermoen en ny rullebane?

Gardermoen passerte i fjor for første gang 25 millioner passasjerer i løpet av et år, noe som er litt bak vekstprognosene Avinor la da de lagde sin «masterplan» for flyplassen i 2012.

De mener at i 2030 vil kapasiteten på flyplassen være sprengt på dagens to rullebaner. I 2030 er det antatt at rundt 35 millioner passasjerer vil benytte flyplassen.

Til sammenligning har Londons nest største flyplass Gatwick kun én rullebane og hele 43 millioner passasjerer i løpet av et år.

Heathrow har i likhet med Gardermoen to rullebaner, men klarte i fjor å frakte nesten 76 millioner passasjerer. Dette er et passasjertall som ikke engang ligger inne i langtidsplanene til Gardermoen frem til 2070.

  • Gardermoen: Ca 25 millioner passasjerer, 2 rullebaner
  • Heathrow: Ca 76 millioner passasjerer, 2 rullebaner
  • Gatwick: Ca 44 millioner passasjerer, 1 rullebane
  • München: Ca 42 millioner passasjerer, 2 rullebaner

Handler om når nordmenn vil fly

Ifølge kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor handler ikke en tredje rullebane på Gardermoen om flyplassens totale kapasitet. Utfordringen er i stedet at nordmenn i stor grad ønsker å reise om morgenen og ettermiddagen, fremfor at flytrafikken sprer seg utover døgnet.

De ser i liten grad på antall passasjerer, men hvor hvor mange flybevegelser flyplassen har i topptimene. Og det magiske tallet er ifølge Avinor 90 bevegelser i timen.

- Heathrow og München har 85-90 bevegelser i topptimen, men de er fulle store deler av døgnet. Vi vil også klare 90 bevegelser på to rullebaner fram mot 2030, men deretter vil det bli behov for en ny rullebane. OSL har ekstra kapasitetsutfordringer på grunn av sterke trafikktopper morgen og kveld på grunn av stor andel innenrikstrafikk, forteller Løksa.

Rygge er ikke attraktiv

- Er det mulig å se på en tredje rullebane på Gardermoen som noe annet enn et luksusgode fordi man ikke vil flytte reisetiden og utnytte annen kapasitet?

- Oslo lufthavn er hele Norges lufthavn og ivaretar den nasjonale og internasjonale nettverks­trafikken. Torp er primært en regional lufthavn med innlands- og utlandsruter for sitt nedslagsfelt. Rygge har vært en sekundær lufthavn med direkte utlandsruter med lavkostoperatører.

- Torp og Rygge hadde i overkant av 3 millioner passasjerer samlet i 2015. Selv en dobling av trafikken på Torp og Rygge ville teoretisk kun utsette behovet en ny rullebane på Oslo lufthavn med anslagsvis fem år.

Han påpeker at heller ikke flyselskapene ønsker å spre trafikken sin.

- SAS og Norwegian ønsker ikke å dele sine operasjoner på flere steder. Det vil gi dyrere operasjoner, skape problem for transferpassasjerer og vil undergrave muligheten for å videreutvikle gode sammenhengende rutesystemer som dekker behovene også i Distrikts-Norge.

Kommentarer til denne saken