Se videointervju med kommunalminister Nikolai Astrup:

LILLESTRØM (Nettavisen): Det er enorme forskjeller i hva du må betale i gebyr for å bygge en bolig i kommunene. Byggesaksgebyrene varierer fra 2100 til over 40.000 kroner.

- Her er det åpenbart noen som betaler for mye for å få behandlet byggesøknaden sin, og det er dyrt nok å bygge bolig som det er, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Nettavisen møter statsråden i Lillestrøm sentrum på Romerike, der eneboligene står på rad og rekke - og hvor byggekranene er i full sving i flere av byens gater.

Sjekk gebyret i din kommune nederst i saken.

Les også: Nå hamrer statsråden løs igjen: Lover endringer i byggereglene

- Varierer for mye

Astrup mener kommunene nå på skjerpe seg.

- Gebyrene varierer alt for mye. Den variasjonen samsvarer ikke med den kostnaden kommunen har med å behandle disse søknadene. Da må vi sørge for at det offentlige ikke bidrar til at prisene går opp, sier han.

Han viser til at byggesøknader skal behandles til selvkost. Det vil si at kommunene ikke kan ta mer betalt enn det faktisk koster å behandle søknaden.

- Når det da i noen kommuner koster 40.000 kroner å behandle en byggesøknad, er det behov for at vi presiserer hvordan reglene virker, sier han.

Derfor vil han nå vil sende ut en veileder til alle norske kommuner, som skal hjelpe kommunene med å utforme riktige - og likere gebyrer.

- Den skal gi veiledning om hvordan selvkostprinsippet er å forstå, hvordan det kan brukes, hva som kan regnes inn og hva som ikke kan tas med, sier Astrup.

es også: Nå blir det enklere å bygge på egen eiendom - slik blir de nye reglene

- Ikke dyrere enn nødvendig

- Hvorfor er forskjellene i gebyrene så store i Norge?

- Det er et godt spørsmål. Dette er et kommunalt ansvar, og det er kommunene selv som velger hvordan de organiserer dette. Men det som er klart er at de ikke har anledning til å ta høyere gebyrer enn det koster dem å behandle søknaden, sier han.

Han tror de enorme forskjellene kan skyldes at en del kommuner «enten driver veldig ineffektiv byggesaksbehandling, eller at de tøyer selvkostbegrepet».

Les også: Prissjokk på terrassebord: - Må belage oss på høyt prisnivå i høst

- Her vi står nå i Lillestrøm er byggesaksgebyret på 31.000 kroner. Det er også blant de høyeste. Hva har du å si til de kommunene som tar de høyeste gebyrene?

- Jeg mener kommunene har et ansvar for å gå gjennom og se hvorfor gebyrene har blitt så høye, og om det er noe de kan gjøre for å få dem ned. I byer som Lillestrøm er det kjempevekst, det bygges enormt mange boliger, og det er positivt. Men vi må ikke gjøre det dyrere for folk enn nødvendig, påpeker Astrup.

- Har en jobb å gjøre

Gjennomsnittlig byggesaksgebyr for en bolig, var i fjor 15.480 kroner. Selv om statsråden vil ha gebyrene ned, vil han imidlertid ikke lansere et tak på gebyret.

- Det jeg i alle fall kan love, er at det skal ikke koste mer å behandle byggesøknaden enn det det koster kommunen å behandle søknaden. Noen kommuner er mer effektive i å behandle byggesøknader enn andre, og da kan de også ha lavere gebyrer.

- Men du er ikke i tvil om at 40.000 er for mye?

- Det er ingen tvil om at det er et veldig høyt beløp, og jeg har vanskelig for å forstå at det skal koste kommunen 40.000 kroner å behandle en byggesøknad for en helt standard bolig, svarer Astrup.

- Dere har jo sittet i regjering nå i åtte år. Hvorfor har dere ikke gjort noe med dette før?

- Dette er et ansvar som ligger til kommunene, og det er kommunene som da må gå gjennom sin praksis og sørge for at den er i samsvar med lovverket, sier han.

Tjue ganger dyrere

De dyreste kommunene er storkommuner på Østlandet, som topper statistikken over byggesaksgebyrer.

Den klart dyreste kommunene er Asker kommune i Viken, som tar et byggesaksgebyr for eneboliger på hele 43.400 kroner, ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå. Deretter kommer Hole (42.000), Bærum (40.950), Drammen (40180) og Nordre Follo (40.000).

Mens de billigste kommunene er tjue ganger billigere (!). Den billigste kommunen for byggesøknader, som er Dyrøy kommune i Troms og Finnmark, tar nemlig bare 2100 kroner. Blant de billigste kommunene er også: Leka (2587), Utsira (3078), Lund (3310) og Hasvik (3355).

Sjekk byggesaksgebyret i din kommune (de kommunene som står i null har ikke rapportert inn tallene til SSB):