Gå til sidens hovedinnhold

Genialt og enkelt om Vinderen-kryss

Hvorfor skal t-banen gå under jorden når bilene under jorden gjør samme nytten til en brøkdel av prisen?

VINDEREN: I ett og et halvt år har Eystein F. Husebye jobbet med planene om å legge biltrafikken under bakken i Vinderenkrysset.

– Jeg er gammel Vinderenmann, og i alle år har jeg sett problemene med krysset, hvor trafikken er svært aggressiv og hvor t-banens bommer går opp og ned åtte ganger i timen. For å få til et planfritt kryss har hele tiden tanken fra myndighetenes side vært å legge t-banen under bakken, men hvorfor det når det er en annen løsning gir mange fordeler? sier Eystein F. Husebye, som er leder av Naturvernforbundet Oslo vest.

Samferdselsetaten har presentert ulike alternativer for planfritt kryss med t-banen under bakken, hvor det beste alternativet koster opp mot 500 millioner kroner.

Bekymret for Vinderenkrysset

Skolen og FAU reagerer på manglende sikring

Langt billigere

Det hele startet på kjøkkenbenken hjemme. Siden har det blitt mange timer med innhenting av informasjon og eksperthjelp. Sist uke ble planene presentert for et positivt bydelsutvalg i Bydel Vestre Aker. Med to nedkjøringsramper i Slemdalsveien og en i Holmenveien skal biltrafikken føres under bakken.

– Nå jobber jeg bevisst med utredningen og for å skaffe forståelse for at dette kan gjøres. Prismessig vil dette bli langt billigere enn å legge t-banen under bakken. Der ligger det dyreste alternativet på nærmere en halv milliard kroner og det billigste på 288 millioner, forklarer Vinderen-mannen.

Husebye sier hans alternativ vil ligge et sted mellom 60 og 90 millioner kroner, avhengig av hvilken beregningsmåte man legger til grunn.

– Hvis jeg tar utgangspunkt i den løpemeterpris som brukes på t-banen, vil det koste rundt regnet 83 millioner kroner, sier Husebye.

Nesten ikke driftsstans

Han viser til flere fordeler ved prosjektet.

– Hvis man går for å legge t-banen under jorden kan det bli driftsstans i opp til ett og et halvt år. Inngrepet er også vesentlig større enn mitt forslag. Med mitt prosjekt vil det være snakk om 14 dagers driftsstans før veiarbeidene starter og 14 dager etter, sier Husebye.

Han påpeker at dette dermed vil si kun en måneds driftsstans med de fordeler dette innebærer. Samtidig gir det et kryss under bakken med bedre plass og lettere gjennomstrømming for biler uten konflikt med fotgjengere.

– På bakkeplan vil det bli et stort gatetun og gågateområde på begge sider av linjen. Vi får på- og avstigning fra t-bane hvor kravene til universell utforming lett lar seg gjennomføre. Fotgjengere må naturligvis ta hensyn til bommer når t-banen passerer. De som har det travelt kan benytte den underjordiske fotgjenger gangen. Det er lagt inn i prosjektet, sier Husebye.

Rasmus Winderens vei må legges om.

– Det innebærer at Shelltomten må løses inn. Veien må føres frem over Shelltomten med utkjøring i Slemdalsveien 40 meter nord for dagens kryss. På grunn av stigningsforholdene lar det seg ikke gjøre å føre veien direkte ned i krysset, sier Husebye.

Win-win

Under prosjekteringen har han blant annet rådført seg Samferdselsetaten.

– Samferdselsetaten har vært nyttige underveis og har kommet med kritiske bemerkninger som har løftet prosjektet. Jeg håper etaten vil åpne opp for vurdering av prosjektet og det er mitt mål nå, å få dette seriøst vurdert. Da kan det bli et godt alternativ som politikerne kan se nærmere på, sier Husebye.

Husebyes prosjekt er beregnet å ta cirka et halvt år å bygge.

– Alt i alt mener jeg dette er en vinn-vinn-situasjon både for miljøet, sikkerheten og ikke minst kostnadsmessig. Det er et mindre omfattende prosjekt både i utstrekning og tid, samtidig som man i nesten hele perioden kan opprettholde driften av t-banen.

I 2009 ble Vinderenkrysset kåret til farligste kryss i Oslo vest av leserne

Reklame

I dag: Knalltilbud på populære turbukser