Gå til sidens hovedinnhold

– Gi papirløse rett til å jobbe

Byens ungdommer, representert ved Sentralt Ungdomsråd, vil at papirløse flyktninger skal få rett til å arbeide så lenge de er i landet.

OSLO: Mens det om dagen stormer rundt regjeringens asyl- og innvandringspolitikk, og forholdene for de rundt 450 etiopiske barna som skal sendes tilbake til et land de aldri før har bodd i, engasjerer også Oslo-ungdommen seg lokalt i saker vedrørende papirløse asylsøkere.

LES OGSÅ OM TIRSDAGENS DEMONSTRASJON

–Vi (i SUR, Sentralt Ungdomsråd, journ. anm.) har fem valgfrie saker som vi legger fram for bystyret, og en av disse er at vi mener papirløse flyktninger bør ha rett til å jobbe lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato, sier Andreas Svela, nyvalgt leder av SUR.

Må ta ansvar

I en rapport fra 2006 antok Statistisk Sentralbyrå at det kunne være opp mot 18.000 papirløse flyktninger i Norge.

I en undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, fremkommer det at flertallet av de som kommer til Norge og søker om asyl, har vært utsatt for drapsforsøk, tortur eller voldtekt.

Papirløse har ikke mulighet til å arbeide fordi de mangler oppholdstillatelse. De har kun rett til akutt helsehjelp.

– Vi sier i vedtaket at regjeringen må legge forholdene til rette for at de papirløse flyktningene kan arbeide lovlig, sier Svela som sammen med ungdommene i rådet mener denne saken engasjerer mange.

Lokale løsninger

I tillegg oppfordrer ungdommene byrådet om å finne midlertidige lokale løsninger. Helsesituasjonen for papirløse er også viktig å sette fokus på for ungdommene.

I en statusrapport utarbeidet av Legeforeningen konkluderes det blant annet med at: «Myndighetene må sørge for at personer uten lovlig opphold kan få dekket sitt behov for nødvendige helsetjenester, også utover øyeblikkelig hjelp.»

Sentralt Ungdomsråd er et høringsorgan for byrådet i saker som angår ungdommer og andre byomfattende saker.

Rådet har ingen reell politisk makt, men forplikter å følge opp saker som vedtas på Ungdommens bystyremøte i Oslo.