Firda skriver at en lokalpolitiker fra Senterpartiet i Sogn og Fjordane er ekskludert fra partiet. Begrunnelsen er brudd på partiets etiske regelverk.

Ekskluderingen kommer i kjølvannet av et brev undertegnet seks kvinner, som er sendt til Sps lokallagsleder og alle mannens kollegaer i kommunestyret.

I brevet, som Nettavisen har lest, hevder seks kvinner seg bedratt av mannen, som de hadde hver sine romantiske forhold til - uvitende om hverandre. De har blitt forført på kynisk vis, og er gitt falske forhåpninger, skriver de. Mannen var gift da forholdene pågikk, men er nå skilt.

Ekskluderingen ble gjort av partiet nasjonalt i høst, ved generalsekretær Knut M. Olsen. Han gir ingen kommentar til Nettavisen, utover at partiet ikke kommenterer varslingssaker.

NRK Vestland har også omtalt saken.

– Ny linje fra partiet

Nettavisen har snakket med mannen, som er klar på at dette ikke er å regne som en vanlig varslingssak eller metoo-sak.

– Dette er fra den private sfære, og er ikke tilknyttet noen politisk sammenheng, sier han til Nettavisen.

Les også: Siv Jensen om tilbudet hun fikk: - Det er jo helt uhørt å gjøre mot en ung jente

Mannen har fått en skriftlig redegjørelse fra partiet på to setninger, forteller han. Her står det at han er ekskludert som følge av brudd på partiets etiske retningslinjer. Han har bedt om en mer fyldig begrunnelse, men det har han ikke fått.

Han benekter ikke hemmelighold og omgang med flere kvinner samtidig, men er klar på at det ikke er snakk om noe lovbrudd.

Les også: Fem aviser ikke felt i PFU etter Trond Giske-klage – men utvalget kom samtidig med kritikk

– Dette er voksne damer, og det er ikke gjort noe ulovlig. Så jeg forundrer meg over den raske og overfladiske behandlingen fra Senterpartiet sin side.

– Hvis det er begrunnet med løgn og bedrag, så aksepterer jeg det, men samtidig mener jeg det er en ny linje fra partiet. Dette er ikke en metoo-sak.

– Ble gransket av partiet

Ingen av kvinnene er aktive i Senterpartiet. To av dem forteller Nettavisen at de mener mannen skaper et bilde av at eksklusjonen har skjedd på et tynnere grunnlag enn det som er tilfellet.

– Det formelle brevet er bare starten på granskingen fra Senterpartiet. Deretter har det vært en omfattende og grundig granskning fra partiet sin side, der vi har lagt fram mye dokumentasjon, sier den ene kvinnen til Nettavisen.

Les også: Avis: Varsler mot Frp-politiker

Det vært runder med tilsvar hos begge parter, opplyser hun. Mannen bekrefter dette, men sier han ikke fikk gi et tilsvar til informasjonen kvinnene kom med etter det opprinnelige brevet.

Kvinnen mener det ikke spiller noen rolle om de er aktive i politikken eller ikke.

– Det spiller ingen rolle i denne saken. Mannen har drevet med særs krenkende atferd mot en hel rekke kvinner i årevis. Han har i kraft av sin politiske rolle skapt en fasade der han fremstår samfunnsengasjert, med stor integritet, tillit og troverdighet. Rollen han har som kommunepolitiker og Sp-representant er slett ikke uvesentlig for hvordan han har presentert og framstilt seg selv. Dette kan ikke bagatelliseres.

Kvinnen erkjenner at det ikke er gjort noe ulovlig fra mannens side, så vidt de vet.

– Det er løgn

Mannen hevder at brevet er sendt til 700 av hans Facebook-venner. Dette opplever han som en offentlig gapestokk, sier han til Firda. En annen av kvinnene avviser dette overfor Nettavisen.

– Det stemmer ikke, sier hun.

– Fordi det ikke er sendt til noen av hans venner, eller fordi tallet er lavere enn 700?

– Nei, det er løgn. Ingen av oss har sendt det formelle varslingsbrevet til hans Facebook-venner.

Les også: Tidligere Frp-statsråd ekskludert fra Frp

Hun forklarer også hvorfor kvinnene valgte å sende brevet til alle mannens kollegaer i kommunestyret, og ikke bare de lokale Sp-lederne.

– Det er at vi var redde for å ikke bli trudd og tatt på alvor. Vi valgte å varsle bredt fordi vi ikke ønsket å bli latterliggjort, fordømt og bagatellisert.

Selv om det er ikke er brutt noen lover, er hun klar på at det å være politiker setter visse krav til hvordan man behandler andre.

– Det skal være et samsvar mellom liv og lære her, og er du politiker, så har du et verv med deg 24/7.

Nå ønsker de ro rundt det som har vært en krevende sak, forteller hun.

– Det krever vanvittig mye å tåle å varsle, slik vi har gjort. Vi er ikke forsmådde damer på hevntokt.

– De er ikke varslere

Birthe Eriksen, jurist som har spesialisert seg på varslingssaker, sier til Firda at hun ikke mener dette er å regne som en varslingssak.

– Jeg synes ikke det hører hjemme noen sted å bruke uttrykket «varsler» om de seks kvinnene. Varsling er et begrep som handler om at ansatte sier ifra om kritikkverdige forhold internt på arbeidsplasser. Vi har og eksempler på at begrepet brukes når medlemmer i frivillige organisasjoner sier ifra om overgrep og lignende, sier hun til Firda.

– Men her er det snakk om voksne kvinner uten verv i Senterpartiet, og det er ingenting som tyder på at mannen har utnyttet sin posisjon eller verv til noe. Da mener jeg at dette er en sak som hører inn under privatlivets fred, konkluderer hun.

Les også: Intens Twitter-krangel på venstresiden

Eriksen er også kritisk til at mannen ikke har fått vite hvilke paragrafer i partiets retningslinjer han har brutt.

– De skriver ikke at han har gjort noe kriminelt.

– Nei. En har ikke noe rettskrav på en mann. Hvem er det som ikke har blitt forsmådd eller lurt i relasjoner i løpet av sitt liv?

– Han blir ekskludert fordi han har vært utro. Er vi på vei mot amerikanske tilstander?

– Ja, her er det mange som bør gå en runde med seg selv, sier Eriksen, som tipser mannen som å ta på seg advokat.

Vil ikke forklare ekskluderingen

«Vi kommenterer aldri varslingssaker. All informasjon i slike saker behandles konfidensielt hos oss», svarer generalsekretær Knut M. Olsen i en e-post til Nettavisen.

Disse spørsmålene har han ikke besvart:

  • Hvorfor kommenterer partiet aldri varslingssaker?
  • Hvilken punkter i partiets etiske retningslinjer har NN brutt?
  • Er utroskap eller flere hemmelige forhold samtidig i seg selv grunn til eksklusjon fra Senterpartiet, og vil det være gjeldende praksis framover?
  • Regner du denne saken som en metoo-sak?

Sterkt uenig

De seks kvinnene er uenige i kritikken fra advokat Eriksen, og har skrevet et langt tilsvar til Firda.

Der skriver de blant annet «at en jurist har synset seg frem til hvem og når et menneske har anledning til å varsle inn en sak - og dermed gjøre seg fortjent til en såkalt «varslerstatus» - lar vi oss ikke videre affisere av».

De siterer følgende fra Senterpartiets etiske retningslinjer:

«Varsling er å gå videre med mistanke eller visshet om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige forhold menes brudd på Norges lover, Senterpartiets vedtekter eller brudd med Senterpartiets etiske retningslinjer. Overtredelsen kan gjelde både personlig adferd, politisk eller organisatorisk overtramp».

«Dei etiske retningslinjene er klare, og inneholder ingen definisjon om at en må være politisk medlem eller inneha politiske verv i Senterpartiet for å kunne varsle. Å bli forsøkt umyndiggjort og fratatt retten til å melde fra om kritikkverdige forhold – slik advokat Eriksen her gjør - opplever vi som forsøk på knebling og sensur» skriver de videre.