Denne uken kom nyheten om at gigantprosjektet Fornebubanen vil gå på en ny kostnadssmell på 3 milliarder kroner. Prislappen anslås nå å bli på hele 21,5 milliarder kroner.

Men byggingen av banen er for lengst i gang, et arbeid som vil merkes av tusenvis som bor langs traseen de neste årene.

- Det er klart at det vil påvirke de som bor og arbeider i nærheten, og de som ferdes på veiene, sier Fornebubanens kommunikasjonssjef, Line Fredriksen, til Nettavisen.

Helt fram til banen skal stå ferdig i 2027, vil det bli mye støyende sprengning, massetransport, veiomlegging og synlig gravingen en rekke steder i Oslo-området.

Nettavisen gir deg her oversikt over milliardprosjektet. Se om du blir direkte berørt av byggearbeidet lenger ned.

- Det er mye som vil påvirke omgivelsene. Det er ikke til å unngå, sier Fredriksen.

Les også: 3 milliarder i kostnadssmell for Fornebubanen

- Høye smell og risting

Hele den nye T-banestrekningen, fra Majorstua i Oslo til Fornebu i Bærum, vil gå i tunnel under bakken. Meter for meter skal steinmassene sprenges ut, før det bokstavelig talt blir lys i tunnelen og gjennomslag i 2025.

- Hvordan vil folk som bor over traseen merke sprengningen?

- Det kommer an på grunnforholdene og hvor dypt under boligen traseen går, men de vil nok sannsynligvis merke en del sprengningsarbeider. Men det forflytter seg jo, og vil merkes som høye smell og litt risting i bakken. Selve sprengningssalven vil være over på veldig kort tid, sier hun.

Se video av Fornebubanen:

Fredriksen understreker at det ikke er noe å bekymre seg over.

- Vi har foretatt målinger i forkant via grunnundersøkelser, så vi tar alle forholdsregler. Det er ikke noe som er farlig, selv om det kan være litt ubehagelig med ristingen, sier hun.

Prosjektet har utarbeidet en egen publikumsmodell, der de mange som bor langs den nye traseen kan sjekke om de vil bli berørt av arbeidet.

HER kan du sjekke om du blir berørt.

- Det vil være mulig å meldte seg på sms-varsling før hver sprengning, så du vet når det kommer. I tillegg blir det noe støy og støv i forbindelse med anleggsarbeid og massetransport, sier Fredriksen.

Les også: Vil nesten doble bompengene for elbiler: - Ingen vei utenom

30 meter om dagen

Arbeidet er allerede i gang på Fornebu, der første sprengladning ble avfyrt av daværende miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i desember 2020.

- Jeg er glad for at bygging av Fornebubanen er i gang. Om syv år kan folk i Bærum som skal til Oslo, eller Oslo-folk som skal til Bærum, parkere bilen, og reise enkelt, raskt og miljøvennlig, sa Berg den gangen.

Les også: Sprengning markerer starten på gigantprosjektet Fornebubanen

De første fire årene skal en enorm byggegrop på 600.000 kubikkmeter graves ut og sprenges på Fornebu, som blant annet skal romme endestasjonen på Fornebu.

- Prosjektet er veldig stort, og det pågår mye arbeidet parallelt på forskjellige steder mellom Majorstua og Fornebu. Først er det forberedende arbeid, og så har vi begynt med selve tunnelsprengningene på Fornebu. Etter hvert blir det også stasjonsarbeid, men det starter litt senere, forteller kommunikasjonssjefen.

Tunnelarbeidet går nå sakte, men sikkert fremover, ifølge henne.

- Totalt sprenges det cirka 30 meter av tunnelen i uka. Vi har kommet nesten 600 meter av gårde totalt med tunneldriving, sier hun.

Les også: Dette prosjektet viser hvorfor Knut Arild Hareide ønsker «en stor, stor reform»

Seks nye stasjoner

Totalt skal det bygges seks nye underjordiske T-banestasjoner på den åtte kilometer lange strekningen, som vil få ulik dybde og beslaglegge til dels store arealer.

Her blir det stasjoner: Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu.

Ved Majorstua føres Fornebubanen inn på dagens T-banenett, slik at togene kan fortsette mot sentrum i det eksisterende T-banesystemet.

- Arbeidet har nå også startet opp på Lysaker, Skøyen og Madserud ved Frognerparken. Det vil pågå arbeid mange steder fra nå av og fram til 2024-2025, opplyser Fredriksen.

På Fornebu skal det også bygges en henstillingsplass og et verksted til Fornebubanen, men dette vil ikke bli særlig synlig etterpå, fordi det skal bygges boliger på toppen.

Les også: Oslo og Viken enige om finansiering av Fornebubanen

- Har forståelse for det

Men byggearbeidet har ikke gått helt upåaktet hen. Naboer blant annet på Fornebu har klaget på det de har karakterisert som «unødvendig mye støy».

- Forstår dere at en del kan reagere på dette arbeidet?

- Ja, vi har forståelse for det, og det pågår mye arbeid parallelt med Fornebubanen. Det er flere store prosjekter som berører en del naboer, som E18-utbygging og byggingen av ny vannforsyning. Men vi prøver jo å samarbeide best mulig og ta hensyn til naboene så godt vi kan, sier Fredriksen.

Samtidig bygges tunnel for ny vannforsyning: Les mer om det her: Skal bore tunnel under Oslo i to år: - Slik vil folk merke det omfattende arbeidet

Se video: Dette går bompengene til:

Hun sier de også har innført stilletider midt på dagen.

- Vi har omfattende dialog med naboene, og har informasjonsmøter i forkant. Vi gjør ganske mye for å informere dem om hva som skal skje. Det hjelper, slik at de er forberedt, sier hun, og viser til at de har laget brukermedvirkningsplaner hvor alle som berøres er inkludert.

- Vi får ikke så mange klager, men mange henvendelser. De fleste har forståelse for utbyggingen, og gleder seg til å få banen på plass, legger Fredriksen til.

Reisetid på 12 minutter

Fornebubanen har imidlertid en lang historie. Det er nemlig 100 år siden de første planene om en forstadsbane fra Oslo til Bærum ble presentert. Hovedflyplassen på Fornebu er både bygget og lagt ned i løpet av disse årene, og ulike planer har versert.

I 1996 vedtok regjeringen å bygge T-bane til Fornebu, og flere utsettelser senere ble det første spadetaket altså tatt i 2020.

Les også: Kollektivprisene øker i Oslo neste år: - Skuffende lave ambisjoner

Når banen står ferdig om fem år, vil Ruter som frakter passasjerer med buss til og fra Fornebu i dag, kunne øke kapasiteten fra 3000 til 6400 passasjerer i timen. Og reisetiden fra Fornebu til Majorstua vil bli på 12 minutter.

Til sammenligning tar bussen 18 minutter fra Majorstua til Fornebu vest.

- Hvorfor er det så viktig å bygge Fornebubanen?

- Banen bygges fordi det er for dårlig infrastruktur mellom Stor-Oslo og Fornebu. Det pågår parallell boligbygging og utvikling av området, hvor det samtidig er et veldig stort behov for et miljøvennlig kollektivtilbud for å komme seg fram og tilbake - og kjappere enn i dag, sier Fredriksen.

Hun mener banen vil gjøre det bedre for veldig mange, både i Bærum og Oslo.

Les også: Mener Oslo-byrådet bør slokke lysene på Holmenkollen: - Feil symboleffekt

Dette er blitt dyrere

Men prislappen er blitt skyhøy. Totalt er det satt av 16,2 milliarder kroner til prosjektet. Eller 1,95 millioner kroner meteren. Men med mandagens nye prognose fra Fornebubanen, vil det altså være behov for ytterligere 3 milliarder kroner.

Dette er en kraftig økning fra 2013, da banen skulle koste 4,5 milliarder kroner.

Det er en ny usikkerhets- og kostnadsanalyse som ligger til grunn for anslaget. Der er de forventede prosjektkostnadene ventet å øke med cirka 1,4 milliarder kroner sammenlignet med det som ble lagt til grunn da prosjektet ble vedtatt.

I tillegg er lønns- og prisveksten om lag 1,5 milliarder kroner høyere enn forventet.

- Vi frykter at prisveksten vi nå ser i markedet, vil øke kostnadene betydelig, uttalte direktør Irene Måsøval i Fornebubanen i en pressemelding mandag.

Opplysningene skal nå kvalitetssikres, før politikerne trolig må bes om mer penger.

- Hvis tallene etter gjennomgangen fortsatt viser at kostnadene trolig blir høyere enn kostnadsrammen, må vi enten be politikerne om å bevilge mer penger, eller kutte i prosjektet, sa Måsøval.

For å finansiere prosjektet trengs det både bompenger og store statlige bidrag. Staten skal ta halvparten av regningen, mens fem av milliardene tas fra bompengene.

Les også: Fornebubanen koster nært 2 millioner kroner meteren: Forbered deg på skyhøye bomtakster

I tillegg til kostnadssprekken vil også trolig åpningen måtte utsettes et halvt år, selv om målet fortsatt er å åpne banen i 2027.

- Krevende å holde rammen

Som Nettavisen skrev i 2020, økte kostnadene allerede da som følge av koronapandemien, med om lag 100-200 millioner kroner.

- Hjemmekontor antas gi lavere produktivitet grunnet mindre samspill mellom byggherre, leverandør, entreprenør og internt i disse organisasjonene, opplyste Fornebubanens sekretariat.

Fredriksen sier det er krevende å holde seg innenfor rammen som er satt.

- Vi prøver å få det til så effektivt og rimelig som mulig, men en utfordrende markedssituasjon og omfattende reguleringsendringer har medført høyere kostnader enn forutsatt, så det kan bli krevende å holde seg innenfor rammen, sier hun.

Fornebubanen ble opprettet som en egen etat i Oslo kommune i januar 2017. Fornebubanen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune.