Da Natur og Ungdom-leder Gina Gylver sendte et kritisk leserinnlegg om forrige torsdags sending av NRK-programmet Debatten til NRK Ytring, fikk hun et uventet svar.

Sendingen handlet om ungdom og klimaangst, og Gylver er blant annet kritisk til programmets framgangsmåte, og at ingen politikere gjestet sendingen for å svare for sin klimapolitikk.

LES OGSÅ: Gina Gylver: En rant til Fredrik Solvang

– Jeg har veldig lite lyst til å publisere dette, men hun bør få svar fra en voksen, sto det i e-posten fra NRK Ytrings vaktsjef.

Senere svarte vedkommende at mailen var ment for Debattens sjef. E-posten får Gylver til å reagere.

– Jeg reagerte jo på tonen i vaktsjefens e-post som hadde «veldig lite lyst til å publisere» innlegget. Det var også merkelig at det kan virke som om sjefen for Debatten skal ha noe å si i spørsmålet om hvorvidt kritikk av Debatten skal publiseres, sier Gylver til Nettavisen.

Lagde liv på Twitter

Gylver har skrevet om episoden på Twitter, hvor den har fått stor oppmerksomhet, med over 400 likerklikk og 67 retweets i skrivende stund. Episoden beskrives blant annet som pinlig og oppsiktsvekkende blant Gylvers støttespillere.

– Men er det ikke journalisters oppgave å velge ut, og også å velge bort saker og innlegg?

– Jo, absolutt. Fordi det tar tid å få svar fra NRK, valgte jeg å selv publisere innlegget. Jeg vet ikke om de vill publisere det, men jeg vil være med på å skape debatt. Jeg har ingen rett til å få innlegget publisert hos NRK Yting, sier Gylver.

Natur og ungdom-lederen håper nå at NRK tar grep.

– Jeg håper det kommer en innrømmelse om at dette var et dårlig valg, og en måte å debattere på som ikke var konstruktiv. Jeg ønsker meg en ny debatt der politikerne er invitert, der de diskuterer rapporter og politikk, og der de ikke kan fortsette å gjenta oljenæringens mantra, sier hun.

NRK beklager

NRK-redaktør Knut Magnus Berge forteller at det er riktig at Gylver mottok en intern e-post fra NRK, og beklager dette.

I en e-post til Nettavisen skriver han:

– Når det gjelder tonen og bruken av ordet «voksen» er det slang for sjef innad i NRK. Så det betød at NRK-kritikken skulle videresendes en sjef for vurdering, slik rutinen er. Når det gjelder sjefen for Debatten er det slik at både Ytring og Debatten er en del av NRKs Magasin- og debattredaksjon. Og har derfor samme ledelse.

– Hva gjør dere med Gylvers innlegg nå?

– Gylver har i dag fått svar fra oss. Der skriver vi at vi har valgt å ikke publisere hennes innlegg, men at vi har valgt å publisere et annet kritisk innlegg, nemlig fra forskerne som var med i den aktuelle sendingen, skriver Berge.

Og legger til:

– Svært mange av innleggene vi får til Ytring handler om synspunkter på ulike NRK-program. Mange får nei, for vi kan ikke publisere alt. Også fordi vi ikke ønsker at Ytring primært skal være en diskusjonsarena om NRKs program, men en arena for generell samfunnsdebatt

– Ekstremt provoserende

På spørsmål om hva hun reagerer mest på med sendingen, svarer Gylver:

– Det er at Fredrik Solvang avsporer og polariserer en ekstremt krevende og viktig debatt, hvor sendingen handler om krisekommunikasjon og unges klimaangst, etter en høst der man knapt har diskutert klima.

Gylver mener sendingen underspiller klimakrisen for seere som ikke har så stort kunnskapsgrunnlag om situasjonen. Hun mener politikere burde vært invitert for å holdes ansvarlige for klimapolitikken deres.

– Folk som ikke er inne i klimadebatten sitter igjen med et beroligende inntrykk om at vi ikke er på vei inn i et klimahelvete, eller vil mangle mat og at dette går bra. For oss som er i diskusjonen, er det ekstremt provoserende.

Nettavisen har vært i kontakt med Fredrik Solvang i forbindelse med denne saken. Han ønsker ikke å kommentere.


NRK: – Har stadig debatter om klima

Redaktør Berge svarer følgende på Gylvers kritikk:

– Poenget med denne Debatten var nettopp å drive folkeopplysning med utgangspunkt i undersøkelser som viser at mange unge har klimaangst. Vi hadde kalt inn aktivister og eksperter for å ettergå ulike utsagn om klimakrisen. Vi tenker det kom fram viktige nyanser i denne sendingen og håper den var til nytte for publikum.

– Gylver håper også at NRK vil innrømme at utformingen på Debatten var et dårlig valg, og at debattformen ikke var konstruktiv. Hun ønsker seg nå en ny debatt der politikere inviteres i studio. Vil dere avholde en slik debatt?

– Vi innretter debattene våre ulikt fra sending til sending. Denne gangen var poenget å drive folkeopplysning og diskutere ulike utsagn knyttet til klimakrisen. Det synes jeg var en god ambisjon, svarer Berge.

Og fortsetter:

– Vi har stadig debatter om klima i våre sendinger og på våre plattformer. Både i Dagsnytt 18, i Politisk Kvarter, på Ytring og i nyhetssendingene. Også i Debatten. Oftest er politikerne med, men ikke alltid. Slik vil det også være i fortsettelsen.