24. juni slo Finanstilsynet fast at Dnb Nors helkundeprogram er i strid med både lover og forskrifter.

Les mer i saken: "- Jeg var sikker på at Dnb Nor brøt loven"

I tilsynets melding heter det at helkundekonsepter bryter forbudet mot produktpakker i finansieringsvirksomhetsloven, og forskriften om produktpakker når det gjelder kryssalg av verdipapirfonds- og forsikringsprodukter fra ulike selskap i konsernet.

Tilsynet sendte et eget brev til Dnb Nor der banken fikk frist til 15. august med endre å tilordne seg loven. I brevet heter det:

"...Finanstilsynet har vurdert DnB NORs markedsføring og salg av såkalte produktpakker. Tilsynet fastslår at DnB NOR Bank ASAs helkundekonsept er i strid med forbudet mot produktpakker i finansieringsvirksomhetsloven og forskriften om produktpakker når det gjelder kryssalg av verdipapirfonds- og forsikringsprodukter fra ulike selskap i konsernet. DnB NOR Bank ASA forutsettes å innrette bankens helkundekonsept i samsvar med nevnte regelverk innen den 15. august 2011. Finanstilsynet ber om en redegjørelse for endringene innen samme dato..."

- Beslutningen er prinsipiell og vil også omfatte alle andre aktører som har tilsvarende praksis som DnB NOR, sier konstituert finanstilsynsdirektør Emil R. Steffensen.

Ingen reaksjon fra Storebrand Bank
Så langt ser flere banker ut til å gi blaffen.

- Jeg har boliglånet mitt i Storebrand, for en tid tilbake ble jeg oppfordret til å flytte mine skadeforsikringer dit fordi jeg skulle få lavere rente på mitt boliglån. Alle mine forsikringer har jeg naturlig nok i IF som er min arbeidsplass og det fortalte jeg rådgiveren som tilbød denne helkundefordelen, men jeg måtte altså tegne skadeforsikringer der for å få denne fordelen, sier Knut Arne Norbeck til NA24.

Da han fikkk nyheten om Finanstilsynets forbud tok han på nytt kontakt med Storebrand Bank.

- Jeg spurte Storebrand om jeg nå ikke skulle får lavere rente siden det tydeligvis ikke er lov å koble bank og forsikring på denne måten. Det kunne jeg fortsatt ikke få, men jeg kunne kanskje flytte bare en ”liten” barneforsikring så skulle det gå bra ble det sagt, sier Norbeck.

Skuffet
Wenche Fornes, som også jobber i finansbransjen, forteller samme historie.

- Det var befriende å høre nyheten fra Finanstilsynet 24. juni. Men jeg ble skuffet da jeg kontaktet Storebrand Bank. Jeg har et boliglån som er nedbetalt til under 60 prosent av takst i Storebrand Bank, jeg har pensjonsforsikring gjennnom arbeidsgiver i Storebrand Bank og jeg har samlet mine fripoliser der. Allikevel forlanger de at jeg overfører mine forsikringer til Storebrand for å få den beste renten de har, sier Fornes til NA24.

- Har ikke banken din fått med seg tilsynets forbud?

- Storebrand sier i et svar til meg at ”vi vil vurdere om det kan få konsekvenser for helkundeprogrammet i Storebrand Bank.” Men inntil videre vil de ikke gi beste rente til kunder som oppfyller alle kriterier utenom å flytte alle forsikringer til Storebrand, sier Fornes.

Egil Thompson i Storebrand sier banken vil avvente utfallet av DnB-saken før de konkluderer:

- Vi vil vurdere om det er behov for å gjøre endringer i våre fordelsprogram som følge av den presisering Finanstilsynet har kommet med overfor DnB. Rettstilstanden på området er uklar. Det er derfor positivt at tilsynet bidar til å klargjøre hvilke retningslinjer som skal gjelde. For oss er det naturlig å avvente utfallet av DnB-saken før vi konkluderer i forhold vårt program, sier han til NA24.

Tror bankene vil innrette seg
På spørsmål fra NA24 om hvordan Finanstilsynet følger opp forbudsvarselet av 24. juni svarer seniorrådgiver Kristin S. Kværnø slik:

- De øvrige bankene vil følges opp ved ordinær kommunikasjon. Finanstilsynets erfaring er at bankene innretter seg i forhold til Finanstilsynets forståelse av lovgivningen.

Gledens dag for forbrukere
Flere forbrukerorganisasjoner jublet over tilsynets vedtak i juni.

- Dette er en gledelig melding til norske forbrukere av finansielle tjenester. Finanstilsynets beslutning gjør det enklere for forbrukerne å sammenlikne tilbud fra ulike leverandører, og bidrar til at konkurransen om kundene opprettholdes, sa daglig leder for Finansportalen Elisabeth Realfsen i en kommentar.

Storebrand Bank har foreløpig ikke svart på NA24s henvendelser.

Siste: NA24-lesere melder at flere banker enn nevnte Storebrand Bank foreløpig ser ut til å gi blaffen i tilsynets vedtak.

Her kan du lese tilsynets vedtak og brevet til Dnb Nor.